Hel lijkt onrechtvaardig

Ds. H. Korving / geen reacties

28-01-2006, 00:00

Vraag

Laatst sprak ik op school met een jongen over het geloof. Hij vertelde me dat hij eigenlijk niet in de hel geloofde. De hel vindt hij sowieso een te zware straf, maar hij had het ook nog over iets dat me wel tot nadenken dwong. Hij had het over mensen die nog nooit van God hebben gehoord en dus niets van Zijn bestaan afweten. Ik denk dat er mensen zijn (geweest) die nooit van God hebben gehoord. Zeker vroeger toen het voor de mens moeilijk was om ver te reizen en de moderne communicatiemiddelen er nog niet waren. Staat er iets in de Bijbel wat hier over gaat? Het zou toch vreemd zijn als God mensen voor eeuwig straft als ze niet eens van Gods bestaan wisten? Of zie ik dat verkeerd? God is toch rechtvaardig?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik wil proberen om op je vragen in te gaan. Vragen, want je noemt in feite een paar dingen naast elkaar. Allereerst wil ik zeggen dat ik blij ben dat je op school met je klasgenoten of vrienden over het geloof kunt praten. Maar ik begrijp uit je vraag dat de opvatting van je klasgenoot je nogal aan het denken heeft gezet over de vraag of het nu rechtvaardig of onrechtvaardig van God is als Hij mensen die nog nooit van Hem gehoord hebben zou straffen en dan nog wel met de eeuwige straf in de hel.

Je klasgenoot zegt dat hij sowieso niet in de hel gelooft, omdat hij dat een te zware straf vindt. Vroeger zei iemand eens tegen mij: wat je vindt, moet je bij de politie brengen, afdeling Gevonden Voorwerpen. Is wat je klasgenoot vindt, doorslaggevend? Denk je dat God zal afzien van straf, omdat je klasgenoot vindt dat het niet kan? Wie gaat er nu eigenlijk over, wie is degene die kan bepalen of er een straf moet worden opgelegd, is dat de misdadiger of de rechter? Met deze twee woorden is de relatie tussen God en de mens getekend, volgens de Bijbel. De zonde is opstand tegen God en kon niet ongestraft plaatsvinden. In het paradijs heeft God dat zo duidelijk geopenbaard, dat de zonde de doodstraf verdient. Ik haak nu even aan bij de laatste woorden van je vraag: God is toch rechtvaardig? Jij bedoelt daarmee dat je het onrechtvaardig van God zou vinden als Hij mensen die onwetend zijn zo zwaar straft.  Ik kan je geruststellen: God is niet onrechtvaardig. God is altijd volstrekt rechtvaardig. Hij zal niemand zwaarder straffen dan hij heeft verdiend.
 
In het begin van de Bijbel kunnen we lezen wat ieder mens heeft verdiend. Deze straf is daarom zo hoog, omdat de misdaad zo ernstig is. God straft de mens niet voor een peulenschilletje. We begrijpen de ernst van de straf pas als we de ernst van de zonde begrijpen: die is tegen de allerhoogste majesteit bedreven. Zonde is: het verachten van Gods liefde en het negeren èn overtreden van Gods heilige wil. Niemand had ooit meer bewogenheid over de mensen dan de Heere Jezus. Niemand had meer verlangen om ze te zaligen dan Hij. Niemand heeft vaker en ernstiger gesproken over de plaats waarde worm niet sterft en het vuur  niet wordt uitgeblust, dan deze dierbare Heiland. Zolang in de Bijbel staat dat Christus gewezen heeft op en gewaarschuwd heeft voor die plaats der verschrikking, gewaarschuwd heeft voor “de toekomende toorn”, dienen wij hiermee rekening te houden als een verschrikkelijke werkelijkheid. Even verschrikkelijk als de zonde zelf.

Dit is het eerste deel van mijn antwoord op je vraag en in feite een antwoord aan je klasgenoot. Ik ga niet uit van wat hij vindt, dat is volstrekt onbelangrijk. Ik ga uit van wat God vindt.

Maar nu dat tweede deel van je vraag. Geldt dit nu ook voor mensen die nog nooit van God gehoord hebben?  Ik zou de vraag eerst willen omdraaien. Ben je pas schuldig als je van God gehoord hebt? Ben je onschuldig of veel minder schuldig als je nog nooit van God gehoord hebt? Of anders gezegd: Gaat een misdadiger vrijuit als hij de naam van zijn rechter niet kent? Als dat zo was zou je bijna wensen dat je nog nooit van het evangelie gehoord hebt. Dan viel het nog een beetje mee. Of een misdadiger straf heeft verdiend staat los van de vraag of hij de naam van zijn rechter kent. Een misdadiger kan wel denken dat er geen rechtspraak bestaat, maar dat is een fatale vergissing. Hij zal er wel achter komen als hij eenmaal gearresteerd is.

Het is wel bijbels om te zeggen dat God, Die inderdaad rechtvaardig is, volkomen rechtvaardig, rekening houdt met de vraag of iemand meer of minder heeft geweten van de weg tot behoud. Hoe meer je ervan weet, hoe groter je verantwoordelijkheid. Daarom is de kerkbank in feite zo’n gevaarlijke plaats. Je zult nooit kunnen zeggen dat je de weg niet geweten hebt. Zij die verloren gaan nadat zij het evangelie hebben gehoord zullen met meerdere slagen geslagen worden, zegt de Bijbel. Maar dat is niet hetzelfde als: voor hen die er nooit van gehoord hebben valt het wel mee. De helse straf is een verschrikkelijke werkelijkheid. Je kunt er alleen maar van huiveren. Ik kan hier ook niet over schrijven zonder iets van die huivering te voelen. Het is geen onderwerp waarover je even tussen twee happen van een gevulde koek door een paar dingen kunt zeggen. Jezus weende over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem! Deze straf is een werkelijkheid omdat de zonde een werkelijkheid is.

Plaats tegen deze donkere achtergrond nu a.u.b. ook de werkelijkheid van de verlossing, die God uit genade om Christus’ wil in de belofte van het evangelie aanbiedt aan arme zondaren die alles hebben verbeurd. We zijn op weg naar het schavot, maar God roept ons onderweg in grote bewogenheid toe: wendt u naar Mij toe en wordt behouden! Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. God beleeft er geen plezier aan om mensen naar de helse straf te verwijzen. Er is vreugde in de hemel als een arme zondaar schuldbelijdend aan de voeten van Christus terecht komt. Zul je dat nooit vergeten?

Waarom kan God die verlossing aanbieden? Omdat -onbegrijpelijk wonder!- Iemand Anders mijn plaats op het schavot wilde innemen... Het werd Luthers bange vraag toen hij zichzelf leerde kennen: wie zal er voor mij naar de hel gaan? Het antwoord is: de Heere Jezus Christus. Ik voor u.

Op Golgotha zie je hoe Gods rechtvaardigheid en Zijn barmhartigheid samenkomen. Daar wordt de vrede met een kus van het recht gegroet. Op grond van het ene offer van de Heere Jezus kan ik op een eerlijke manier zalig worden, door het geloof in Hem. Verlost van het grootste kwaad (de zonde), bevrijd van de zwaarste straf (de hel), geleid tot het hoogste geluk (vrede en zaligheid). Gelukkig wie zijn rechter om genade leerde smeken. Die mag het wonder ontdekken dat de Rechter om Christus’ wil je Redder is.

Ik hoop dat ik vraag zo voldoende heb beantwoord. Misschien vond je het een beetje een ‘preek’, maar over een zo serieuze vraag kan ik niet luchtig schrijven.

Hartelijke groeten van ds. H. Korving.

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

hel
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben vaak moe als ik uit mijn bed kom. Vaak ga ik wel te laat naar mijn bed, want ik vind het heel moeilijk om op tijd...
5 reacties
28-01-2010
Kun je als christen Minecraft spelen?
4 reacties
29-01-2019
Met regelmaat bel ik mijn vriend, maar voel me na die telefoontjes ontzettend teleurgesteld. Ik vertel van alles en hij ...
2 reacties
28-01-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering