Lang haar als bedekking

P.C.H. Kleinbloesem / 3 reacties

12-06-2013, 15:00

Vraag

In 1 Kor 11:15 (HSV) staat: "Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is." In deze vragenrubriek wordt erop gewezen dat de Statenvertalers in de kanttekeningen ook al richting deze uitleg verwezen. In de overige behandelde vragen in deze rubriek wordt er m.i. nogal vaak aan deze tekst voorbij gegaan. Wat hier feitelijk staat is dat lang haar een bedekking is voor de vrouw, wat de noodzaak van een hoed wegneemt. Het lange haar is immers de bedekking al waar Paulus in vers 6 en 10 over spreekt, of zie ik dit verkeerd?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Vers 15 in de SV luidt: "Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het lange haar VOOR een deksel haar is gegeven? Het Griekse woordje voor "voor" is hier het woordje "anti". De HSV vertaalt dat woordje met "als". Het Griekse woordje "anti" betekent vaak "in de plaats van." Vertaal je het woordje zo ook in 1 Kor. 11:15, dan zou Paulus daar zeggen: geen hoofdbedekking, maar in plaats daarvan het lange haar.

Het Griekse woordje "anti" kun je echter ook anders vertalen. Vers 6 in de SV zegt: "Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke." Als het lange haar zelf de bedekking is waar Paulus over spreekt in dit Bijbelgedeelte, zou de argumentatie niet meer zijn dan een tautologie (een -nodeloze- herhaling van iets dat al gezegd is): Als een vrouw kortgeknipt/afgeknipt haar heeft, kan ze zich net zo goed het haar laten kortknippen/afknippen.

Dat bewijst mijns inziens dat het lange haar zelf de bedekking niet kan zijn waar Paulus in dit Bijbelgedeelte over spreekt. Dat betekent dat je in vers 15 ook moet kiezen voor een andere vertaling van het woordje "anti". Wellicht kun je het vertalen met "met het oog op." Die betekenis heeft "anti" bijv. in Heb. 12:2: "Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor (Gr. anti!) de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God."

Paulus zou dan volgens een bepaalde uitleg in vs. 15 willen zeggen dat het lange haar bedoeld is om het als een sluier op te binden (met band, dekseltje en netje).

Zo kom je terecht bij de vraag wat voor hoofdbedekking Paulus precies bedoelt. Maar dat is jouw vraag niet, dus dat laat ik voor de rest maar liggen. Belangrijk is mijns inziens dat uit het bovenstaande blijkt dat het bij de hoofdbedekking om iets extra's boven het lange haar gaat.
 
Wat de betekenis van de hoofdbedekking aangaat zou ik alleen op het volgende willen wijzen (er is natuurlijk veel meer te zeggen!). Soms wordt gezegd dat de vrouw tijdens de eredienst een hoofdbedekking moet dragen vanwege haar onderdanige positie  ten opzichte van de man. Neemt de man dan een roemrijke positie in de gemeente in? Zeer zeker niet! Paulus zegt dat de vrouw tijdens de eredienst het hoofd moet dekken, omdat het in de gemeente niet gaat om de heerlijkheid van de man, maar om de heerlijkheid van God! (de vrouw is immers de heerlijkheid van de man, terwijl de man de heerlijkheid van God moet afstralen). Dat is iets om over na te denken.

Ik hoop je hiermee geholpen te hebben.

Gods zegen toegewenst,
Ds. P. C. H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

Tags in dit artikel:

haardrachthoofdbedekking
3 reacties
benefietdiner
13-06-2013 / 08:55
Voor mij is deze uitleg over de hoofdbedekking inmiddels de zoveelste interpretatie. Deze had ik nog niet gehoord maar komt wel twijfelachtig over omdat het meer over een Pleonasme dan over een tautologie gaat. Pleonasmen en (vooral) tautologieën zijn lang niet altijd 'fout'; vaak worden ze bewust toegepast als stijlfiguur.
MvR
13-06-2013 / 09:26
- Het is hier geen tautologie in de taal, maar in de argumentatie. En dán is het wel fout. Dan zou het immers niets-zeggend zijn. En een argument dat niets zegt is gewoon fout.
- Het punt dat Paulus maakt is: als je geen hoofddeksel wilt dragen, dan kun je net zo goed je haar afsnijden (vs. 6). Dat is niet de zoveelste interpretatie, dat zegt hij gewoon.
- Het punt dat ds. Kleinbloesem wil maken is dus dit: je kunt niet zeggen 'hoofdbedekking = lang haar'.
- Als in vs. 15 dus staat dat 'het lange haar voor een deksel haar is gegeven', dan zegt dat, dat dit haar natuurlijke bedekking is. En daaraan voegt Paulus in dit hoofdstuk dus toe, dat er daarbij ook een afzonderlijke hoofdbedekking is.
Johannes3vers16
13-06-2013 / 13:44
Beste vraagsteller, misschien ook eens goed naar dit filmpje te kijken en dit is heel helder!

http://www.cip.nl/artikel/36112/Als-vrouw-een-hoedje-op-in-de-kerk

Terug in de tijd

Aan een dominee van de PKN. Ik zou graag het boek Openbaring beter willen begrijpen. Wat kan ik dan het beste er bij lez...
3 reacties
12-06-2014
Ik wil het goed doen, maar je doet zo gauw iets verkeerd. Wat moet ik doen?
geen reacties
12-06-2006
Mijn man heeft een vrouwelijke collega waar hij goed mee overweg kan. Nu haalt hij of zij elke dienst als ze samen werke...
geen reacties
14-06-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering