Volkomen zekerheid bij Avondmaal

Redactie Refoweb / 6 reacties

27-09-2013, 13:21

Vraag

Ik heb een vraag over het Heilig Avondmaal aan iemand uit de Ger. Gem. In het avondmaalsformulier staat: "Een ieder onderzoeke zijn hart, of hij de vaste en zekere belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen vanwege het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom is toegerekend en geschonken. En dit zo volkomen alsof hijzelf, in eigen persoon, voor al zijn zonden heeft betaald en alle gerechtigheid volbracht." Nu is mijn vraag, als je aan het avondmaal gaat moet je dus de volledige zekerheid hebben van de vergeving van je zonden. Maar de nodiging gaat vaak uit naar verloren zondaren die het leven buiten zichzelf zoeken. Die hebben niet altijd die volkomen zekerheid. Je hoort vaak zeggen "die verzekering van de vergeving van zonden is zo groot, dat leren niet al Gods kinderen." Er zijn mensen die vaak in zichzelf twijfelen, maar toch de Heere niet meer kunnen missen en ze de Heere Jezus nodig hebben tot vergeving van hun zonden. Het toevluchtnemend geloof. Maar mag je zo aan het Avondmaal gaan?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

6 reacties
benefietdiner
27-09-2013 / 13:45
Ik zeg altijd tegen mensen die met dergelijke vragen lopen die opkomen uit dat formulier gaat nu eens kijken in de Bijbel hoe Jezus dat avondmaal heeft ingesteld. Doe dat formulier nu eens even dicht en gaat lezen in Mt26:26-29; Mk14:22-25; Lk22:15-20; 1 Ko11:23-26, en met name de twee laatste Schriftgedeelten, omdat daarin de zinsnede 'Doet dit tot mijn gedachtenis' voorkomt. Het gaat om een echte 'instelling' van een gebruik. De Heer was toen nog bij hen, maar Hij wenste dat zijn discipelen regelmatig aan Hem zouden terugdenken. Zo heeft de vroege Gemeente het ook opgevat: eerst vierde zij het avondmaal dagelijks, later vermoedelijk wekelijks (Hd2:42,46; 20:7,11). (Wat geen regel is: je mag het zo vaak vieren als wenselijk is.) De aanleiding tot de instelling van het avondmaal was de Pesach- (of Pascha-) viering (Mt26:17-29; Lk22:7-20). Als wij avondmaal vieren, herdenken wij de dood van óns Paaslam (1 Ko5:7; 11:26; vgl. Jh1:29,36; 19:33,36 [zie Ex12:46]; 1 Pt1:19; Op5:6-13 enz.). Jezus gebruikte blijkbaar de gewone matzah, het ongezuurde Pesachbrood. De Seder (het Pesachmaal) omvat verder nog vier bekers wijn, twee vóór het maal en twee erna, traditioneel geassocieerd met de vier beloften in Ex6:5v: 'Ik zal u uitleiden... redden... verlossen... aannemen.' Twee van de vier bekers worden genoemd in Lk22:17,20: in vs17 de eerste of tweede beker (de broodbreking [vs19] komt vlak na de tweede beker), en in vs20 de derde beker, d.i. de 'beker der verlossing' (vgl. Ps116:13) oftewel de 'beker der zegening/dankzegging' (vgl. 1Ko10:16).

Kun je in het forumlier terugvinden wat hierboven beschreven is?
Natuurlijk…. enkele dingen wel maar het belangrijkste niet.
jsml
27-09-2013 / 23:09
@vragensteller, dat 'volkomen' duidt niet op je eigen overtuiging of zekerheid maar op de gerechtigheid van Christus die ons volkomen wordt toegerekend alsof wijzelf....

Je moet niet volkomen geloven dat de gerechtigheid van Christus jouw wordt toegerekend, maar je moet geloven dat de gerechtigheid van Christus jou volkomen wordt toegerekend...

We hoeven zelf niets meer toe te voegen, we zoeken ons leven in Hem!
juni
28-09-2013 / 05:09
........dat leren niet al Gods kinderen

k,heb er geen antw. op vragensteller.
uw mooie vraag roept heimwee op naar''
,toen''

in onze herv. kerk,was je een kind.v.God als je vergeving van zonden had gekregen,Christus je Borg was geworden

Voor dit alles, kon het nog alle kanten op,zei men altijd.
dat maakte de strijd ook uit.
om In Hem....
tot de Heere dat in die mens werkte.
Men zei dan,,welkom in de strijd!
Dan'' begon het pas'', zei men.
Dat maakte zo,n indruk!

Kwam de Heere over,dan konden ze er uit spreken,was dat weg,zweeg men weer,totdat de Heere weer overkwam
mooie vraag .vragensteller.

in de gg kerken,hoor ik heel veel praten,dat de verzekering niet al Gods kinderen leren

ik heb geen antwoord voor u,alleen heimwee naar het oude,voor mij vertrouwde.
benefietdiner
28-09-2013 / 13:49
juni@ leert de Bijbel ook een bekommerd volk?
marlies123
28-09-2013 / 15:16
@juni..
Ik vond het wel mooi dat je dat schreef
Als je tegenwoordig zo praat of denkt komen mensen er al gauw tegenin dat het zo niet hoeft.
juni
28-09-2013 / 20:04
benefietdiner@ ja. bv 1petr.5:7

psalm 38:19

Terug in de tijd

Wij hebben twee HHK-gemeenten in ons dorp. De gemeente waar wij lid zijn is vacant. Zijn we verplicht om onze kinderen o...
3 reacties
28-09-2017
Dit is een schreeuw om hulp. Ik ben getrouwd /kids. Voel me gelukkig! Maar als wij seks hebben kom ik alleen klaar als i...
geen reacties
27-09-2011
Aan een universitair geschoolde predikant uit de PKN/HHK. Graag wil ik u een vraag stellen over de tegenwoordige liturgi...
5 reacties
27-09-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering