Voor het eerst aan het Heilig Avondmaal

Ds. A.T. Vergunst / geen reacties

27-08-2003, 00:00

Vraag

Ik heb pas belijdenis gedaan in de Geref. Gem. en binnenkort zal het avondmaal bediend worden. Ik vind het moeilijk of ik daaraan mag deelnemen? Moet je daartoe door God geroepen zijn of mag je 'gewoon' aangaan omdat je niet buiten de Heere Jezus kunt leven? Maar ik heb zo weinig zekerheid; misschien praat ik mezelf dat gevoel zomaar aan.


Antwoord

Wat een belangrijke vraag! Ik ben blij dat de vraagsteller niet 'zomaar' aan het Avondmaal deelneemt, hoewel hij of zij een kerkelijk recht heeft.

Moet iemand door God geroepen zijn of mag je 'gewoon' aangaan omdat je niet buiten de Heere Jezus kunt leven, zo luidt de vraag. Inderdaad, iemand moet door God geroepen zijn, maar dan bedoel ik wel de "inwendige roeping."

Wanneer God het Woord zegent tot levendmaking van de ziel (wedergeboorte) dan is zo'n persoon inderdaad door God geroepen. Als de vraagsteller met "door God geroepen zijn" bedoelt of er iets 'speciaals' voor nodig is om aan het avondmaal deel te nemen, dan mag ik hem of haar gerust stellen dat dat niet nodig is. Lees het Avondmaalsformulier maar en dan lees ik nergens dat er iets "bijzonders" moet worden ervaren om aan het avondmaal te mogen deelnemen.

Heel duidelijk wordt de kennis van de zonden, van de Persoon van Christus en van het verlangen van het hart om waarlijk heilig voor God's aangezicht te leven als duidelijke kenmerken van het geestelijke leven voorgesteld. Ik vindt het altijd zo treffend hoe dat formulier juist de kleinste in genade er van willen overtuigen dat er een plaats is aan deze Avondsmaalstafel. "Gewoon" aangaan is niet de manier. Doorzoek jezelf of je leven is getekend in die drie aspecten van het geestelijke leven.

Juist in het prille begin van geestelijke leven kan het zo onduidelijk zijn wat er gaande is in ons hart. Ik begrijp die vrees zo goed, joh. Is het niet van mezelf; heb ik het niet aangepraat? Met die vragen moet je maar veel voor de Heere worstelen en doorzoek het Woord.

Ik weet niet of de vraagsteller de boeken van Brakel tot beschikking heeft maar ik raad je aan om daar eens in te lezen. Op het ogenblik heb ik ze niet bij handen (aangezien ik op reis ben; weg van huis) en daarom kan ik niet een speciaal hoofdstuk aanwijzen. Hij heeft heel duidelijk over het werk van
de Heilige Geest in het hart geschreven.

Je schreef, "omdat je niet buiten de Heere Jezus kunt leven?" Waarom is de Heere Jezus zo belangrijk geworden voor je? Wat is er zo belangrijk in Hem? Lees Phil. 3 maar eens met die vraag in de hand. Is dat ook waar voor jou: al jouw gerechtigheid waardeloos omdat het alles met zonden is bevlekt? Is de Heere Jezus in die weg van ontdekking dierbaar geworden als de gerechtigheid van God voor rechteloze en onrechtvaardige zondaren? Leeft het ook zo in je hart? Dan kan het waar zijn dat hoewel je hele hart naar de Heere uitgaat om Hem persoonlijk te kennen als jouw Zaligmaker en Koning zonder dat je in het hart overtuigd of verzekerd bent. De Heere Jezus, op last van Zijn Vader (lees het dankgebed van het formulier) heeft het avondmaal als een middel van genade ingesteld. Waarom? Om het geloof van Zijn bestreden kinderen te versterken.

God geve duidelijk in je hart.

Ds. A. T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Carterton (Nieuw-Zeeland)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag aan ds. Heikamp: Mag een jongen of man een baard en snor dragen? Er wordt in onze gezindte verschillend...
geen reacties
27-08-2009
Aan ds. Van Campen. Ik las vanmorgen een verhandeling van dr. John Owen en hij zegt daarin het volgende: “In het algemee...
geen reacties
27-08-2015
Ik ben een jongen van 20 jaar, woon nog bij mijn ouders en heb een vraag over vrijetijdsbesteding. Vroeger kon ik met ge...
8 reacties
27-08-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering