Geestelijke doodsheid

Ds. C. Harinck / geen reacties

08-08-2018, 14:10

Vraag

Een vraag aan een Ger. Gem.-panellid.

Moet een mens zijn geestelijke doodstaat inleven na de levendmaking/wedergeboorte? Dit lijkt namelijk nogal paradoxaal, omdat de mens na de levendmaking pas geestelijk leeft...? De mens is van nature niet in staat geestelijke waarheden te verstaan. Dit komt omdat de mens van nature geestelijk dood is door de zonde. Toch leeft men vleselijk voor een tijd. Samen met het sterven gaat het vergankelijke bestaan van de mens ten onder. Wanneer er geen levende geest in het lijk gevonden wordt, is het bestaan aan de rotting/hel overgeleverd.

Nu worden we opgeroepen om te leven zoals Jezus dat deed. Hem volgen. Hij bezat de Geest Gods en heeft Zichzelf (het vlees) in afhankelijkheid van die Vadergeest, in een biddend leven, verloochend. Aan het kruis stierf Hij vleselijk en gaf Hij zijn (Goddelijke/Heilige) Geest over aan de Vaderlijke Geest Gods. Hij was in staat om Zijn Godheid/Heilige Geest (corrigeer me als ik fout zit) buiten het graf te laten en aan de Vaderlijke Godsgeest over te geven. Daarmee is Zijn vlees gestorven, maar Zijn eeuwige Geest/Leven tot de vader gegaan. Daar is Hij verheerlijkt en heeft Hij na drie dagen wederom het vlees aangenomen, dat opgestaan is, als op de jongste dag zal gebeuren met Zijn uitverkoren volk, in een verheerlijkt lichaam. Echter is die verheerlijking alleen weggelegd voor hen die Geestelijk leven.

Ik kan niet ontkennen dat er een radicale ommekeer in mijn leven heeft plaatsgevonden en ik de geestelijke waarheden heb verstaan. Daar ging Christus schitteren en al het andere verloor zijn glans. Echter is, of lijkt, het nu zo dood. En nu betwijfel ik of het niet een list was van de satan, om mij de illusie te geven wedergeboren te zijn en mij nu na een tijd van licht, voor dood te laten liggen, met nog een kleine hoop dat het wel echt was. Hij gaat immers ook rond als een engel des lichts. Dit is een vraag die mij dag en nacht bezig houdt en mijn volledige sociaal-maatschappelijke leven negatief beïnvloedt. Ik weet gewoon niet meer hoe het verder moet. Ik vind in mezelf niets anders dan geestelijke doodsheid. Geen enkel geestelijk leven! Als we Jezus moeten navolgen, die Zijn Geest beschikbaar heeft gesteld met Pinksteren, om te leven als Hem en met Hem als een kind aangenomen te worden. Is er dan nog wel hoop? Want “die door de geest Gods geleid worden, die zijn namelijk kinderen Gods.” Is er dan nog verwachting voor een jongeman/avondmaalganger/geestelijk dode?!

Antwoord

Beste vraagsteller,

Bij het lezen van je vraag dacht ik: wat een geredeneer! Hoe kom je er toe om zo over geestelijke zaken te spreken?! Geestelijke zaken, die alles te maken hebben met God, Die Zijn Zoon in de wereld heeft gezonden, met Christus die voor de overtreders is gestorven en de Heilige Geest, die harten vernieuwd. Geestelijke zaken die gaan over een hartelijke droefheid over de zonden, een verlangen naar God, geloven en zich toebetrouwen aan Christus en een vermaak in de Wet van God naar de inwendige mens. Al die dingen tref ik niet aan in jouw redeneren.

Waar heb je dit vandaan? Waar hoor je dit zo? En lees je je Bijbel wel? Is dat wel je grootste kennisbron? Ik kan er eigenlijk weinig mee. Je zegt de geestelijke waarheden te verstaan, maar wat zijn dat voor waarheden? Versta je de waarheid van de ootmoed, het vernederde hart, het verwonderde hart, de strijd met zonde en oude mens? En waar is Christus? Wat betekent Hij voor je? Je zegt dat Hij voor je ging schitteren. Nu, dan moet je je niet in al die vreemde filosofieën verliezen, maar Hem navolgen in het gewone dagelijkse leven. Lees toch meer in je Bijbel en houd je bij de eenvoudige, ware zaken van de christelijke religie.

En wat je vraag over het lichaam betreft. Als gevolg van zonde moeten wij sterven en worden tot stof. Maar het lichaam is niet weg. Er is stof over. God zal de lichamen eens opwekken. Gods kinderen zullen daarna met ziel en lichaam leven in de hemel en de goddelozen met ziel en lichaam in de hel zijn. De beslissing daarover valt in dit leven. Zoek daarom de Heere terwijl Hij te vinden is.

Ik hoop dat je mijn correctie goed zult verwerken.

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
geen reacties

Terug in de tijd

Aan een dominee. Veel mensen bezoeken dierentuinen, ook heel veel christelijke mensen. Eigenlijk vraag ik mij al lange t...
34 reacties
09-08-2019
Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik moet beginnen. Toen ik 15 jaar was kreeg ik verkering met een jongen. Na ongeveer 2 j...
geen reacties
07-08-2002
Ik heb God heel lang om een lieve christelijke vriend gebeden omdat ik voorheen heel veel uitging, veel verkeerde vriend...
geen reacties
07-08-2002
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering