Is er nog doen aan mij?

Ds. M. Baan / 10 reacties

28-01-2010, 17:00

Vraag

Ik ben iemand die de naam heeft dat ze leeft, maar ik ben zo dood. Ik ben maar een huichelaar en een tijdgelovige. Ik heb veel overtuigingen, maar ik mis die zaligmakende overtuigingen. Ik mis het verbroken hart. In heel veel dingen uit het leven van Gods kinderen kan ik meekomen, maar bij mij is het niet echt. Ik ben zo bang voor 2 Petr. 2:20-22. Kan het voor mij nog wel? Er is toch in de Bijbel geen voorbeeld van een tijdgelovige die nog bekeerd werd? Hoe kan het waarheid worden in mijn leven? Hoe krijg ik nu een verbroken en een nieuw hart! Is er nog doen aan voor mij?

Antwoord

Is er nog doen aan mij? Bij die laatste vraag zou ik dit antwoord willen inzetten.

Volgens uzelf is er geen doen aan. Of er volgens mij nog doen aan is, dat is weinig interessant, maar of er bij de Heere nog doen aan is, dat is de vraag waar het op aankomt! En met dit laatste zinnetjes sluit ik helemaal aan bij het begin van de vraagstelling: of een mens de naam heeft van te leven, dat is een hele interessante vraag, maar verder niet belangrijk. Het gaat er maar om: zegt de Heere dat we leven?! Om een antwoord op die vraag te vinden, komen we al helemaal niet veel verder door onze overtuigingen langs te lopen. U weet hoezeer een mens zich daarmee kan bedriegen. Was het eenmaal niet Van der Groe, die een dik boek schreef over allerlei kentekenen van de godzaligheid die een mens kan ervaren, terwijl hij of zij toch niet een kind van God is? Ik meen dat hij dat boek schreef naar aanleiding van het feit, dat hij bedrogen was uitgekomen met een ouderling, waar hij hoog tegenop had gezien, terwijl de wortel van de zaak niet in hem werd gevonden.

Nee, om helderheid te verkrijgen komen we ook niet tot klaarheid door de vraag te beantwoorden of we als een hond wedergekeerd zijn tot zijn uitbraaksel, maar dan is er slechts één weg, die we begaan moeten. En dat is de rechtstreekse vraag: hebben we de Heere Jezus leren kennen?! Als we Hem niet kennen, dan zijn we dood. Hebben we Hem mogen leren kennen, dan leven we! Zo eenvoudig ligt de zaak.

Maar ja: hèbben we Christus leren kennen? Hoe leer je Hem kennen? Natuurlijk, alleen door het geloof in een weg van wedergeboorte en bekering, dat weten we dan wel. Maar daar kunnen we ook niet zo erg veel mee beginnen.

Wie heeft de Heere Jezus leren kennen als zijn Borg en Middelaar? Diegene, die zich (en ik bedoel het volgende echt niet remonstrants, maar zo wordt het wel beleefd!) heeft leren uitleveren aan de Heiland, omdat hij aan het eind gekomen is met alles. Met zichzelf, zijn weg, zijn overtuigingen of het gebrek aan overtuigingen. Dàt is de weg: als verloren zondaar naakt staan voor de Heere. Om het dan met die blinde uit te roepen: Heere, ontferm U mijner. Of met die tollenaar: O God, wees mij, de zondaar, genadig.

Die weg gaat door de smalle poort. En blijkt in de Heere een vaste en zekere weg te zijn. Immers, op deze weg wordt alles van de Heere van jou en alles van jou neemt de Heere op Zijn schouders. Dat is de enige weg. Maar zolang we nog iets zijn of hebben, vinden we die weg niet.

Maar hoe krijgt een mens nu zo’n verbroken en verbrijzeld hart? Dat hart krijg je niet door dit of dat te doen of te laten. Dat hart wil de Heere geven. Een verbroken hart is namelijk genade! Daarom is er bij de Heere aan ieder mens nog iets te doen!!

Met een hartelijke groet,
Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
10 reacties
EVA
28-01-2010 / 17:04
Welkom bij de HEER Hij is gekomen juist voor zulke mensen zoals jij!!
Ren naar Hem toe en je zult Leven!!!
Denk aan het verhaal van de barmhartige samaritaan(Jezus) man was half dood (net als jij je voelt) maar Jezus is er en komt vandaag voorbij en Hij brengt je tot leven echt leven niet zoals de wereld leeft maar echt leven!!!

vlucht naar de Heer

Gods zegen,
1a2b3c
28-01-2010 / 17:30
Je kijkt de verkeerde kant op en zit in jezelf te zoeken of je overtuigingen wel echt en net zo diep als bij anderen zijn. Je moet jezelf niet vergelijken met andere bekeerde mensen, want zij hebben het ook uit genade gehad en niets verdiend en meegenomen.
Al waren je overtuigingen dieper dan bij de meest bekeerde mens dan ben je nog niet méér welkom dan dat je nu bent.
Het is juist goed dat je alles mist want rijken worden ledig weggezonden.
Hij KAN en WIL je alles geven wat je nodig hebt en Hij beloofd dat Hij het ook ZAL doen als je tot Hem komt.
En Hij is een waarmaker van Zijn Woord dus geloof Hem en kijk nergens anders meer naar dan alleen naar Hem, dan kijk je de goede kant op.
En dan breekt je hart vanzelf, echt waar.
43843
28-01-2010 / 17:32
Wat moet ik doen?
Wat een - voluit - Bijbelse vraag!
Lees Handelingen 16:30b en 31: ...wat moet ik doen opdat ik zalig worde?
En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.....
En dan gebeuren er grote dingen!
Als je zalig wilt worden moet je bij de Zaligmaker zijn.
Het is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan ik, zei Paulus, de voornaamste te zijn.
Nu leert u zich zo kennen.
'Keer nochtans weder tot Mij,'zegt de Heere.
Alphonsus
29-01-2010 / 12:19
"Is er voor mij nog iets aan te doen"

Ja, juist voor jou. Begin met God te eren en te prijzen en Hem te danken voor al het goede in je leven.
Wees hierin volhardend en trouw.
Oprechte bidders (bidders die Hem eren en dankzeggen) laat God niet onbeantwoord. Juist dezen, die dat doen, die zoekt Hij op.
1a2b3c
29-01-2010 / 12:28
Alphonsus, zoals jij het zegt is het net alsof God zal verhoren om iets in de mens, omdat hij Hem dankt, eert en prijst en oprecht bidt.
En zo is het dus niet, je hoeft niet eerst iets.
Ik bedoel niet dat je Hem niet moet danken en eren maar niet ivm het komen tot Jezus, want tot Hem mag je komen precies zoals je bent en Hij belooft
-wie tot Mij komt zal Ik geensinds uitwerpen- en daar staan geen voorwaarden bij.
Rianne1357
29-01-2010 / 13:23
Aan dit fijne herldere antwoord hoeven wij niets meer toe te voegen.
Het is de waarheid. zoek het bij Hem en leef. worden als een kind. Genade alleen.
Of we van mensen overgenomen worden is niet belangrijk. wat mensen zeggen ook niet.( mits het in strijd is met onze handel en wandel) maar dan nog God is rechter Die beslist. Hij kent degene die de Zijne zijn. Maar overgeven doet een mens niet zo gauw. dat weet ik veel te goed uit eigen ervaring. we zijn van dei zelfdoeners toch.
Ik wens je van harte Gods zegen toe. en aan IEDEREEN is doen aan als hij/zij het in Zijn handen legt. een H Groet!!
vagar
29-01-2010 / 14:51
Je vraag vind ik zeer herkenbaar! Het heeft me verbaasd dat er meer zijn die met hetzelfde rondlopen. Zou je het fijn vinden om hier samen over te kunnen praten? Mijn e-mailadres is bekend bij de redactie, dus je kunt hen benaderen als je dit zou willen. Sterkte en wellicht hoor ik wat van je!
Race406
29-01-2010 / 16:46
Vraagstelster: Je hebt veel overtuigingen, maar mist de zaligmakende overtuigingen zeg je. Wat is het verschil tussen een overtuiging en een zaligmakende overtuiging? Laat je niet in de war brengen door allerlei kreten!
Zie niet op je overtuigingen. Die overtuigingen heb je niets aan! Alleen een gelovig toevlucht nemen tot Christus, DAAR heb je wat aan!
"Here, ik ben het niet waard, dat U onder mijn dak komt. Maar spreek slechts 1 woord, en ik ZAL gezond worden!"
Niet allerlei treden, schema's en standen in de genade zijn zaligmakend. Die leiden je alleen maar af van waar het werkelijk om gaat: Jezus Christus, en Die gekruisigd!
Bidt maar heel eenvoudig: "Here, ik ben een zondig mens, en ik kan mezelf niet redden. Maar ik wil wel graag gered worden. Wilt U het doen, en mij dan ook zekerheid geven?"
Ik kan je 1 ding verzekeren: Dan ZUL je gered worden, en dan ZUL je eens zekerheid krijgen! Waarom? Om dat God het belooft! "Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen!" (Joh 6:37)
God laat nooit varen het werk dat Zijn Hand begon!

Nogmaals: Laat al die kreten over overtuigingen en zondebesef en ellendekennis en standen (en noem al die uitdrukkingen maar op) maar vallen. God gaat Zijn Eigen weg, en dat doet Hij altijd op Zijn manier, en die manier is ALTIJD goed!

Wil je mailen? Dat mag altijd! hp1976@live.nl
Gods zegen en Zijn vrede gewenst!
Alphonsus
30-01-2010 / 23:38
@1a2b3c4d

Fijn dat je even reageert. Nu ben ik in de gelegenheid om iets toe te voegen waardoor het mogelijk wel duidelijk wordt.

Jakobus 4 vers 8,

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.

Mede op grond van deze tekst is er géén belemmering om tot Hem te gaan op een wijze zoals ik dat in mijn vorige posting heb aangegeven.

Hier is iets in de mens, n.l het tot God gaan.
Jacobus, de halfbroer van Jezus, is hier ten volle van overtuigd.
Die overtuiging heb ik zelf overigens ook (gekregen). En het heeft bovenmate gezegend uit gewerkt.
Zo je nog iets meer daar over mocht willen weten mail dan maar naar: roerganger@hotmail.com
vandijk
01-02-2010 / 12:25
Ik herken je vraag. Petrus Immens geeft in zijn boek 'de godvruchtige avondmaalganger' ook een bemoediging. Snij in een dode en hij geeft geen krimp...Wanneer je in een (geestelijk) levendgemaakte snijdt, begint hij te kermen. Je ziet het zelf niet, maar je geeft een teken van leven. Niet dat dit het enige is dat je gerust moet stellen, maar dit is een aanvulling op alle bovenstaande antwoorden.
Zo Hij vertoeft, verbeid Hem, Hij zal gewisselijk komen!
Hartelijke groet,
JvD

Terug in de tijd

Ik woon sinds anderhalf jaar in een studentenhuis. Eerst met alleen jongens, maar sinds september wonen er twee meisjes ...
5 reacties
28-01-2013
Aan een dominee van de Gereformeerde Gemeenten. Zelf zit ik in de Ger. Gem. en ik hoor regelmatig in de preek uitsprak...
2 reacties
30-01-2017
Ik heb een vraag over naastenliefde. Als ik naar mezelf kijk, dan mag ik weten dat ik God heb lief gekregen, omdat Hij m...
5 reacties
28-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering