De Heere moet overgekomen

Redactie Refoweb / 100 reacties

01-10-2021, 08:07

Vraag

Ik ben al heel mijn leven lid van de Ger. Gem. in gemeenten waar vooral de standen in het genadeleven sterk benadrukt worden en het blijft een grote worsteling voor mij. Ik probeer met het verstand te begrijpen wat er nu precies bedoeld wordt.

In mijn beleving komt het op het volgende neer: het uitgangspunt is een onbewuste wedergeboorte. Het besef ontstaat dat men zo niet voor God kan verschijnen en er ontstaat een gemis. Daarna volgen allerlei kruispunten. Ik heb altijd het idee dat het geloof in de zin van vertrouwen geen rol speelt bij de predikers van de standen. Wel een ingestort geloofsvermogen in het uur van de wedergeboorte, maar niet zozeer het vertrouwen dat steunt op God Woord. Men spreekt veel over de oefeningen. Het moet van de andere kant komen, de Heere moet overkomen. Dat wordt steeds benadrukt. Tot dat moment leeft men in het gemis.

Mijn vraag is nu: hoe weet een zondaar in de ogen van deze predikers nu dat men een bepaald kruispunt beleeft heeft en dat de Heere dus overgekomen is?

Antwoord

Meer informatie is te vinden in de artikelen onder de tag 'Standenleer'.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

100 reacties
WillemB
01-10-2021 / 13:42
Dit lijkt meer op psychologie of filosofie, dan het Bijbelse vertrouwen als een kind.
Een kind dat in alle eenvoud mag opgroeien in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus.
Vraagsteller, laat al die ballast na al die verloren jaren eens los, ga op je knieën, vandaag, tot hem, en Hij ZAL je behouden.
Samanthi
01-10-2021 / 13:46
@willemB amen
kip
01-10-2021 / 16:00
vragensteller
als een jongen jou leuk vind,heb je nog geen verkering
en zeker nog niet getrouwd

daar gaan zaken aan vooraf.

zo is het geestelijk ook.
waarom leest u niet de boeken van bv p blok
ds hoogerland,lamain!

dan kunt u toch lezen,wat er gekend moet worden?

een kind begrijpt nog,als de Heere in iemands hart gaat werken,dat je leer tegen God gezondigd te hebben....
er is geen mens met een onbewuste wedergeboorte!!
dat leert men niet bij de gergem!!
beter luisteren hoor!!!!

natuurlijk zijn er oefeningen nodig
een kind kan toch ook niet in de geboorte blijven zitten.
geestelijk toch ook niet?

kvind het heel erg,als u zo slecht naar de prediking zit te luisteren.
vraag toch de Heere om OREN,om te Horen!!
en een hart om op te merken!!
t zou fijn zijn,als u jaioers gemaakt werd op Gods Volk.
maar..dan moet er wel Volk zijn.
een kind in de wieg kan nog niet praten,maar kent zn moeder wel

o vraagt u toch om een BIJBELSE bekering!!!!!
Samanthi
01-10-2021 / 16:54
@kip
Er is niets en dan ook helemaal niets voor.
Je bent of dood of leven.
Een onbekeerde is een goddeloze vijand van God, soms verpakt in een godsdienstig leven, soms gewoon het leven uitleven.
Een onbekeerde kan geen droefheid naar God hebben, alleen een droefheid baar de wereld.

Wedergeboorte gebeurt in ons en zonder ons, alles wat nodig is krijg je, de bezeten uit gedaan werd meteen als evangelist op pad gestuurd, Paulus preekte terstond Christus, de stokbewaarder werd gedoopte was zeer verheugd dat hij en zijn gezin de Heere hadden leren kennen, de kamerling:  En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Je mag zo naar de Heere Jezus toe gaan, met het leven wat je nu leidt, Hij stuurt niemand weg. Hij roept en nodigt en Hij huilt als je niet wilt.
Samanthi
01-10-2021 / 16:57
Mijn telefoon veranderde iets het moet natuurlijk de bezetene uit Gadara zijn.
WillemB
01-10-2021 / 17:22
Jammer kip, dat je de vraagsteller niet direct naar de Bron durft door te verwijzen, naar niemand minder dan de Heiland Zelf!
Want met een verwijzing naar deze boeken (waar heus best af en toe een schepje uit deze Bron in zal zitten, maar helaas, menselijke geschriften zit een bijsmaakje aan) is vraagsteller niet geholpen. Daar zit hij / zij juist al jarenlang in vast.
Maar durf hem te wijzen op een bekering, niet uit dikke boeken, maar uit Gods Woord, zoals de Heilige Geest ze kinderlijk eenvoudig heeft laten opschrijven.
Samanthi heeft enkele voorbeelden daarvan gegeven.
RvB1990
02-10-2021 / 17:19
Geheel eens met Kip.
Er zijn zeker standen in het genadeleven. Ds. Moerkerken zei eens als we de standen gaan kwijt raken raakt de kerk in verval, dat zie je hier en daar ook zeker gebeuren.
Christus zal geopenbaard moeten worden en dat wil men steeds minder horen. En ja voor wie? Doodschuldige en helwaardige zondaren, anders heeft Hij geen gedaante nog heerlijkheid. Zie ook Jesaja 65 vers 1.
jewannes
02-10-2021 / 19:57
Deze vraag lijkt mij meer een verkapt proefballonnetje om de ger gem in diskrediet te brengen. Dat verraad zich door de woorden “in de ogen van deze predikers”. Ik zou “deze predikers”, onze predikanten noemen. Dit zomaar even terzijde.
De reacties van @WillemB en @Samanti tonen aan dat de vlag de lading weer niet dekt van het begrip “Reformatorisch”, waar Refoweb toch eigenlijk de naam van draagt.
Ballast na al die verloren jaren noem je het, als het om een behoudende reformatorische kerk gaat.
Dan meen je daar dus hoog boven te staan. Dat krijg je als je net als Samanti, zelf de Schrift denkt te kunnen verklaren en onze oudvaders die als middel in Gods Hand zijn gebruikt om de Kerk te bouwen tegen alle dwalingen en verdrukkingen in verwerpt, alsof het mensen waren die het niet goed begrepen hadden.
Nu doen jullie alsof je zelf de waarheid weten uit te leggen en Gods geoefende volk niet! Doe dat niet! Er staat in Romeinen 10 vers 15a “En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden”? Ga niet boven hen staan. @WillemB schrijft over het Bijbelse vertrouwen als een kind. Het vertrouwen op de beloftes is een goede zaak, maar het is níet de beloofde zaak zelf! Het geloven in een belofte moet vervuld worden met de wegschenking van de belofte. Dat is het werk van de Heilige Geest.
Dominee Lamain zei: “Het is tegenwoordig meer en opklimmen van de mens naar de hemel, dan dat God afdaalde naar een mensen ziel”. Je kunt het zelf niet grijpen. Het enige wat kan en wat moet gebeuren is bedelaar worden aan de Troon der Genade.
@Samanti, Paulus preekte terstond Christus, is dus niet waar! De drie dagen die hij blind was en niet at en niet dronk, heeft de Heere gebruikt om Paulus het onderwijs te geven, wat de “geëvangelicaliseerde” Christen mist! Is het je wel eens opgevallen dat Paulus helemaal niet bekeerd is omdat hij alle beloftes aangreep en zichzelf zalig pleitte omdat hij “geloofde”?
En nu aan de vraagsteller,
“Hoe weet een zondaar in de ogen van deze predikers nu dat men een bepaald kruispunt beleeft heeft en dat de Heere dus overgekomen is”?
Het is in ieder geval niet hetzelfde als de drempel of kruispunt, waar veel mensen overheen stappen, die na een tijdlang innerlijk overleg tot de slotsom komen: ik geloof dat Gods Woord de waarheid is, ik geloof dat al de beloftes die er staan in Christus ja en amen zijn, en ik geloof ook dat er niemand te lang gezondigd heeft, of te veel, of te zwaar, maar hij kan nog zalig worden! Ik geloof dat het dus ook voor mij kan. Dan kom je dus op een punt dat je zelf zegt; ja ik geloof dat het ook voor mij is. Dit punt, deze drempel is een stap over je geweten heen die je toch met de bewustheid doet, dat het uiteindelijk toch een beslissing van jezelf is. En dus niet van God!
Gods Woord moet door de Heilige Geest toegepast worden aan een ziel. Iedereen die godsdienstig is opgevoed gelooft wel dat de bijbel de waarheid is. Je kan er zelfs zeker van zijn, maar dat maak je nog niet zalig. De duivelen geloven dat ook, en zij sidderen Jac 2-19.

Hier enkele citaten op Gods Woord gegrond van door God geroepen predikanten van de Ger Gem.:
Het evangelie, dat is het zaad, moet in de omgeploegde aarde. Dan wordt door de ploegschaar der wet het hart omgeploegd. Dat is de zonde die beleefd worden maken diepe groeven in je hart.
Een belofte van het genadeverbond: Ik zal maken dat ze een walg van zichzelf .
Dat is geen voorwaarde om tot Christus de kunnen komen, maar een gevolg van het werk van Christus.
En tot slot: Weet je wat de Heere Jezus niet tegen de farizeeërs zei? Hij zei nooit, jullie moeten de beloftes aangrijpen! Ik lees het nergens.
Samanthi
02-10-2021 / 19:59
@RvB1990 Ik heb de tekst opgezocht, met kantekeningen,maar kan het verband niet zien met wat je schreef.
1 IK ben 1gevonden van hen 2die naar Mij niet vraagden, Ik ben gevonden 3van degenen die Mij niet zochten; tot het volk 4dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: 5Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik.

1 Hebr. eigenlijk: gezocht. Versta hierbij: en gevonden, gelijk er staat Rom. 10:20. Dit spreekt de Heere, en het is een profetie van de beroeping der heidenen en de verwerping der Joden. Zie deze manier van spreken, te weten zoeken voor zoeken en vinden,

2 Hebr. die niet vraagden.

3 Dat is, van de heidenen, die vreemd waren van het burgerschap Israëls,

4 Versta hier ook de heidenen, die eertijds Gods volk niet genaamd werden.

5 Dat is, Ik presenteer Mij tot uw best, te weten in en door de predicatie van het Heilig Evangelie.
Gtn
02-10-2021 / 20:00
Beste vraagsteller,

Hier een mede-gergemmer die het helemaal herkent wat je schrijft.

Dit is het gevolg van een theologisch dogma, veelal menselijke bedenksels. Op zijn best ontleend aan persoonlijke ervaringen, welke men vervolgens als norm is gaan nemen. Zo heeft men Gods werk uiteengetrokken in dadelijke rechtvaardigmaking en lijdelijke rechtvaardigmaking, in habitus en actus, enz. Laat je er niet door in de war brengen, gelukkig is de GerGem breder dan alleen dit. Luister eens wat van ds. C. Harinck, ds. CG Vreugdenhil, de AT Vergunst, ds IJsselstein enz.

Lees HC zondag 7 ook eens, daar staat het zo mooi en eenvoudig verwoord: geloven is een stellig weten en een vast vertrouwen! Dat is wat anders dan een standenleer met alle kwalijke gevolgen van dien.

Het kan ook voor jou persoonlijk! Verwacht het niet van bijzondere belevingen, maar geloof God op Zijn Woord. Hij kán immers niet liegen!
Gtn
02-10-2021 / 20:07
Nog een aanvulling:

'deze predikers' zoals je ze noemt, waarschuwen dikwijls voor een "gestolen Jezus".

Kijk er voor uit dat je de 'bevindingen' die als kruispunten worden gepredikt, niet gaat kopiëren, en als een soort checklist gaat afvinken en aan het eind de conclusie trekt: nu ben ik blijkbaar een kind van God. Dán heb je pas een 'gestolen Jezus', want dan bouw je op eigen ervaringen. Bovendien kunnen we het niet doen met de bekering van een ander, God vraagt van ons persoonlijk geloof. Meer niet, maar ook niet minder!
karlo
02-10-2021 / 21:10
@jewannes, je plaatst een uitvoerige reactie. Kun je ook wel iets met het gezegde van de moorman "ik geloof dat Jezus de Zoon van God is" en het daarop geoorloofd was om gedoopt te worden? En het gezegde tegen de stokbewaarder "geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden".
Kun je daar iets mee?
Samanthi
02-10-2021 / 21:17
@jewannes
Volgens mij heb je het niet helemaal goed gelezen en leg je er iets in wat er niet staat. Hij leerde de Heere jezus kennen, toen die hem verscheen op de weg naar Damascus, De Heere Jezus maakte Zich aan hem bekend, Ik ben Jezus, Dien gij vervolgd!
Toen hij genezen was (na drie dagen) van zijn blindheid, werd hij gedoopt en predikte terstond Christus.
11 En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de straat genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus, van Tarsen; want zie, hij bidt;
12 En hij heeft in een gezicht gezien dat een man, met name Ananías, inkwam, en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd.
(...)
20 En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zone Gods is.
Dit schrijft hij er zelf over:
8 En ik antwoordde: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide tot mij: Ik ben Jezus de Nazaréner, Welken gij vervolgt.
9 En die met mij waren, zagen wel het licht, fen werden zeer bevreesd, maar de stem Desgenen Die tot mij sprak, hoorden zij niet.
10 En ik zeide: Heere, wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij: Sta op en ga heen naar Damascus; en aldaar zal met u gesproken worden van al hetgeen dat u geordineerd is te doen.
11 En als ik vanwege de heerlijkheid van hetzelve licht niet zag, zo werd ik bij de hand geleid van degenen die met mij waren, en kwam te Damascus.

Ik kan er niet inleggen dat Paulus na drie dagen onderwijs de Heere leert kennen, of is gaan geloven. Nee er staat zie hij bidt! en er staat dat hij een gezicht gezien had, dat hij vanwege de heerlijkheid van het licht niet kon zien.
Allemaal terwijl je de Heere Jezus nog niet kent? Nee Paulus geloofde de Stem die tot hem gesproken had. Het eerste wat Paulus vraagt is: Wie bent u Kurios? zou hij na het antwoord van de Heere Jezus opnieuw Kurios gezegd hebben als hij niet in Hem geloofde? Het betekend namelijk, Gebieder, Eigenaar of Heer en Meester.

Voor de farizeeen had de heere Jezus geen liefelijke woorden, omdat ze niet geloofden dat Hij de beloofde (belofte) Messias was en alle mensen bij Hem weg wilde houden, met sancties.

Ik zal maken dat zij een walging aan zichzelf hebben is een belofte/profetie over Israel, die is nog niet in vervulling gegaan.

Opmerkelijk als je de weg vooraf afwijst, dat je meteen met zelf kunnen en zelf opklimmen komt, terwijl ik duidelijk schreef: werdegeboorte gebeurd in ons, zonder ons, dàt is de levendmaking, daarvoor is er helemaal niets, daarna is er alles, je kunt niet wedergeboren zijn en de Heere Jezus niet kennen. Uiteraard leer je niet alles op een dag. Dan nog: er is niemand die God zoekt, ook een uitgeschudde zondaar niet, er is niemand die pleit voor de genade troon, ook niet iemand die berouw/spijt heeft, die walgt van zichzelf... tenzij hij of zij door de Heilige Geest opnieuw geboren is. Pas als je de Heere liefhebt, doen je zonden zeer, dan zie je hoe Zijn liefdesaanbod verworpen hebt. Ik raad je aan om zelf in de Bijbel te lezen en te studeren net als de bereers, of het alzo is wat de voorganger zegt.

PS ik ben geen gergem en er ook niet zo heel erg thuis in, nou dan wel van refoweb ed. De vraag had net zo goed uit de HHK of CGK of gergemned oid kunnen komen.
kip
02-10-2021 / 22:34
samanti
u schrijft ..pas als je de Heere liefhebt,doen je zonden zeer

dan zie je hoe je Zijn liefdesaanbod verworpen hebt...


mijn vraag is,waarom heb je de Heere Jezus nodig?


Christus is een schuldovernemende Borg voor degene die tegen God[God de Vader] gezondigd hebben
als je dat bevindelijk leert kennen,die innerlijke smart,dan is er niet direkt een zicht op Die Borg.Daar maakt de Heere plaats voor
Dat werkt HIj uit in het hart van de zondaar,die door schuldbesef getroffen en verslagen is.
dat zijn belevingen.
ook het toeeigenen zijn belevingen.die geschonken worden van Boven.

k lees eigenlijk nooit op refoweb hoe God de Vader de zondaar vrijspreekt van schuld en straf
k lees ook niet,dat de Heere Jezus zegt ;;Vader Ik heb verzoening gevonden,laat deze niet in het verderf....


Vader,Zoon en Heilige Geest hebben ieder hun werk.

t staat meestal vol met Jezus,maar k lees zelden dat er plaats gemaakt is voor Die Koning.
er zijn drie.. verschillende standen die bevindelijk door Gods Volk gekend worden,waar t Volk in onderwezen wordt..Profeet
Priester en Koning..

Dit werd in de ouderwetse Hervormde kerk gepreekt hoor.

het lijkt mij ,dat je zonden zeer, dit eerst vooraf gaat
dan eerst Hem lief hebben en dan je zonden zeer.


met pijn naar de dokter,dan bedanken

anders geen arts nodig

we zijn Zonde en we blijven Zonde tot onze dood toe
dat maakt de smart uit,omdat we goed en naar Gods evenbeeld geschapen zijn
onze zondeval inleven,is zeer smartelijk

dat leert de Heere alleen Zijn Volk.

en een oog op Die Borg te krijgen, gekropen als een worm geen man
en dan te leren,,ik deed Hem al die slagen,die smarten en die hoon enz.

Hij Borg geworden om goddelozen te Rechtvaardigen om zondaren zalig te maken wat verloren ligt.

een hele beleving kan het zijn,om die verlorenheid in te leven,dan denk je om te komen hoor,in eigen waarneming.

juist dan,ja dan allen wordt Die Borg geopenbaard aan de ziel
zing maar hun blijdschap zal dan onbepaald,door t licht dat van Zijn aanzicht straalt,ten hoogste toppunt stijgen[er zijn nog en heleboel mooie psalmen
k gun je dit van harte hoor
vraag maar Heere leert U mij ook deze Gangen,die alleen te beleven zijn
ja alles is maar voor beleving vatbaar
want hierbij staat mijn verstand stil
kip
02-10-2021 / 22:40
samanti
nergens staat geschreven dat de Heere huilt als je niet wilt

de Heere zegt nl Ik wil en zij zullen!!!ze zullen komen van oost en west ,zuid en noord

die Gij Mij gegeven hebt,is er Niemand Verloren gegaan,zegt de Heere tegen Zijn Vader!!!

dus...God verkiest


wij er zoveel mogelijk om vragen,om dat nieuwe hart,dat zijn we verplicht.

ook al krijgen we het nooit
de Heere is vrij....
maar om Hem vrij te laten,daar is Genade voor nodig
we leven nog
het kan nog!
maar..als t niet toegepast wordt,heb ik NIKS
ReposAilleurs
02-10-2021 / 22:48
Maar, ik lees 2 Petrus 3:9 dat God níet wil dat er één verloren gaat, maar allen tot bekering komen. Dan is het toch een dwaling, als je stelt dat wij wel willen/zoeken/vragen, maar nog wachten op antwoord van Boven?
Samanthi
02-10-2021 / 22:55
@Kip 41 En als Hij nabijkwam en de stad zag, weende Hij over haar,
42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

34 Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, en stenigt die tot u gezonden zijn, qhoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert, en gijlieden hebt niet gewild.
Samanthi
02-10-2021 / 23:02
@Kip

Ik lees in de Bijbel over de droefheid naar God over de zonden, de Kantetekeningen:20 Dat is, die van God komt, Gode aangenaam is, en den zondaar tot God brengt; wanneer namelijk het hart des zondaars daarover recht bedroefd is, dat hij God zijn Vader door zijn zonde vertoornd heeft, met een vertrouwen van de vergeving derzelve door Christus Jezus, vergezelschapt met een vast voornemen van de zonde te vlieden; gelijk de voorbeelden van David, den verloren zoon, de zondares, Petrus en anderen uitwijzen.
21 Dat is, welke in wereldse mensen is, om het verlies van wereldse zaken, of die uit vrees voor Gods straf alleen wordt veroorzaakt, waarop verharding in de zonde, wanhoop en eindelijk de verdoemenis zelve volgt, gelijk in Kaïn, Achitofel, Achab, Judas en dergelijken te zien is.
WillemB
02-10-2021 / 23:11
&Jewannes,
Bekijk de bijdragen op dit forum van oa ds. Vreugdenhil, Harinck, Simons en Ev. Dooijeweert, en je ziet dat ze overvraagd worden door, heel specifiek, deze onbijbelse ballast.
Of zijn dit geen refo predikanten?

@Kip, heel verhaal van je, maar een klein vraagje: welke boodschap heb jij eigenlijk voor jouw onbekeerde buurman?
aleph
02-10-2021 / 23:23
Nergens staat in de Bijbel: Vraag er maar (veel) om!
Er staat 'Bekeert u'. Zeker, God verkiest en dat is maar goed ook. Maar dat is de verborgen raad van God.
Als we ons daar achter verschuilen, zeggen we eigenlijk tegen God: Ik wil wel maar U wilt niet!

Gelukkig dat er bij God zo'n ruimte van zalig worden is. Daar wordt de mens ten volle bij ingeschakeld. En tegelijk blijft het 100% Zijn werk!

Terug in de tijd

De christelijke boodschap is een boodschap van liefde. Ik heb een mailconversatie met iemand gehad die heel erg christel...
2 reacties
30-09-2011
Aan een ouderling van de Gereformeerde Gemeenten. Voor ik deze vraag stel heb ik op internet gezocht of ik het antwoord ...
1 reactie
30-09-2014

SOA

Een poosje geleden heb ik samen met een jongen onveilige orale seks gehad. Hij heeft al met erg veel meisjes geslapen en...
geen reacties
30-09-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering