Nadere weldaad van bewuste vrijspraak

Ds. A.T. Vergunst / geen reacties

14-03-2023, 16:11

Vraag

Tijdens preken hoor ik wel eens over twee soorten bekeringen, waaronder er over één gesproken wordt als een nadere weldaad. De dominee zegt dan dat het om de bewuste vrijspraak door de Vader gaat.

Ik heb in de Bijbel en op internet gezocht, maar begrijp het niet zo goed. Bij een bekering weet iemand toch altijd dat de zonde zijn vergeven al kunnen ze dit niet altijd zo voelen? Zou u, dominee van de Gereformeerde Gemeenten, hierover wat meer kunnen vertellen, Bijbels onderbouwd?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Ik ben maar een ‘eenvoudige’ dominee die het liever bij het Woord houdt. Daarin lees ik niet over een dergelijke ervaring. Wel dat Gods kinderen in het geloof en de verzekering van hun zaligheid kunnen en moeten groeien. 

Hieronder een aantal gedachten die zeker geen breed en lang verhaal zijn. Er is hier al veel over geschreven en als je wat zoekt, kun je daar best iets over vinden. Ik beveel de boeken van ds. C. Harinck van harte aan. 

1. Gods Woord openbaart in vele beloften dat een iegelijk die in de Heere Jezus gelooft (vertrouwt), het eeuwige leven heeft (Johannes 3:16; 5:25).  Het eeuwige leven vat al de zegeningen die Christus verworven heeft samen, dus dat is inclusief vergeving van de zonden, rechtvaardigmaking, etc.

2. Deze grondwaarheid wordt alleen als troost ervaren (hoewel het waarheid is en blijft voor een ieder die in het geloof op de Jezus vertrouwt), als wij ook het Woord van de beloften kunnen geloven. Romeinen 15:13 stelt dat de vrede en troost wordt ervaren in het geloven. Dit geloof is niet alleen de gave Gods in de eerste oefening, maar in elke oefening. Deze gave van God of hoop hebben we nodig om Zijn Woord te vertrouwen. 

3. Elke gelovigen zal in het begin de worsteling ervaren om door het ‘geloof in de belofte’ te leven, net als een kind angstig wordt als ze de aanwezigheid van moeder/vader niet ziet of voelt. Toch leidt Gods Geest elke gelovige om zich meer en meer over te geven aan God, vertrouwend op Zijn beloften (zie het eerste gebed in het Avondmaalsformulier). Richard Sibbes zei eens heel passend: “God is pleased to embitter the life of sense to endear God’s child to the life of faith.” 

4. Hoe duidelijker iemand door de verlichting van Gods Geest (Efeze 1:16-18) de waarheid van Gods genade zien mag, hoe standvastiger hij/zij wordt door de versterking van het geloof. Dat is iets waar Paulus voor bad zodat in Efeze gelovigen ook mochten ‘zien in het geloof’ wat hij het schreef in Efeze 1:3-14. Want hoewel die waarheden waar zijn, waren zij nog niet zo verzekerd. 

5. Dus is er opwas in het geloof en daarin ook opwas in de verzekering van Gods trouw, liefde en zelfs Zijn beloften. Zo is het ook in het aardse huwelijksleven. In het begin hebben we elkaar lief en vertrouwen we elkaar, maar het is alleen door een leven van lang met elkaar wandelen, doen en laten, dat de verzekering van onze liefde en trouw versterkt wordt. Mijns inziens is dit ook zo in het geestelijke huwelijk tussen Christus en de zondaar. 

Als je in de Dordtse Leerregels leest, let dan juist op de hoofdstukken 1, 12 en 5, artikel 10 met de vijfde verwerping waarin onze vaders heel duidelijk en Bijbels over de verzekering van het geloof spreken. Ik lees daar niet over een ‘ervaring’ waarin we vrij gesproken worden. De ‘vrijspreking’ vindt plaats in de hemel, zoals het gebeurde toen de tollenaar in de tempel zijn toevlucht nam tot het offer op het altaar. God maakt de vrijspreking bekend door het Woord. Natuurlijk kan er een grote worsteling zijn om dit te geloven. Daartoe heeft de Heere het sacrament ingesteld zodat Gods kinderen meer en meer verzekerd mogen worden van de waarheid van Zijn beloften voor hen. 

Daarnaast spreekt het Woord wel van een getuigenis van de Geest met onze geest (Romeinen 8:16). Dit zal een bijzonder werk van de Geest zijn waardoor Hij onze overtuiging versterkt door Zijn almachtige werking. 

Ik raad je nog aan om het boek van A. Comrie te lezen, over de kenmerken van het zaligmakend geloof. Let vooral op de eerste (vereniging met Christus ) en de tweede preek (de rechtvaardigmaking door het geloof). Op een illustratieve manier verklaart hij de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof in Jezus Christus. 

Ik hoop dat ik je hierbij wat gedachten door geef die profijtelijk zijn. Het is teer en belangrijk, maar een heel uitgebreid hoofdstuk. 

Hartelijke groeten, 
Pastor A. T. Vergunst 

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Carterton (Nieuw-Zeeland)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

rechtvaardigmakingvierschaar
geen reacties

Terug in de tijd

Zou het niet leuk en verhelderend zijn om de vragen aan willekeurige panelleden voor te leggen? Nu zijn de antwoorden va...
2 reacties
14-03-2016
Ik lees elke dag nog een stuk uit de kinderbijbel. Is dit verstandig op 16-jarige leeftijd?
geen reacties
14-03-2006
In sommige bijbelgedeeltes staat dat de Heere Jezus zit ter rechterhand Gods, in andere bijbelgedeeltes staat weer dat d...
geen reacties
14-03-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering