Wat verhindert mij gedoopt te worden

Ds. P.D.J. Buijs / geen reacties

04-10-2021, 11:59

Vraag

Persoonlijk ben ik zeer geïnteresseerd in de doop door onderdompeling. Echter is het zo dat ik zelf kerk bij het Leger des Heils en hier al van kleins af aan kom. Ik ben dus nog niet gedoopt. Nu is het zo dat het Leger des Heils niet aan de doop door onderdompeling doet. Zij doen wel een variatie daarop en dat is het onderschrijven van je geloof en je aansluiten bij de kerk/Het Leger des Heils.

Nu ben ik heel erg benieuwd hoe u denkt over dit verschil. Ik ben met name op zoek naar het antwoord op de vraag: zou ik mij alsnog moeten laten dopen?

Antwoord

Beste lezer,

De praktijk bij het Leger des Heils ken ik niet goed genoeg. Wat ik wel weet is dat als we als kind nog niet gedoopt zijn en als volwassene tot geloof komen, we door de Heere geroepen worden ons te laten dopen. Als je je als volwassene wilt laten dopen, is het belangrijk eerst onderwezen te worden in het Woord van God en ook persoonlijk te kunnen getuigen van wie de Heere Jezus voor jou, zondig mens, geworden is.

In veel gemeenten is er zo’n traject van onderwijs en persoonlijke gesprekken die voeren tot een persoonlijke belijdenis van het geloof en een daaropvolgende doop. De protestantse kerken kennen daarom ook een formulier voor de doop van volwassenen, naast een formulier voor de doop van kinderen (maar het punt van de kinderdoop laat ik nu uiteraard rusten).

De Bijbelse opdracht om ons te laten dopen vinden we o.a. in Mattheüs 28:19 en Markus 16:16. We komen het ook tegen in de geschiedenis van de Ethiopische minister in Handelingen 8. Als hij het Evangelie gehoord heeft en tot geloof in de Heere Jezus is gekomen, vraagt hij: “Wat verhindert mij gedoopt te worden?” Filippus, die hem geestelijk begeleidt, zegt dan:  “Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd.” Vervolgens spreekt de minister zijn geloofsbelijdenis uit: “Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.” Zo wordt hij ‘ingelijfd’ in de christelijke gemeente en draagt hij het teken en zegel van Gods verbond.

Samenvattend: als u/jij van harte in de Heere Jezus als uw/jouw persoonlijke Redder gelooft, hoort de doop er helemaal bij, als iets wat de Heere Zelf heeft opgedragen om te doen.

Met een hartelijke groet en zegenwens,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik las een christelijke roman. In dat boek trof mij het eenvoudige geloof van een man met het syndroom van Down. Later h...
4 reacties
04-10-2010
Ik heb als kind altijd in God geloofd en met Hem geleefd. Maar nu ik iets ouder ben (ik zit nog wel op de middelbare, du...
geen reacties
05-10-2018
Ik las geruime tijd Xandernieuws, waar ik ook meedeed in de discussies. Nu wordt men daar zonder enig overleg geblokt al...
2 reacties
04-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering