Het evangelie zonder kleine lettertjes (4)

Ds. G.A. van den Brink / geen reacties

12-08-2022, 16:17

Vraag

Een vraag naar aanleiding van “Evangelie zonder kleine lettertjes” van ds. G. A. van den Brink. Als ik de brieven van Paulus lees zie ik inderdaad dat alleen geloof je zalig maakt, zonder dat er voorwaarden gesteld worden. Dus zonder kleine lettertjes. Maar lees ik de evangeliën over bijvoorbeeld het zaad in de akker, of de wijze en dwaze maagden, dan lijkt het toch dat je geloof niet echt kan zijn. Mensen die in de naam van Jezus geprofeteerd hebben zegt Hij zelfs: “Ik heb u niet gekend, gaat weg van Mij...” En bijvoorbeeld dat je Hem moet liefhebben boven je vader en moeder. Ik weet niet of ik dat wel kan.

Ik ben bang dat ik Christus dus nog niet echt ken. Hij belooft dat als je je tot Hem wendt, Hij je rust zal geven. Ik heb het al zo vaak geprobeerd en toch ervaar ik geen rust. Doe ik het dan toch niet goed? Ben ik niet oprecht genoeg? Soms lijkt het dan toch dat er kleine lettertjes zijn...

Waarom krijgen die dominees wel zoveel bevindelijke ervaringen en het lijkt dat ze Jezus zo persoonlijk kennen... Als ik die prediking hoor denk ik inderdaad telkens weer: dat heb ik allemaal niet, dus bij mij is het niet echt. Ik probeer wel eenvoudig op Jezus te vertrouwen als mijn Zaligmaker, maar het lukt zo vaak niet. Ik hoop dat ik net als die dominees ook persoonlijk mag weten dat Hij de mijne is en ik de Zijne en dat ik Hem ook echt liefheb boven alles.

Hier bid ik al zo lang om, maar ik merk geen verandering. Is het verkeerd om dat te willen weten? Wat als dat wel echt nodig is, omdat de Heere Jezus Zelf zo waarschuwt voor schijngeloof?
 

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Beste vragensteller,

Twee emoties kleuren jouw vragen: je voelt je verward en je voelt je moedeloos. Verward, omdat je geen helder zicht hebt op wat het Evangelie inhoudt en wat geloven is. Moedeloos, omdat er maar geen verandering komt. Je verlangt naar rust maar hebt geen rust. Oude vragen duiken telkens op. Je zou bijna de hoop opgeven dat het ooit anders gaat worden.

De Dordtse Leerregels zeggen dat God het genadewerk begint door de prediking van het Evangelie en het vervolgens ook in stand houdt, vervolgt en volbrengt door dezelfde prediking van het Evangelie (Dordtse Leerregels V.14). We hebben dus van begin tot einde een prediking nodig waarin het Evangelie klinkt. 

Ik krijg sterk de indruk dat jij onder een prediking zit waar het Evangelie niet verkondigd wordt. Waar je niet hoort dat je welkom bent zoals je nu bent: verward, moedeloos, zondig, bang, onzeker. Waar je hoort dat je pas op de goede manier komt als je aan allerlei kenmerken, ervaringen, bevindingen, eigenschappen en benamingen voldoet. Zo bezien vind ik het al heel bijzonder dat je tot geloof gekomen bent. Dat zal, denk ik, niet onder deze prediking zijn gebeurd, maar op een andere manier.

Maar vervolgens heb jij het heldere Evangelie telkens weer nodig! Je wordt nu zo vaak weer naar jezelf verwezen. De prediking brengt jou ertoe jouzelf met dominees te vergelijken. Je hoort vaak wat het allemaal niet is en hoeveel mensen een waangeloof hebben, maar wat het echte geloof is wordt niet besproken. De kleine lettertjes hebben de letters van het Evangelie overwoekerd. Het echte zaad dreigt verstikt te worden door het onkruid van een onbijbelse prediking.

Mijn advies is even eenvoudig als radicaal. Ga op zoek naar bijbelse prediking. Laaf je aan het Evangelie. Houd je verre van een prediking waarin Jezus de Zaligmaker ontbreekt. Spreek (opnieuw) je geloof in Christus uit en erken voor God dat jij jezelf niet op het rechte spoor kunt houden. Laat Hem dat doen! “Doorgrond me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden” (Psalm 139:14). 

Zelfs als jij afdwaalt, brengt God jou terecht. Een krachtiger weerwoord tegen alle kleine lettertjes is niet mogelijk. Als je deze God vertrouwt, zul je spoedig rust ervaren (Mattheüs 11:28).

Met hartelijke groet, 
Ds. G. A. van den Brink 

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant. Sinds september 2020 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de TUA.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

geloofstwijfel
geen reacties

Terug in de tijd

Wat is het verschil tussen Joden en Zionisten? Is er nog toekomst voor Israël bijbels gezien?
1 reactie
12-08-2014
Ik heb de afgelopen twee jaar verschillende boeken van Kierkegaard gelezen. En ik moet eerlijk zeggen dat het pittige st...
geen reacties
12-08-2019
Hoe ontstaat er in een relatie emotionele binding?
1 reactie
13-08-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering