Ingelijfd in Christus

J.W.N. van Dooijeweert / 1 reactie

07-04-2011, 15:00

Vraag

Ik zou zo graag willen weten hoe een mens nou in Christus wordt ingelijfd. Wat moet ik toch aan de Heere vragen om dat ook te krijgen? Ik voel zoveel vijandschap van binnen. Toch voel ik dat het nodig is, maar kan er niet komen.

Antwoord

Beste vraagsteller of -stelster,

Wat een geweldige vraag in deze tijd! Laat ik je vooraf eerst gerust stellen: Als je daar werkelijk mee worstelt, dan zul je er ook komen. Want alle geworstel is niet zomaar iets, maar een mens wordt worstelaar gemaakt door God de Heilige Geest! Van zichzelf uit (van nature, zeggen we dan) worstelt een mens alleen maar om van God af te komen, van God af te zijn. Maar nu je vraag: Hoe wordt een mens in Christus ingelijfd?

Voorwaar een heel belangrijke vraag. Die los je niet op door te zeggen dat je uitverkoren moet zijn en dat je er dan vanzelf komt. Je lost deze vraag ook niet op door tegen iemand te zeggen: "Je moet geloven dat Jezus je liefheeft." Nee, er komt meer bij kijken dan een paar woorden. Er komt iets heel wezenlijks aan te pas. Je voelt dat je het moet ervaren. Ja, het heeft te maken met geloven in Jezus. Het heeft te maken met worstelen met God. Het heeft te maken met stormaanvallen van de satan waarin hij tegen je zegt: "Jij??? Jij bekeerd worden???"

De weg waarlangs een mens word ingelijfd in Christus is een heel eenvoudige weg. Ik hoorde pas nog een  prediker zeggen: "Waarom werp je je niet aan Jezus voeten en blijf je daar niet liggen met de uitroep: Heere ontferm U over mij, arme zondaar." Dat is eigenlijk de hele weg. In de praktijk is het natuurlijk een beetje ingewikkelder omdat je het een en ander beleeft. Er zelf bij betrokken bent.

Ik heb vele jaren geleden zelf heel veel gehad aan "De Redelijke Godsdienst"van Ds. W. a Brakel. Ik kan me voorstellen dat je het boek niet kent. Maar ik wil je een paar dingen citeren uit dit meesterwerk. Uit het hoofdstuk "Het verbond der genade".

"Maar eigenlijk is een verbond een onderlinge verbintenis van twee of meer personen... Onder voorwaarden... elkaar belovende. ...Tussen God en de mens is zo´n verbond; het verbond der genade. Het is een heilige, heerlijke goed geordende en eeuwigdurende overeenkomst of verdrag tussen de Algenoegzame, Goede, Almachtige, Rechtvaardige, Getrouwe, Waarachtige en Onveranderlijke God aan de ene zijde en tussen de uitverkorene, die in de natuur zondig, verdoemelijk, onmachtig, etc. is,  aan de andere zijde. In dit verbond belooft God de verlossing van alle kwaad en de toebrenging van alle zaligheid uit genade, door de Middelaar Jezus Christus. De mens stemt met heel zijn hart  vol genoegen in met die beloften. Hij stemt ook in met de weg om die goederen in bezit te krijgen. Hij stemt toe in de weg die het Woord voorstelt, neemt die weg aan en geeft zich daartoe over in dat verbond."
 
Brakel gaat dan verder met een rij teksten te noemen waaruit duidelijk blijkt  dat dit verbond er is en dat God liefdevol nodigt om in dit verbond in te treden. Ik zal een rijtje teksten overnemen, die moet je dan maar in je Bijbel opzoeken. Genesis 17:7 - Jeremia 31:31,33 - Jer. 32: 38-40 - Lukas 1:72 - Efeze 2:12 - Hebr. 7:22 - Hebr. 8:6 - 2 Kron. 30:8 - 2 Kron. 15:12 - Ezech 20:37 - Nehemia 9:38 - Jesaja 44:5.

Brakel: "Uit al deze plaatsen blijkt duidelijk dat er een verbondshandeling is tussen God en de gelovige. En dat het opgericht wordt door God door middel van aanbieden en beloven en van de kant van de mens door aannemen en geloven."

Na vele bladzijden komt deze prediker dan tot de volgende slotuitspraak: "De Heere zal niemand verstoten die in waarheid door Christus tot Hem komt. Al bent u al zoveel jaren aan deze roepstem ongehoorzaam geweest, al is uw gehele leven tot nu toe alleen zonde geweest, al hebt u gruwelen gedaan, bent u een doodslager, een overspeler en hoereerder, een dief of een lasteraar en leugenaar. Als u uw zonden kent en werkelijk berouw hebt en echt lust hebt om in dit verbond in te gaan... zijt dan niet moedeloos, daar is hoop, komt maar want de Heere zal u zeker niet verstoten , maar aannemen! Joh. 6:37 Die tot Mij komt Zal ik geenszins uitwerpen..."
 
Het was voor mij nog weer even een vreugde om in "Brakel"te snuffelen. Misschien heb je in je familie mensen die deze boeken hebben. Lees dan eens voor jezelf dat hele hoofdstuk op je gemak na. Het is echt de moeite waard...
 
Zoekt de Heere en geef je maar over aan Hem om je in dit verbond te laten inlijven.

Hartelijke groeten en Gods zegen,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

1 reactie
1a2b3c
07-04-2011 / 15:50
Ik voel zoveel vijandschap van binnen....

Dan heb je aardig wat zelfkennis en van de vele beloften in de Bijbel is er iig één die precies op jou situatie past: Rom.5:10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon...
Zie ook Kol.1:21En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend.... 23 als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is ...

God verzoend vijanden met Zichzelf, door het geloof.

Terug in de tijd

Er wordt nogal eens gezegd dat gelovigen na hun sterven juichen voor Gods troon. Ik vraag me sowieso af waar in de Bijbe...
1 reactie
09-04-2018
Aan dominee C. Harinck. In onze gemeente zijn mensen die veel bezwaar hebben tegen de preken die onze dominee houdt en v...
2 reacties
07-04-2016
“Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God!”, zegt de Heere Jezus. Maar Jezus is toch God? Hoe moet ik dit zien?
geen reacties
07-04-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering