Trouwen na incest

Ds. C.J. Droger / 5 reacties

31-12-2020, 10:00

Vraag

Mag je later nog trouwen als je seksueel misbruikt bent door incest?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Hartelijk dank dat je deze vraag op Refoweb hebt geplaatst. Ik weet niet of je hem voor jezelf stelt of met het oog op een ander. Of dat je dit je in het algemeen afvraagt. Ik ken jou niet, maar laat ik in mijn beantwoording van je vraag ervan uitgaan dat je dit vraagt voor jezelf.

Als je seksueel misbruikt bent door incest, heb je in je leven een van de afschuwelijkste dingen meegemaakt die er zijn. Dan heeft een naast familielid iets bij jou gedaan wat absoluut niet had mogen gebeuren. Laat het je nooit aanpraten dat jij het ook wilde of dat jij er aanleiding toe hebt gegeven. Wat je hebt meegemaakt, is te erg voor woorden en een grote zonde tegen God.

Als dit in je leven heeft plaatsgevonden, moet je erover gaan praten. Doe dat allereerst met iemand die je écht kunt vertrouwen. En bespreek dan samen hoe je het verder gaat aanpakken. De dader zal geconfronteerd moeten worden met wat hij jou heeft aangedaan. Wellicht is er aangifte bij de politie nodig. Er zal heel wat gaan loskomen, maar dit mag niet verzwegen worden. Je zult zelf behoefte hebben aan professionele begeleiding en zoek die. Hopelijk kun je met vallen en opstaan gaan verwerken wat in je leven kapot is gemaakt en eerst langzaam zal kunnen gaan herstellen. 

Mag je later trouwen als je seksueel misbruikt bent door incest? Ik denk dat de Bijbel dat nergens verbiedt. Ik denk alleen dat je pas aan een huwelijk toe bent als je de incest eerst zo ver hebt verwerkt dat je een relatie aankunt. Bij een huwelijk hoort een seksuele relatie en juist daarin ben je beschadigd en kwetsbaar. Je zult je niet goed aan je man kunnen geven als de incest nog niet voldoende verwerkt is. Je kunt hem ook niet verwerken via een huwelijk. Eerst zul je in het reine moeten komen met wat er gebeurd is en dan zul je zelf wel aanvoelen of je je geven kunt aan een man die goede bedoelingen heeft met zijn toenadering tot jou.

Nogmaals, als ik het goed aanvoel, heb je veel meegemaakt in je leven. Je jeugd is verwoest, je leven op een bepaalde manier kapot gemaakt. Maar er is een uitweg! We hebben een God Die leeft en mensen in nood kan en wil helpen door Zijn liefde en kracht. Hopeloze gevallen zijn er voor Hem niet. Je weg kan nog zo zwaar zijn, maar groter dan de Helper is de nood niet. Als je het echt van Hem verwacht, zal Hij je helpen en nabij zijn op de weg die voor je ligt. Ik hoop van harte dat het licht van Gods genade in je leven zal opgaan en dat er een mooie toekomst voor je weggelegd is met de man bij wie je veilig en geborgen kunt zijn.

Ik wens je van harte de zegen en de ondersteuning van de HEERE in je verdere leven toe!

Met een hartelijke groet!
Ds. C. J. Droger

Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

 • Geboortedatum:
  10-01-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Vlaardingen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

seksueel misbruik
5 reacties
John61
31-12-2020 / 16:56
Ik heb de indruk dat vraagsteller ook bedoelt te vragen of het Bijbels gezien geoorloofd is om een huwelijk aan te gaan als er al gemeenschap (in dit geval gedwongen door incest) heeft plaatsgevonden. Misschien kan de deskundige daar ook antwoord op geven.
Joke567
31-12-2020 / 17:12
lees het antwoord van de predikant!
student
01-01-2021 / 01:00
De vragensteller kan ook een man zijn...
dorpeling
02-01-2021 / 14:31
@John61, natuurlijk mag dan wel getrouwd worden!
Zou wat moois zijn zeg, de dader heeft al zoveel aangericht en afgenomen, en dan zou hij ook nog invloed hebben op je verdere leven omdat een huwelijk zogenaamd niet meer tot de mogelijkheden behoort? Met als reden dat je man dan niet meer de eerste is?
Dan zullen er hele volksstammen niet meer kunnen trouwen...

Overigens is dat een aanname, incest is zoveel meer dan gedwongen gemeenschap.
Mevrouwref
02-01-2021 / 15:52
Lieve vraagsteller/ vraagstelster,

Natuurlijk mag je trouwen na incest. Bij incest zit je in een machtsrelatie waarin de dader macht heeft om jou tot dingen te dwingen waar je in vrijheid nooit voor had gekozen. De verantwoordelijkheid ligt dus niet bij jou, zoals de dominee terecht opmerkt, maar bij de dader.

Ik hoop dat je hulp hebt, of gehad hebt, om dit te verwerken. Je bent niet verplicht tot de acties die eerder genoemd waren, maar het kan je wel helpen. Ook een eventuele aangifte, als dat nog niet gebeurd is, kan je helpen met onder ogen zien dat de verantwoordelijkheid geheel bij de dader ligt.

Het meemaken van incest kan later eventueel bij je voor moeilijkheden zorgen in een huwelijk. Dat hoeft overigens niet zo te zijn, het kan. Ook bij het krijgen van kinderen, het vader of moeder worden, kunnen eventueel herinneringen terug komen. Het kan helpen om hier eerst over te spreken met een therapeut en/ of goed bespreken met je aanstaande.

Ik wens je veel geluk en zegen toe.

Terug in de tijd

Mijn man moest vanavond een paar keer naar het toilet. Ik dacht dat hij diarree had, maar er kwam steeds (en relatief ve...
geen reacties
30-12-2010
Waarom wordt er door christelijke huisartsen niet vaker gewezen op het feit dat je met gebruik van de pil of mirena toch...
geen reacties
30-12-2009
Wat wordt precies bedoelt met de wil doet van Mijn Vader? “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan i...
2 reacties
31-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering