Geloven is zo makkelijk, dat wij het moeilijk vinden

ds. D.M. Elsman / geen reacties

23-11-2020, 14:35

Vraag

Ik heb weleens de soort uitdrukking gehoord: “Het is zo makkelijk, dat wij als mens het moeilijk vinden.” Dit werd dan aangehaald op het gebied van de zaligheid, geloven etc. Het kwam weleens naar voren in gesprekken over geloven. Ook heeft een godvrezende leidinggevende op een conferentie die ik bijwoonde dat eens gezegd toen ik met diegene in gesprek was en vertelde dat ik het soms zo moeilijk vond. Wij als mensen kunnen inderdaad heel moeilijk denken en ons hoofd breken over vraagstukken die ons juist afhouden van de wezenlijke zaken. Weet u waar de uitdrukking vandaan komt en in welk licht ik die moet zien? Daar ben ik benieuwd naar. 

Een jongvolwassene.

Antwoord

Ook bij deze vraag gaan we te rade bij het Woord van God zelf. Spreekt de Bijbel over geloven in termen van makkelijk en moeilijk? Een tekst die in me opkomt is Matthéüs 19: 23-26, waar de Heere Jezus zegt dat een rijke moeilijk het Koninkrijk der hemelen kan binnengaan – dat het gemakkelijker is dat een kameel door het oog van een naald gaat. Op de vraag van Zijn discipelen: “wie kan dan zalig worden?” antwoordt de Heere: “Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.”

In dat antwoord van de Heere Jezus ligt ook het antwoord op jouw vraag. Zalig worden is vanuit de mens niet slechts moeilijk, maar onmogelijk. Maar niet vanuit God. Als Hij een weg met ons gaat, maakt Hij het onmogelijke mogelijk en het moeilijke makkelijk. Wij kunnen al teveel bezig zijn met redeneringen die ons afhouden van de wezenlijke zaken – evenals de discipelen bleven steken bij de vraag “wie kan dan zalig worden?” en niet verder kwamen dan hun eigen gedachten.

God werkt het geloof door Zijn Woord en Geest. De Heilige Geest is onnaspeurlijk in Zijn weg en werk; wij moeten dan ook niet proberen Hem in onze denksystemen te kunnen vastgrijpen. Wat God ons laat vastgrijpen is Zijn Woord. Dat Woord is krachtig, het is het zwaard van de Geest waarmee Hij harten verovert en inwint voor het Koninkrijk van God.

Wij komen er dus niet mee weg door te zeggen: “het moet aan een mens gebeuren” (“het is te moeilijk”) alsof God ons geen handen heeft gegeven om Zijn Woord (de Bijbel) vast te grijpen, ons geen ogen heeft gegeven om Zijn Woord te lezen, ons geen oren heeft gegeven om Zijn Woord te horen en ons geen verstand heeft gegeven om Zijn Woord te kunnen begrijpen. Begrijp je wat ik bedoel? God vraagt van ons niet het onmogelijke; Híj dóet het onmogelijke. Het moeilijke en onmogelijke laten wij aan God over, Die beloofd heeft dat Zijn Woord niet vruchteloos tot Hem zal weerkeren, maar zal doen wat Hem behaagt (Jes.55).

Je weet wel dat geloven en belijden bij elkaar horen. In het Grieks betekent het woord ‘belijden’ letterlijk: ‘hetzelfde zeggen’, nazeggen wat God vóórzegt. Dus niet twijfelen en gaan redeneren, maar gehoorzaam Zijn beloften vastgrijpen en daar amen op zeggen. Je zegt misschien: dat kan nog bij het verstand blijven, het moet toch naar het hart toe? Dat is ook zo. Tegelijk: nazeggen wat Hij vóórzegt ligt heel dichtbij liefhebben van Hem. Hij zegt: “Als iemand Mij liefheeft, zal Hij Mijn woord in acht nemen” (Joh.14: 23; verg. Deut.5: 10). 

Hopelijk heb je iets aan dit antwoord. Vanuit de mens is geloven niet slechts moeilijk, maar onmogelijk. En hoe moeilijker hij het maakt en hoe meer hij zich verschuilt achter zijn theologisch geredeneer, hoe meer hij daarmee aangeeft hoe verhard en onbekeerlijk zijn eigen hart nog is. Want als Gods Geest vaardig wordt over een mens, maakt Hij het moeilijke makkelijk, zodat die mens het persoonlijk gaat nazeggen: “Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden, wat krom is zal recht worden, wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden” (Jes.40). 

Laat het Goddelijke werk aan God over en doe wat Hij zegt: “Bekeer je en geloof het Evangelie” (Mark.1: 15). Wend de middelen aan die Hij je geschonken heeft: om Zijn Woord vast te grijpen en eenvoudig na te zeggen en te doen wat Hij je vóórzegt. En laat het je voortdurende gebed zijn dat de Heilige Geest je met Zijn zwaard verslaat en aan de voeten brengt van de Heere Jezus Christus. Om met Hem op te staan uit je doodse leven en Hem lief te hebben met een onvergankelijke en eeuwige liefde. In de aanbidding van hem vallen alle vragen weg en blijft alleen Hij over.

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Al een aantal jaar heb ik last van eczeem op mijn handen. Het lijken blaasjes die na verloop van tijd openknappen maar s...
3 reacties
23-11-2011
Ik ben deze week erg van mezelf geschrokken toen ik mijn kleine dochtertje zomaar drie klappen om haar oren gaf omdat ze...
5 reacties
23-11-2009
In Exodus 31 wordt gezegd dat de sabbat een eeuwig teken is tussen God en de kinderen Israëls. Uit de laatste twee tekst...
geen reacties
23-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering