Ongevormde klompjes in de hemel

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

02-09-2019, 09:10

Vraag

Hartelijk dank voor Refoweb en alle vragen die daarop beantwoord zijn. Tot mijn groot verdriet heb ik een miskraam gekregen na een zwangerschap van negen weken. Er vanuit gaande dat het leven begint bij de bevruchting en mijn kleintje toen ook een ziel kreeg, is er dus een mensje overleden. Het kindje is vanaf de eerste dag bij de Heere gebracht en ik geloof dat het nu ook terug gegaan is naar de Heere.

Maar... het is onmogelijk voor te stellen dat er in de hemel allemaal miskramen zijn, ongevormde klompjes die de lof van de Heere verkondigen. Hoe zal dat zijn? Kan het zo zijn dat dit kindje in de hemel volmaakt is? Dus wel een gevormd lichaampje heeft gekregen? Of zijn dit vragen waar ik geen antwoord op mag zoeken?

Antwoord

Van harte wil ik u condoleren bij het verlies van uw kindje van negen weken oud. Want het is inderdaad al een mensje met ziel en lichaam. (Dat moeten de mensen bedenken die abortus laten plegen.) Een geweldige troost als u weet dat ook dit kind bij de Heere mag zijn.

En waarom kan dat voor een mens die ontvangen wordt en nog niet geboren is en toch in zonde gestorven voor de geboorte? Ik denk in dit verband aan de Dordtse Leerregels 1:17. Hoewel het hier gaat om kinderen die vroeg sterven na de geboorte zoals dat vroeger veel gebeurde, mogen we dit ook betrekken op kinderen die sterven voor de geboorte.

Ja, en dan de vraag hoe het in de hemel zal zijn met die kleine kinderen en ongevormde klompjes. Wij hebben zelf een zoontje verloren die bijna twee jaar oud was en van wie we geloven dat hij bij de Heere is. Veel nagedacht over de vragen hoe het voor hem zal zijn in de hemel. Maar  je loopt steeds weer tegen grenzen aan die wij niet kunnen en mogen overschrijden. Wij kunnen ons niet goed voorstellen hoe het daar zal zijn. De Bijbel spreekt meestal in termen van wat daar niet meer zal zijn, zoals ziekte, moeite, verdriet, rouw en vooral geen zonden en ongerechtigheden. Daar zal  niets meer zijn wat onvolmaakt is. Zoals de schepping in de beginne voor de zondeval volmaakt was, zo zal in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde nog veel meer niets meer zijn dat niet volmaakt is. Het zal  alles volkomen volmaakt zijn en beantwoorden aan het doel van Gods herschepping, namelijk Zijn lof verkondigen! Dat zou dan moeten betekenen dat er in de hemel geen sprake meer zal zijn van iets of iemand die niet volwassen is. Er zijn geen huwelijken, zegt Jezus tegen de farizeen. Dus geen geboorten en  geen mensen die nog op weg zijn naar de volwassenheid.

Is er nog ontwikkeling in de hemel? Ik zelf kan daar niets over ontdekken  in de Bijbel. Ik ga er van uit dat een ieder die in de hemel komt,  daar door de kracht van Christus opstanding  ineens zal komen zoals hij of zij voor eeuwig zal zijn. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 over een lichaam dat in verderfelijkheid gezaaid wordt (of het uw kind is of die van het oudste kind van de Heere die ooit op aarde geleefd heeft), hun lichamen worden in onverderfelijkheid opgewekt. Het belangrijkst bij dit alles is het eeuwig bij de Heere zijn om Zijn eer voor eeuwig te bedoelen .

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

jonggestorven kinderenmiskraam
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom staat er de ene keer in de Bijbel "Heere of God" met de eerste letter een hoofdletter en de andere keer de hele n...
geen reacties
02-09-2006
In mijn familie- en vriendenkring is het niet de gewoonte om elkaar te omhelzen of even aan te raken. Ik heb het in mijn...
2 reacties
02-09-2014
De inspiratie van de bijbel door de Heilige Geest wordt (in de kringen waarin ik verkeer) altijd gezien als een woordeli...
geen reacties
02-09-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering