Openbaring uitleggen

Ds. A. Simons / Geen reacties

27-03-2024, 12:11

Vraag

In Openbaring 10:1 wordt over “een andere sterke engel” gesproken. Deze engel wordt met een hoofdletter geschreven, wat de indruk wekt dat de vertalers ervan uitgaan dat deze engel Goddelijk is. Is dat terecht? Er wordt gesproken over “een andere”, dat betekent dat deze engel niet uniek was. Johannes valt ook niet in aanbidding voor deze engel neer, zoals in Openbaring 1.

In Openbaring staan heel wat beschrijvingen/vergelijkingen van God, maar geen enkele keer wordt Hij een engel genoemd. In vers 4 klinkt er een stem uit de hemel, na de zeven donderslagen. In vers 5-7 heft de engel zijn hand op naar de hemel en wordt er een eed gezworen aan God. In vers 8-10 wordt er opnieuw vanuit de hemel gesproken. Dit alles vind ik opvallend als de engel zélf Goddelijk zou zijn. Hij komt m.i. over als een bode van God, zoals Gabriel. Waarom is er dus gekozen voor een eerbiedskapitaal?

Daarnaast had ik nog een vraag, over in hoeverre Openbaring letterlijk of symbolisch gelezen moet worden? En wat zijn de redenen daarvoor? Is te weinig besef van het rijk van satan om ons heen een struikelblok om Openbaring al te letterlijk te kunnen interpreteren? (wat we niet kunnen begrijpen/ beseffen, nemen we maar symbolisch?). A. W. Pink heeft eens gezegd dat hij er vrijwel zeker van is dat satan ervoor zorgt dat er in kerken zo weinig uit Openbaring, en dan met name de hoofdstukken rondom de antichrist, wordt onderwezen omdat satan niet wil dat wij al te veel op de hoogte zijn van de profetieën. Dat staat in zijn boek “De Antichrist”, blz. 180. Wat vindt u daarvan?


Antwoord

Ik zal proberen antwoord te geven op uw/jou vraag uit Openbaring 10:1. Al moet ik wel zeggen dat een deel van de antwoorden al door jezelf gegeven zijn in je vraag. Maar goed, wie is deze engel? Deze engel zweert bij een macht die boven hem staat. En Jezus zou dit Zelf niet kunnen doen omdat Hij God Zelf is.

Ik wil daar nog één praktisch (maar heel belangrijk) argument aan toevoegen gebaseerd op de grondtekst. In de grondtaal worden twee woorden gebruikt voor ons woord “anders”. Dit zijn de woorden allos en heteros. Allos drukt een numeriek verschil uit en betekent “een ander van dezelfde soort". Heteros drukt een kwalitatief verschil uit en betekent "een ander van een andere soort." Veel gebruikt voorbeeld hierbij is wanneer Jezus zegt dat Hij een andere (allos) Trooster zal schenken. (Er zijn meer dan 200 van dit soort voorbeelden in de Bijbel).

Ik houd voor mijzelf aan bij Openbaring zoals ik elders las: letterlijk uitleggen, tenzij… Hiermee bedoel ik drie dingen: 

-Besef dat Johannes in de toekomst mag zien en dingen ziet gebeuren waarvan hij zoekt naar een beschrijving/omschrijving. Stel hij zou een tank of een helikopter hebben gezien; hoe zou hij dat omschrijven? Dus er staan zeker symbolische/allegorische zaken in Openbaring. 

-Grijp altijd naar de grondtekst en leg diverse vertalingen naast elkaar en gebruik meer hedendaagse verklaringen (Daniël 12:4!).

-Je kan grotendeels aanvoelen wat je letterlijk moet nemen en wat niet. Stel iemand zegt: ik heb vier kinderen en ik heb ze vanmorgen al duizend keer gewaarschuwd. Dat spreekt voor zich. 

Openbaring geeft gelukkig zelf heel vaak nog in hetzelfde hoofdstuk uitleg over een gebruikt symbolisch woord/omschrijving. Die allegorie is prachtig en grijpt vaak terug op de schaduwdienst in het Oude Testament. Dat maakt het gelijk weer duidelijk dat de Bijbel één geheel is en niets er voor niets in staat. 

Groet uw ds. A. Simons

Lees meer artikelen over:

Openbaring
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg-Homoet
 • Status:
  Actief
164 artikelen
Ds. A. Simons

Bijzonderheden:

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een meid van 21 jaar en zit met een probleem. Ik heb al langer dan vier jaar een gelukkige relatie, ik hou veel van mijn vriend. Helaas is het contact met mijn schoonfamilie niet echt heel goed...
5 reacties
26-03-2015
Ik heb nu ruim twee jaar verkering. Voordat we verkering kregen kenden we elkaar al vier jaar van school. We hadden ook al langere tijd contact. In die vier jaar was ik soms verliefd op hem maar had o...
Geen reacties
26-03-2009
Deze vraag is gericht aan iemand die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van de HSV. Hoewel ik nooit veel moeite heb gehad met het lezen van de 'gewone' SV, zie ik de HSV als een betrouwbare vertal...
Geen reacties
26-03-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering