We mogen als ouders van de Ger. Gem. in Ned. niet ons kind te doop houden (...) ...

Ds. C. den Boer / geen reacties

17-02-2006, 00:00

Vraag

We mogen als ouders van de Ger. Gem. in Ned. niet ons kind te doop houden omdat we het moeilijk hebben met sommige leerstellingen en er vragen over gesteld hebben en geen antwoorden gekregen hebben op grond van de bijbel. Mijn vraag is, moet je dan lid blijven ,of mag je dan naar een ander kerkverband?

Antwoord

In het algemeen gesproken vind ik, dat je tot het uiterste trouw moet blijven binnen die kerkgemeenschap, waartoe je door doop (en wellicht ook belijdenis) behoort. Ook  al zijn er bepaalde dingen in wat daar geleerd wordt, die je niet direct bijbels vindt. Als je actief deelneemt aan het kerkelijk leven, mag je ook ruimte vragen voor een gesprek over die dingen. Zo moeten ook lidmaten rondom een open Bijbel op elkaar toezien.

Bij de doop van jullie kind zal er door jullie bevestigend moeten worden geantwoord op de tweede doopvraag; deze luidt: Of u de leer die in het OT en NT en in de (12) Artikelen van het Christelijk geloof begrepen is en in de Christelijke kerk alhier geleerd wordt, niet bekent de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Dat houdt minstens twee dingen in: A. De leer die ter plaatse geleerd wordt moet in overeenstemming zijn met wat er in OT en NT en in de Geloofsartikelen als het Christelijk geloof beleden wordt. Daar moet een kerkenraad zich ook steeds van bewust zijn. B. In de tweede plaats moeten doopouders die met hun hart instemmen met de leer van de Schrift, van de Geloofsartikelen en van de Christelijke kerk in het algemeen, niet al te veel nadruk leggen op dingen waarin ze het niet eens zijn met wat er plaatselijk wordt geleerd. Het accent mag gerust liggen op wat het eerst genoemd wordt in die tweede vraag van het doopformulier. Mits ouders maar met hun kerkenraad open over hun vragen mogen blijven spreken.

Het laatste betekent voor mijn besef, dat jullie de doop van je kind niet moeten laten verhinderen door steeds alle nadruk te leggen op dingen waarin je niet accordeert met de leer van de plaatselijke gemeente cq predikant. En de kerkenraad mag m. i. op grond daarvan niet de doop van jullie kind weigeren. Jullie kunnen toch immers ja en amen zeggen op het doopformulier (denk aan de woorden: “opdat het openbaar worde, dat gij alzo gezind zijt...”).

Ik kan uit de enkele regels waarin jullie je vraag voor Refoweb hebben geformuleerd niet opmaken, van welke aard de vragen zijn waarmee je zit. Ik ga ervan uit, dat het hier niet gaat over het al of niet bijbelse recht van de kinderdoop, maar dat jullie in de prediking ter plaatse het vrije algemene aanbod van genade mist. Dat laatste kan voor jullie een reden zijn om te zoeken naar een kerk waar de gereformeerde leer naar Schrift en belijdenis geleerd wordt, inclusief dat algemene aanbod van Gods genade. Maar in jullie geval zou ik deze beslissing dan wel nemen, los van de doop van jullie kind.

Intussen zou het heel verkeerd zijn, als jullie kind langdurig ongedoopt blijft. Ik zou jullie daarom raden om in gesprek te blijven met de kerkenraad van de gemeente waartoe je behoort. Alleen in het geval dat dit geen perspectief biedt, zou ik willen adviseren om, voordat je een definitieve beslissing neemt over je kerklidmaatschap, met een predikant van een andere kerk daarover te spreken.

Ik hoop, dat jullie aan mijn reactie wat hebben.

Ds. C. den Boer (Barneveld)

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds vier jaar heb ik last van maagklachten. Het begon met veel keelpijn, brandende lippen en keel en opkomend maagzuur...
1 reactie
17-02-2010
Ik ben voor m'n studie een aantal jaren geleden verhuisd van de Veluwe naar 'de grote stad'. Ik ben daar lid geworden va...
2 reacties
17-02-2014
Aan Alie Hoek-Van Kooten. Ik heb eens vernomen dat veel mensen tijdens het bedrijven van gemeenschap met hun vaste partn...
geen reacties
18-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering