Ik heb momenteel een beginnende relatie met een meisje dat gereformeerd is. Ik b...

Ds. C. den Boer / geen reacties

03-03-2006, 00:00

Vraag

Ik heb momenteel een beginnende relatie met een meisje dat gereformeerd is. Ik ben zelf rooms-katholiek. Zit er tussen onze geloven veel verschil? Is het verstandig om verder te gaan met onze relatie? En hoe om te gaan met haar ouders? Zij hebben er meer moeite mee dan mijn ouders. Mijn ouders die hebben de goedkeuring over onze verkering al gegeven. Haar ouders hebben liever niet dat we verder gaan.

Antwoord

Als het christelijk geloof voor jou en je meisje in de praktijk wat betekent, is het belangrijk dat je van elkaar aan de weet komt hoe ieder van jullie zijn geloof beleeft. Praat daar veel over met elkaar. Voor een mogelijk huwelijk tussen jullie beiden moet je samen een hechte basis hebben. En dat is niet alleen dat je oprecht van elkaar houdt en bereid bent levenslang lief en leed te delen. Maar ook en vooral is een echt geloof in de God van de Bijbel van groot belang. Dus niet alleen geloven in een God die bestaat. Ook niet alleen geloven wat een kerk leert. Maar een band hebben aan de Heere God, de Heere Jezus liefhebben, omdat Hij je schuld voor Zijn rekening wilde nemen door aan het kruis voor zondaren te sterven. Dat geloof maakt je warm van binnen en maakt je tot een mens die weet wat het is, dat een Ander (de Heere) van je houdt en wat het is om daarom ook van elkaar te houden. Dat vind ik het allerbelangrijkste voor jullie.

Natuurlijk is verschil tussen wat er in de gereformeerde kerk wordt geleerd en wat de RK leert. Om maar iets te noemen: een gereformeerd iemand zal niet tot Maria of andere heiligen bidden, zal de paus niet als plaatsvervanger van Christus op de aarde erkennen; en zal ook belijden, dat alleen het geloof in de Zaligmaker Jezus Christus hem redt en dat hij niet door zijn brave en verdienstelijke werken gered wordt. Veel meer over deze dingen kun je lezen achterin het kerkboekje van je meisje in de Belijdenisgeschriften. Maar om dat allemaal goed te begrijpen, heb je wel de hulp van een pastor nodig. Die zou je ook verder het verschil kunnen aanwijzen tussen de gereformeerde kerk en de RK kerk. Nu weet ik niet precies wat je bedoelt met gereformeerde kerk. Probeer in elk geval een pastor te vinden die jullie kan vertellen wat het geloof is van de kerken van de Reformatie (Calvijn/Luther). Misschien zijn de ouders van je meisje bereid om je daarin de weg te wijzen.

Als jullie met elkaar door willen gaan, moet je je een aantal dingen afvragen: 1. Gelooft ieder van ons in zijn hart hetzelfde (zie boven?). 2. Zijn wij van plan ons blijvend te verdiepen in de vragen van het geloof? 3. Willen wij samen regelmatig de Bijbel lezen en bidden (ook met elkaar bidden). 4. Willen wij 's zondags samen naar de kerk en naar welke kerk? Dat moet je niet in het midden laten. Ik heb al vaak gezien, dat als je dit onbeslist laat (of ieder zijns weegs gaat), je problemen krijgt als je eenmaal getrouwd bent (denk aan het dopen van kinderen o.a.). Heel vaak worden zulke stellen buitenkerkelijk. 5. Willen de ouders van je meisje met jou over de dingen van het geloof praten; en: kunnen zij jou misschien iemand noemen die je meer over het geloof kan vertellen?

Waarom willen ze eigenlijk niet dat jullie met elkaar verder gaan?

Ziedaar zomaar een paar opmerkingen. Ik hoop, dat je er wat aan hebt. Vraag vooral maar in het gebed tot God; Heere, wat wilt u, dat wij doen moeten?

Met een hartelijke groet,
Ds. C. den Boer (Barneveld)

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Ik las het antwoord op de vraag of je een relatie aan kunt gaan als je autisme en adhd hebt. Mijn vraag is eigenlijk omg...
4 reacties
03-03-2012
Ds. Droger, waar kan ik zes exemplaren van uw boekje “Dichterbij het einde” bestellen?
geen reacties
03-03-2014
Kunt u iets vertellen over keratosis pilaris? Zelf heb ik deze huidaandoening, maar het lijkt de laatste tijd veel erger...
geen reacties
03-03-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering