Oordeel over mensen die nog nooit van God gehoord hebben

Ds. J. Kot / geen reacties

24-05-2003, 00:00

Vraag

Ik heb gisteravond een lezing gehoord over de wederkomst. Er werd toen een stuk uit de bijbel gelezen waarin stond dat je na je dood of met de wederkomst naar je werken beoordeeld zou worden. Vraag 1 zou zijn: Heb je God gekend? Vraag 2 zou zijn: Hoe heb je geleefd? Toen vroeg ik me af of mensen die nog nooit van God gehoord hebben/hadden toch in de hemel kunnen komen. Word aan hen dan alleen de vraag gesteld hoe hij/zij geleefd hebben? En hoe zit dat met kinderen van ongelovige ouders? Het is toch niet eerlijk om deze kinderen te vertellen dat ze niet welkom zijn bij God?

Antwoord

Als het gaat over de wederkomst en het daaraan verbonden oordeel, moet je oppassen voor een verkeerde denkrichting en je alleen laten leiden door wat de Bijbel daarover zegt. In het oordeel zal het geen zaak zijn van vragen stellen en beantwoorden, zoals bij een aardse rechtbank. Bij het oordeel zijn 3 zaken bepalend: a. Gods alwetenheid; b. je eigen geweten en c) of Christus je Borg is.

Daarom is er bij dat oordeel maar één zaak beslissend, n.l. heb je verzoening en vrede gevonden met God, door Jezus Christus. Jezus Christus die én Redder is én Rechter. Lees maar o.a. Matth. 25:31 e.v. Daar kun je tegelijk zien dat je vonnis bepaald wordt door je verhouding tot God en Zijn Christus in dát leven.

Als je Hem hier en nu kent als je Redder, zul je ingaan in Gods heerlijkheid. Als je Hem zo niet kent, zul je buiten staan. En dan betekent kennen niet verstandelijk iets van Hem weten, maar weten met je hart. Hem kennen als je Redder, als je Zaligmaker betekent tegelijk ook jezelf kennen als zondaar. Anders heb je geen Redder nodig. Dat betekent dus dat je jezelf schuldig weet voor God, die heilig en rechtvaardig is.

Maar dat niet alleen. Het betekent ook, door het onderwijs van de Heilige Geest, weten dat Jezus Christus die schuld op zich genomen heeft (Jes. 53), de straf gedragen en verzoening heeft aangebracht. En dan niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Alleen ô kun je, op grond van Zijn verzoening, God weer recht in de ogen kijken en met vertrouwen dat oordeel tegemoet gaan.

Op de vraag of het eerlijk is kinderen van ongelovige ouders te vertellen dat ze bij God niet welkom zijn, zeg ik volmondig nee. Dat is niet eerlijk. Want het evangelie der zaligheid moet overal en tot ieder uitgaan. Dat is bijbels. En die zelfde Bijbel zegt dat er redding en behoud is in Christus, zelfs voor de grootste zondaar.

Maar ik denk dat de vraag bedoelt kinderen die daar onwetend van zijn. Ook die kinderen zijn welkom bij God, maar dat moeten zij wel weten. Daarom moet het evangelie gepreekt worden onder alle volken, aan jong en oud. Alleen, je kunt God de schuld niet geven van die onwetendheid.

Laat ik maar proberen dit met een voorbeeld duidelijk te maken. God heeft onze voorouders geschapen naar Zijn beeld en vermogens gegeven om Hem te dienen en te eren. Maar zo is het niet gebleven. Wij allen, dus ook zij die van God vervreemd leven, hebben ons in Adam van God afgekeerd en zijn onze eigen weg gegaan. Welnu, als nu b.v. ouders totaal met God en zijn Woord breken en hun kinderen groeien op buiten en zonder God, dan kun je de schuld daarvan toch niet bij God leggen?

Dat betekent echter niet dat die kinderen dan niet meer welkom zijn bij God. Integendeel. Hij heeft juist zijn Zoon in deze wereld gezonden om het verlorene te zoeken en het weggedrevene weder te brengen. Ook voor hen is er dus behoud, een weg terug, maar ook alleen in de weg der verzoening door Christus. En die Christus heeft beloofd: Wie tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen.

Ds. J. Kot

Ds. J. Kot

 • Geboortedatum:
  14-01-1928
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. J. Kot is op 06-04-2012 overleden.

Tags in dit artikel:

oordeelsdag
geen reacties

Terug in de tijd

“Want zovelen Hem hebben aangenomen heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden.” Wat betekent dit? Als je Jez...
1 reactie
24-05-2016
Nadat m’n vrouw enkele jaren geleden tijdens haar eerste zwangerschap na drie maanden een miskraam kreeg, ben ik als man...
4 reacties
25-05-2018
Zou een predikant van de Gereformeerde Gemeenten -net als een predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken onlangs...
geen reacties
24-05-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering