Ik voel me verharden

Redactie Refoweb / 3 reacties

14-06-2021, 12:48

Vraag

Ik voel me steeds meer verharden en steeds meer een vijand van God worden. Wat moet ik doen?!

Antwoord

Simpel: niets! Je kunt niets, je hebt niets en je wil niets (Romeinen 3). Er is dus maar één oplossing: naar Jezus.

Lees verder deze artikelen:

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

3 reacties
Vlinder28
14-06-2021 / 14:07
Inderdaad, naar Jezus gaan! Niet in je eentje proberen op te lossen, en zelf iets minder vijandigheid tegenover God proberen te voelen. Hij kwam juist voor jou, als vijand! Niet voor mensen die al van Hem hielden. (Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst liefgehad geeft (1Joh3).Probeer niet in je zelf te blijven graven, zoeken naar kenmerken zoals liefde voor Hem. Maar zoek Hem! Concreet: probeer biddend de Bijbel te lezen, met name de beloftes (staan ook veel in de psalmen) Beloftes zoals Mattheus 28:11 waarin Jezus ons nodigt. Vermoeid en belast, van de vijandschap die je voelt? Ga naar Hem toe, leg het aan Zijn voeten neer en vertrouw op Hem en Zijn Woord. Hij kan niet liegen. Hij zál rust geven, op Zijn tijd. Ook al voel je niet direct iets veranderen, hou vol! Blijf het in Zijn handen leggen. Zeg alles telkens maar eerlijk tegen Hem, dat je van jezelf alleen maar vijandschap voelt. Hij weet dat al lang, en wil ondanks dat juist dat je komt en op Hem vertrouwt, want dat mag je, volgens Zijn Woord. En wie op Hem vertrouwen, zúllen niet beschaamd worden. (Ieder die naar Hem toekwam om genezing, genas Hij. Staat zo mooi in evangelien, en Hij genas hen allen.) Klem je daaraan vast, leg het telkens voor Hem neer. Vertrouw alleen nog maar op Hem, telkens weer. Dan zal Hij je steeds meer/verder leiden, en vind je het leven. Juist met lege handen en je onkunde en onwil bij Hem komen en Hem vragen om vervulling, om liefde tot Hem, (en Zijn Woord vertrouwen, soms dwars tegen je gevoel in), dát is geloven. En blijf veel Bijbellezen en bidden. Wie Hem zoekt zál Hem vinden. Hij wil zo graag gevonden worden! En dat je naar Hem toe komt. Hij kwam als eerste, naar deze aarde, daalde zo diep af, omdat wij niet maar Hem konden en wilden komen, in onze vijandschap. Daarom kwam Hij juist, om vijanden met Zijn Vader te verzoenen. Hij kent en weet ons harde hart, en toch wil Hij dat er komen, en onze Redder en Vader zijn.
Wat een liefde.. Jezus (en de Vader) wacht op jou (zie gelijkenis verloren zoon). Op een zondaar met een vijandig hart. Om die aan Zijn hart te drukken en in Zijn armen te sluiten. Dat is het onuitsprekelijke evangelie.
Zv70
14-06-2021 / 15:47
Het lukt je niet om tot de hemel op te klimmen. Gelukkig niet; je zou te pletter vallen. Het lukt je ook niet om in de hel af te dalen. Gelukkig niet; je zou er blíjven. Leg je harde en 'melaatse' hart bij het kruis. Beleid je zondige onwil en bid 'Grote Middelaar,
mag ik met U bij God komen!'
Samanthi
14-06-2021 / 17:35
Er is inderdaad maar één weg.
Jezus Christus en Dien gekruisigd

Terug in de tijd

Ik begrijp niet waarom Jozef met de dochter van de Farao trouwde. Ik neem althans aan dat dat een heidense vrouw was. El...
geen reacties
12-06-2006
Ik heb lange tijd een laag zelfbeeld gehad, ontstaan vanuit een pestverleden. Dit zorgt ervoor dat ik altijd naar mezelf...
1 reactie
12-06-2014
Geachte medewerker, de Augsburgse Confessie is een belijdenisgeschrift waar de rechterflank van de kerkelijke gemeenten ...
4 reacties
12-06-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering