Onwaardig zondaar aan Heilig Avondmaal

Redactie Refoweb / 7 reacties

14-06-2024, 08:08

Vraag

Binnenkort is er bij ons Heilig Avondmaal Ik heb er veel strijd mee. Mag ik aangaan? Ik ben een onwaardig zondaar maar zie zo veel heil liggen in de Heere Jezus en in Zijn Offer. Hij is mij dierbaar, maar ik durf niet te zeggen dat ik Zijn eigendom ben en dat Hij ook mijn zonden aan het Kruis verzoend heeft. Mag ik dan wel aangaan?


Antwoord

Beste vraagsteller. Als Christus je dierbaar is, ben jij Zijn eigendom en zijn je zonden vergeven. Er is geen derde weg. Afblijven van het Heilig Avondmaal is dan niets anders dan het verloochenen van de Zaligmaker. De eerste geloofsweldaad is namelijk de vergeving van zonden (schrijft Calvijn).

Lees hier alle vragen en antwoorden over het Heilig Avondmaal. Bijvoorbeeld:

 

Dit artikel is beantwoord door

Redactie Refoweb

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief
2407 artikelen
Redactie Refoweb

Bijzonderheden:

Mailadres: vragen@refoweb.nl


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
7 reacties
Tonny
14-06-2024 / 08:35
Ik hoorde eens in een voorbereidingspreek het volgende:
'Toen Jezus tijdens Zijn laatste avondmaal de discipelen vertelde dat 1 van hen Hem zou verraden, vroegen ze allemaal 'ben ik het Heere?' Niemand van hen vertrouwde op hun eigen hart. Als jij in je hart afvraagt 'ben ik het?' hoor je aan het avondmaal!'
VrouwkeZondernaam
14-06-2024 / 10:30
Mooi antwoord!

Ik dacht nog: We komen niet aan de tafel om daarmee aan te geven dat we zulke grote gelovigen zijn, maar als zondaren die de zaligheid buiten zichzelf in Christus zoeken en steunen op de gewisse beloften van het Evangelie. We hoeven onszelf niet "echt" of "waardig" te keuren. Maar Hij is echt en Zijn Woord is betrouwbaar. Hij roept: Zie het Lam Gods, Dat de zonden der wereld wegneemt..! Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Die roep is een poort tot de hemel die nooit meer sluit zolang de aarde is. Vertrouw je maar op Zijn Woord aan Hem toe. Hij is de HEERE die beloofd heeft dat degenen die op Hem vertrouwen, niet beschaamd uit zullen komen.

Dapper doorgaan en naar Boven blijven kijken..!
Heidebloem12
14-06-2024 / 10:35
Stel jezelf de vraag of je zonder de Heere kunt; nee? Dan hoor jij aan Zijn tafel! Juist ook voor de klein gelovigen is het echt een versterking, ik mag uit ervaring spreken. Na het avondmaal was er vaste zekerheid.
Bedenk ook dat wanneer je niet aan gaat, je het offer van de Heere Jezus verloochend, dat je in de duisternis wilt blijven zitten.
Bij het aangaan belijd je dat je een grote zondaar bent maar je jouw heil zoekt in het grote offer van Hem!
'Zegenrijk avondmaal vieren' van ds. Hoest is misschien nog een goede tip.
Gods Zegen toegewenst in de voorbereiding!
CrA
14-06-2024 / 15:26
Beste vraagsteller,
Je ziet zo veel heil liggen in de Heere Jezus en Zijn Offer. Dat is mooi dat je die kennis hebt, maar het is niet genoeg. Als je aan de tafel van de Heere zit en je ziet alleen maar het brood en de wijn, dan blijft het op een afstand en wordt je niet gevoed. Je moet het brood en de wijn wat je aangereikt wordt, aannemen en eten. Zo ook de Heere Jezus, Die in het Evangelie wordt aangeboden. Geloven is niet alleen kennis, maar toestemmen en vertrouwen. En op dit geloof volgt vroeg of laat de verzegeling ( Efeze 1:13). Deze verzegeling gebeurt dus nooit voor het geloof, maar erna. Logisch dat je dus nog niet kan zeggen dat je het eigendom bent van Jezus.
WillemB
14-06-2024 / 15:56
Cra, ik ben bang dat je de plank hier een beetje misslaat.
Ik lees bij de vraagsteller juis bniet dat het gaat om een stukje brood of slokje wijn.
Het gaat hem/haar om Christus die hem/haar zó dierbaar is, waarin hij/zij het heil, de redding ziet!
Hij/zij mist niet het geloof, maar de bemoediging en vertroostende zekerheid daarvan.
CrA
14-06-2024 / 19:27
@WillemB, als het blijft bij ‘zien liggen’ ( dit suggereert afstand), dan heb ik dit vergeleken met dat je bij het Avondmaal alleen maar kijkt naar het brood en wijn zonder het tot je te nemen. Daarmee heb ik niet bedoeld dat het vraagsteller alleen maar gaat om een slokje wijn en een stukje brood. En dat het geloof niet alleen kennis is, maar ook vertrouwen namelijk, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden van God geschonken is etc. Dit staat in de hun zo geliefde HC zondag 7 vraag en antwoord 21. Je kunt de reddingsboei zien liggen, maar wil je gered zijn dan moet je hem wel aangrijpen. En daar moet vraagsteller zich op onderzoeken of het heil wat hij/zij in de Heere Jezus heeft zien liggen ook heeft aangenomen/toegeëigend en dan zal de vertroostende zekerheid wel volgen.
davinci
15-06-2024 / 21:21
...en mocht hij zich vergist hebben, dan zou hij zich EEN oordeel gegeten hebben en niet HET oordeel (in de zin van een onvergevelijke zonde). Ook daar is vergeving voor. Zeker als je simpelweg niet wist hoe het ervoor stond. Nu denk ik bijbels gezien dat dat oordeel meer gaat over mensen die het avondmaal vroeger als een gewone maaltijd zagen en zich vol aten en dronken, zonder nog oog te hebben voor het doel van de maaltijd ('de dood des Heere' te gedenken). Het lijkt me al helemaal niet van toepassing op Nederlands orthodox gereformeerden die vast zitten in de bekende twijfel.

Terug in de tijd

Elke week zie ik weer op tegen de zondag. Terwijl zondag de mooiste dag behoort te zijn van de week. Dit omdat ik na de ochtendpreek in een moedeloosheid en neerslachtigheid verval en in de loop van d...
Geen reacties
13-06-2018
Ik heb sinds negen maanden een relatie met een jongen van 19. Hij wil niks meer van God weten omdat hij vindt dat God hem in de steek liet toen hij God nodig had. Ik heb al geprobeerd hem uit te legge...
Geen reacties
13-06-2007
Wat vindt u van Body Worlds?
Geen reacties
13-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering