Doop door onderdompeling of besprenging

J.W.N. van Dooijeweert / geen reacties

01-03-2016, 10:45

Vraag

In een van de laatste Paulussen stond een foto het dopen in buitenland door een Ger. Gem.-dominee. Hierbij liep de predikant met nog een man het water in, samen met degene die gedoopt werd. Waarom wordt er met die mensen het water ingelopen, terwijl wij hier het doopvont kennen? Als er daar geen doopvont is, zou een schaaltje water toch ook al goed zijn?

Antwoord

Beste vraagsteller,

We komen door jouw vraag bij het punt: moeten we dopen door onderdompeling of door besprenging? In verschillende andere landen kennen alleen de Rooms Katholieke kerken de doop door besprenging, terwijl de evangelische, Baptisten en Presbyteriaanse kerken altijd dopen door onderdompeling. Laten we niet uit het oog verliezen dat het niet gaat om de handeling als zodanig, maar om de betekende zaak: ondergaan om de zonde, boven komen door het lijden en sterven van Christus. Kortom, afwassing van de zonde wordt gesymboliseerd en ook het opstaan uit de dood (dood in de zonde).

Om het antwoord wat korter te houden geef ik het woord aan Maarten Luther en Johannes Calvijn. Maarten Luther schreef het volgende over het woord voor doop: "In het Latijn kan het met onderdompeling vertaald worden, bijv. iets in water onderdompelen, zodat het geheel door water wordt bedekt. En hoewel die gewoonte buiten gebruik geraakt is... toch behoort men geheel ondergedompeld en onmiddellijk weer uit het water getrokken te worden. Want dit schijnt de etymologie van het woord te vereisen" (Maarten Luther, Opera, Tom. 1, blz.72). 

Calvijn schreef het volgende in zijn Institutie van de Christelijke religie: "Zelfs in de  primitieve gemeente" Het woord doop duidt het onderdompelen aan; en het is zeker dat onderdompeling in praktijk was bij de primitieve gemeente" (Joh. Calvijn, Institutie, Boek IV, Hoofdstuk XV, Art. 19).

Hieruit kunnen we concluderen dat de doop vanuit een doopvont of een schaaltje in de loop van de eerste eeuwen van de kerk ontstaan is. Misschien wel speciaal in de koude landen? Maar dat is voor mij helemaal de vraag. Het kan ook best ontstaan zijn in de oude christelijke kerk, of de oude kerk van Rome. Hoe dan ook, het is geen punt om ons druk over te maken. Zeker ook niet om een discussiestroom op gang te brengen.

De zaak waar het om gaat is: Ben IK gereinigd in het bloed van Jezus? Ben ik opgestaan uit de doodstaat waarin ik geboren ben?

Gods zegen en hartelijk gegroet,
Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

besprenkeling - onderdompelingdoop
geen reacties

Terug in de tijd

Op de CGO-cursus zei eens een dominee tegen de groep: "U heeft geen recht om onbekeerd te zijn!" Nu gebruikte ik die uit...
geen reacties
29-02-2008
Is bij een man opwinding alleen maar driftmatig?
geen reacties
29-02-2008
Mijn vriendin is zwanger van mij. Ik ben 29 en zij is 19. Nu gaat onze relatie al een tijdje slecht en heeft ze er een p...
1 reactie
29-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering