Prangende vragen van geloofssceptici

Ds. M.W. Muilwijk / 2 reacties

08-01-2021, 09:55

Vraag

Ik ben op zoek naar een soort Q&A op het gebied van geloofsverdediging. Dus niet zozeer uitgebreide uiteenzetting van christelijke apologetiek maar een handzaam overzicht van de meest prangende vragen van sceptici.

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Je stelt een niet zo eenvoudige vraag, om twee redenen. In de eerste plaats, ik heb zelf niet een zodanig boek in de kast staan waarvan ik echt denk dit is precies wat vragensteller bedoelt. In de tweede plaats, niet alle apologetische werken zou ik zomaar aanbevelen om redenen dat verschillende apologeten mee (lijken te) gaan met theïstische evolutie. Naar mijn stellige overtuiging kun je dan niet langer meer spreken vanuit de verhouding van de Bijbel als de levende stem van God en de redelijkheid daarvan in een wereld die met Hem niet rekenen wil. Ook is het zo dat sommige op het eerste gezicht geschikte boeken, argumenten aanreiken die toch een juist Godsbeeld aantasten. 
 
Om binnen je vraag te blijven en niet iets aan te reiken wat je uiteindelijk niet Bijbels gefundeerd blijkt te zijn, ben ik even op zoek gegaan. Ik heb een boekje gevonden (maar ik heb dat zelf niet) van P. Nunn, “Waarom zou ik geloven?” Ik heb hiervan geen recensie kunnen vinden, maar weet wel dat hij één van de ondersteuners is van een Bijbelse visie op homoseksualiteit. Om deze reden heb ik de veronderstelling dat hij dit ook is in dít boekje. 
 
Een ander, maar een niet geheel Bijbels boekje is, G. A. Boyd, “Brieven van een scepticus”. In een recensie las ik dat hij de alwetendheid van God toch wat lijkt te schaden in zijn argumentatie. Maar met een kritische lezing denk ik, afgaande op de recensie, dat het wel een bruikbaar boek zou zijn. 
 
Het is mogelijk niet een geheel bevredigend antwoord en ik kan ook geen aanbeveling doen vanuit persoonlijke lezing, maar ik hoop dat je er wat aan hebt.
 
Overigens is een levenswandel in vertrouwen op de Heere en een heilige levenswandel in een wereld die van Gods geboden niet weten wil, de meest krachtige verdediging van het geloof.
 
Van harte Gods zegen,
Ds. M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

boeken
2 reacties
Johannes83
10-01-2021 / 19:16
Alle werken van mensen buiten de Bijbel dienen we met kritisch, maar met geduld en wat verdraagzaamheid te toetsen aan de Bijbel. Ook het werk van bijv. Nunn. Ik ken het boek van zijn hand niet, maar het is nooit goed om werken van auteurs, (ook als ze recht in de leer zijn volgens velen) kritiekloos en zonder onderscheiden te lezen.

Dat gezegd hebbende, zal het vast bruikbaar zijn. Verder heb ik het boek van Boyd enkele keren gelezen. Veel erin heeft mij geholpen in mijn zoektocht, maar het is duidelijk door een Arminiaan geschreven en inderdaad niet alles is even Bijbels. (Vooral een gebrekkige visie op en begrip van de soevereiniteit van de Heere, en het daaruit volgende geloof in eigen vrije wil e.d.) Maar de meeste antwoorden op de vragen die de vader stelt zijn m.i. verhelderend en bruikbaar.

Verder raad ik gotquestions.org aan. Daar worden bijna alle vragen die je maar kan stellen behandeld. Ook die pagina dient natuurlijk vanuit de Bijbel getoetst te worden, maar vaak erg verhelderend. Veel zegen gewenst in je zoektocht naar antwoorden!
Johannes83
10-01-2021 / 19:18
Gotquestions.org is denk ik wat je zoekt qua q&a opzet.

Terug in de tijd

Ik ben als niet-gelovige opgevoed met het idee dat het bestaan van een God absurd is. Ik ben opgegroeid met de evolutiet...
geen reacties
07-01-2009
Ik heb een vraag over twee teksten in de HSV. Bij de volgende tekst denk ik dat er een foutje staat. In Efeze 2:11 "Bede...
3 reacties
07-01-2012
Ik heb sinds drie jaar verkering met een hele leuke jongen. We zijn zelfs verloofd. Samen hebben we al veel meegemaakt. ...
1 reactie
07-01-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering