Vrouwen in de kerkvoogdij

Ds. G.K. Terreehorst / geen reacties

11-01-2022, 12:48

Vraag

Aan een HHK-predikant. Op bijbelse gronden zijn de ambten enkel voor mannelijke belijdende leden van de kerk. Vaak wordt gezegd en aangemoedigd dat  vrouwen volop mee moeten doen in functies binnen de gemeente. Zoals het bezoekwerk of jeugdwerk.

Maar waarom gebeurt het niet of nauwelijks dat vrouwen plaats nemen in de kerkvoogdij als lid of notabele? Zijn vrouwen daarvan uitgesloten? Welke bijbelse grond is daarvoor aan te dragen? En hoe verhoudt zich dat dan tot andere functies in de kerk. Is er niet verkapt sprake van ongeoorloofde uitsluiting?

Antwoord

Beste vragensteller,

Volgens de kerkorde is het zo dat aan leden van de kerkvoogdij dezelfde eisen worden gesteld als aan ambtsdragers. Aangezien volgens de kerkorde alleen mannen ambtsdrager mogen zijn, geldt dit ook voor kerkvoogden. De functie van kerkvoogd (of notabele) wordt dus op dezelfde wijze ‘gewogen’ als de functie van ambtsdrager. Dat is ook logisch aangezien het Nieuwe Testament mijns inziens weinig reden geeft om tussen deze verschillende taken binnen de kerk een andere afweging te maken. Bijbelse grond hiervoor is dus in beide gevallen dezelfde. Graag verwijs is daarvoor naar alle artikelen over de vrouw in het ambt, elders op deze website. Ik heb hier weinig aan toe te voegen.

Er is hier geen sprake van een ongeoorloofde uitsluiting, aangezien kerken in Nederland (voorlopig nog) de vrijheid hebben hun eigen beleid te bepalen. De kerken mogen dus in hun kerkorde de ambten en ook andere functies uitsluitend openstellen voor mannen. Het valt wel te vrezen dat deze vrijheid op termijn onder druk komt te staan. Het is daarom nog meer nodig dat wij zelf Gods goede bedoeling proeven in de wijze waarop Hij de dingen in Zijn Woord gebiedt. We gaan zo snel mee in het denken van de wereld om ons heen door te spreken over uitsluiting of discriminatie. Een andere  rol binnen de gemeente van Christus betekent niet een mindere rol. Elk lid van de gemeente van Christus mag biddend vragen: “Heere maak mij dienstbaar aan Uw koninkrijk.” 

Ds. G. K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

 • Geboortedatum:
  23-05-1986
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerkvoogdij
geen reacties

Terug in de tijd

Wat is de Heilige Geest en wat betekent dat in het christendom?
2 reacties
12-01-2017
Onze predikant zei dat liefde voor het recht van God, allemaal emotie is. De liefde van Christus ligt achter het recht. ...
2 reacties
11-01-2013
Ik zit heel erg met een vraag. Een vraag over de zonde. Ik mag me geborgen weten bij mijn Hemelse Vader. Ik weet dus dat...
2 reacties
11-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering