De Vader aanbidden in geest en waarheid

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

24-05-2006, 00:00

Vraag

Een vraag over Johannes 4 vers 23 en 24. Hoe kun je als zondig mens ooit zover komen dat je de Vader aanbidt in geest en waarheid? Is onze aanbidding wel ooit geestelijk en oprecht? Of moet je dit zien als is het door Jezus' bloed geheiligd en daardoor dus wel oprecht voor God de Vader? Niet vanuit jezelf  gezien, maar door Jezus?

Antwoord

De teksten die je noemt zijn het antwoord van de Heere Jezus op vragen gesteld door de Samaritaanse vrouw. Zij wilde weten op welke berg de Heere het best aanbeden kon worden. De Heere zegt echter tegen haar dat het erop aan komt hoe we Hem aanbidden. Hij is een Geest en die Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in Geest en waarheid. Hij spreekt tevens over de Vader-kind-verhouding.

In geest en waarheid Hem aanbidden kan alleen wanneer we vervuld zijn met God de Heilige Geest. Hij bidt in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Want Zijn kinderen hebben een Voorbidder in de hemel, de Heere Jezus Christus, en zij hebben een Bidder op aarde, de Heilige Geest in hun hart.

Terecht wijs je er op dat een zondig mens nooit zover kan komen dat hij de Vader aanbidt in geest en waarheid. Je geeft zelf het juiste antwoord: de gebeden van Zijn kinderen worden geheiligd in het bloed van de Heere Jezus Christus. In Hem zijn de gebeden oprecht en zuiver voor God de Vader. Dus onder Zijn voorbidding besloten te liggen is een rijke troost voor een biddeloze zondaar in zichzelf. Dat wensen we elkaar van harte toe in het strijdperk van dit leven.

Met heilbede,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

aanbiddingJohannes
geen reacties

Terug in de tijd

Ik lees net uw bericht over de waarde van de doop. Wat als de doop is gedaan door een dominee van wie later bleek dat hi...
geen reacties
24-05-2014
Sinds het begin van dit jaar is er bij steeds meer een gevoel gekomen van gemis, het lege van deze wereld. Niets is er d...
geen reacties
25-05-2016
Pas lazen wij in de Hebreeënbrief over de Ark des Verbonds. Daar wordt gesproken over de items in de ark. "Hebbende een ...
3 reacties
24-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering