Openbaring leest als een kunstwerk

Ds. G.A. van den Brink / 1 reactie

22-07-2021, 14:46

Vraag

“En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods.En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren.En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk.En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.”

Dit gedeelte snap ik niet goed. Het klinkt allemaal heel heftig en moeilijk terwijl dat toch niet hoort te zijn? Kan een dominee deze tekst uitleggen?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vragensteller,

Je citeert een gedeelte uit Openbaring 4. De apostel Johannes kan door een open deur een blik werpen in de hemel. Wat hij ziet is nauwelijks in woorden te vatten en de woorden die hij gebruikt, zijn dan ook vol beeldspraak. 

Er zijn verklaarders die elke zin en elk woord heel nauwgezet gaan proberen uit te leggen. Ik denk dat dit niet de bedoeling van Johannes’ woorden is. Het helpt om hier een vergelijking te maken met een kunstwerk. Denk aan een symfonie, waarin veel instrumenten tegelijk spelen en heel veel noten tegelijk klinken. Elk instrument afzonderlijk, of elke muzikale lijn op zichzelf, geeft niet zoveel weer. Maar samen brengt het bij de luisteraar een totaalindruk teweeg, die je overweldigt. Of denk aan een schilderij: je kijkt naar het immense doek van Rembrandts’ Nachtwacht en je laat je erdoor imponeren. Niet de details, niet de afzonderlijke delen, maar juist het geheel geeft een samenhangende impressie, die jou overkomt en die je ondergaat.

Zo ook kun je het beste dit hoofdstuk lezen en wellicht ook het gehele bijbelboek Openbaring. Niet de details, niet de analyse, niet de ontleding, maar de totaalimpressie, het geheel, de eenheid staat voorop. 

Wat Openbaring 4 beschrijft is niet bedoeld om ons informatie over de hemel te geven, maar om ons onder de indruk te brengen van de toewijding en het ontzag van de gehele schepping voor het Lam dat is geslacht. Het oogmerk is dat wij ons voegen bij die bewondering en aanbidding voor Hem die dood is geweest maar Die nu leeft, Die deze wereld regeert en Zijn kerk vergadert, beschermt en onderhoudt.

Met hartelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant. Sinds september 2020 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de TUA.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

Openbaring
1 reactie
Rembrand
23-07-2021 / 21:44
Wat mooi om Openbaringen op deze manier te beschouwen. Ik dacht meteen aan de bijzondere schilderijen van Jeroen Bosch.
Wordt deze interpretatie binnen alle reformatorische kerkgenootschappen geaccepteerd?

Terug in de tijd

Graag wil ik nog een keer reageren n.a.v. mijn vraag “geen energie”. Hij is vrij minimaal beantwoord, ik denk dat ik nog...
geen reacties
22-07-2019
Waarom zouden we in deze tijd nog oudvaders lezen?
1 reactie
24-07-2015
Ik ben een meid van in de 20 jaar. Ben dus al een aantal jaren ongesteld. Meestal is dit om de vier weken, hoewel het so...
geen reacties
22-07-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering