Ontzettende angst voor zonde tegen de Heilige Geest

Ds. A.K. Wallet / 3 reacties

07-01-2019, 09:59

Vraag

Ik weet dat er al meer vragen over dit onderwerp gesteld zijn, maar mijn angst is zo groot dat ik hem toch wil stellen. Ik heb ontzettende angsten dat ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heb. Onder andere door deze tekst in Hebreeën 6: “Want het is onmogelijk dat degenen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en daarna afvallig worden opnieuw tot geloof komen.” Ik herken mezelf hierin volledig. Hemelse gaven gesmaakt, daarna een tijdlang geleefd zonder God... Ik ben echt in paniek en hoor steeds in m’n hoofd dat het nooit meer kan. Wat moet ik doen?

Antwoord

Beste vrager, bedankt voor je schijven. Niets is beter dan met je vragen te komen. Nooit kwam iemand bij Jezus die afgewezen werd, al zou hij/zij denken de zonde tegen de Heilige Geest bedreven te hebben.

De duivel is er op uit ook in uw/jouw leven je van alles wijs te maken, want hij wil niet dat je echt bevrijd wordt. Er is geen reden om in paniek te raken, want wie tot God komt, moet geloven dat Hij een beloner is van hen die Hem zoeken. Als je/u echt deze zonde gedaan had zou je er niet over inzitten. Dat je er over inzit bewijst dat je niet zonder de Heere kunt leven. Wees getroost en verkommer niet, maar gelooft Zijn heil en troostrijk woord. Er waren mensen die tot het einde van hun leven zich verzet hebben tegen de genade van God, maar toch bijna aan de eindstreep door Jezus aanvaard werden. Denk aan de moordenaar aan het kruis.

Natuurlijk is het tot groot verdriet dat je enige tijd zonder de Heere hebt geleefd, dat is verdrietig voor jezelf, maar de Heere heeft er ook zo’n verdriet van. Toch wil Hij weggelopen kinderen in Zijn armen ontvangen. Er zal blijdschap zijn in de hemel als je terug komt. Ik denk dat de Heere je al bezig is om je te trekken. Leer goed van God te denken en het zal je goed gaan.

Wie zijn zonde belijdt en laat zal barmhartigheid ontvangen. Ons doopformulier zegt het zo kernachtig: “Als we soms uit zwakheid in zonden vallen, laten we aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen aangezien de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade tot God hebben.” Laat de duivel het niet winnen met zijn paniekzaaiende woorden en influisteringen, maar zie op jezus Christus en Zijn heilige Geest zal je uit Hem vrede in je hart schenken.

Zondigen is erg, blijven zondigen erger, maar je zonde niet belijden is het allerergste. Jezus leert je bidden: Vader vergeef mijn schuld, hoe billijk ook te God te doemen. Hij Verlaat niet wat Zijn hand begon. 

Wat de tekst betreft  die je noemt uit Hebreeën 6 zou ik willen zeggen dat die niet gericht is aan een vrager als jij. Want nogmaals, die met vragen bij Christus komt is altijd welkom. Maar deze tekst is gericht tot leiders van de gemeente die te maken hebben met afvalligen, die in hun afval volharden en niet weten van berouw. Bij dergelijke mensen hoeven zij geen tijd meer te besteden, tenzij zij zelf terugkomen.

Namens de Heere: genade zij u en vrede. Amen.

Groeten ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

zonde tegen Heilige Geest
3 reacties
coby6
10-01-2019 / 13:16
Ach ja, dat zei de duivel ook tegen mij. Ik was voorgangersvrouw. Wonderen en tekenen gezien, relatie met God, veel bidden. Toen viel ik van m'n geloof bij de scheiding, leefde in zonde en kwam tot op het punt dat ik niet eens meer geloofde dat God bestond. Iemand zei een keer over z'n broer die echt de Heilige Geest met opzet tegenhield en heel erg was: if he can get saved, anyone can!
Ik zou zeggen: if I can get saved anyone can.
CrA
16-01-2019 / 16:12
Beste vraagsteller, er zijn verschillende zonden tegen de Heilige Geest, zoals: bedroeven (Ef. 4:30), verzetten (Hand. 7:51), liegen (Hand. 5:3), verzoeken (Hand. 5:9), uitblussen (1 Thess. 5:19), smaden (Heb.10:29), en lasteren (Matth. 12:39) van de Heilige Geest. Er zitten gradaties in. Het lasteren van de Heilige Geest is de hoogste trap en onvergeeflijk. Ga voor jezelf eens rustig na of dit bij jou het geval is. Je zegt dat je een tijdlang zonder God geleefd hebt. Hoe ben je tot dit getuigenis gekomen? Wie heeft je dat laten zien? De duivel in ieder geval niet. Die heeft niets liever dan dat je door gaat met je leven zonder God. Het is de Heilige Geest Die het laat zien. Vraag je zelf nu af of je voor dit getuigenis van de Geest buigt, het dus erkent of dat je er tegen verzet of nog erger dat je het lastert. Het zekerste bewijs dat je de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest niet gedaan hebt is, dat je terugkeert. Daarom keer terug en laat je zonden afwassen.
Jhv1991
08-02-2019 / 00:27
Ik had ook zware dwanggedachten! Meer dan een jaar lang ik heb zo gestreden en op laatst word je gek! Ik wist het verschil niet meer tussen kwaad en liefde en nu is het zo ik slik medicatie tegen dwang en ik gebruik ze ongeveer een 4 maand. En op een dag waren ze verdwenen en mn gevoel was vlak kon geen angst meer niet meer onrustig ik dacht gelijk dat ik verhard was. Of het komt door de medicatie. Zelf denk ik verharding alleen weet niet wat ik verkeerd gezegd heb ja per ongeluk heb ik dingen gezegd maar dat is een jaar terug. Het leven is niet altijd eerlijk ik wacht tot dat ik dood ga en word gestraft blijkbaar haat god mij. Ik heb ook met een vrouw gepraat en die had met opzet de heilige geest gelasterd en zij werd wel bevrijd en vergeven. Maar als ik jou was zou ik niet bang zijn zolang je niet verhard bent is er nog hoop voor je. Kon ik dat maar zeggen

Terug in de tijd

Vanuit mijn opvoeding ben ik niet verzekerd. Uit eerdere antwoorden op Refoweb over verzekeren lees ik alleen antwoorden...
16 reacties
07-01-2012
Sinds een paar dagen is er naast mijn hart een soort harde bobbel verschenen. Is dit gewoon een bot of wat anders? Moet ...
geen reacties
08-01-2021
Ik heb met interesse uw lezing over “Des Christens Groot Interest” van William Guthrie beluisterd. Op 54:23 zegt u dat W...
4 reacties
08-01-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering