Kinderen leren over hun eigen doop

Ds. C. Harinck / geen reacties

13-08-2020, 14:54

Vraag

Voor ds. Harinck. Ik heb een vraag naar aanleiding van uw antwoord op de vraag 'Verhouding doop, verbond en verkiezing'. Ik mag door genade weten dat ik met Christus ben gestorven. Dat mijn leven met Christus in God verborgen is. De doop is voor mij een zegel hiervan. Mijn vrouw en ik hebben kinderen. Die lieten we ook dopen. Ze zijn nu tussen de nul en vijf jaar oud. Is de doop voor hen ook een zegel van hun sterven en opstaan met Christus? Ik vraag dit ook n.a.v. uw antwoord op de vraag 'Persoonlijke belijdenissen van catechismus', over wat wij de kinderen in de mond mogen leggen.

Kortom: kunt u eens ingaan op hoe ik mijn kinderen mag leren denken en spreken over hun eigen doop?

Antwoord

Beste vader,

Het is geen eenvoudige vraag die u stelt. Tenminste niet in het licht van al de meningen die over verbond en doop heersen. Er is nergens zo veel over gestreden als over verbond en doop. De zaken zijn vertroebeld of de zaken zijn verstard. Het heeft te maken met hoe je de gemeente en hoe je het gedoopte kind ziet. Ik heb mij in het verleden in die zaken verdiept en weet nu wel hoe daarover werd gedacht door de Vroege kerk, de kerk van de Reformatie, de Puriteinen, de Nadere Reformatie, de vroegere Ger. Kerk, de Chr. Geref. kerk, de Ger. kerk Vrijgemaakt, de Ger. Gem. en Ger. Gem. in Ned. En nog wel veel andere meningen. Het is om te verdwalen. Vandaag aan de dag zijn er ook weer nieuwe opvattingen bijgekomen.
 
Op een gegeven moment trof me wat Luther, Calvijn, Beza en andere reformatoren gezegd hebben. Zij stonden ook tegenover diverse meningen die in de loop der eeuwen zijn gegroeid. En wat zeiden ze? Ze zeiden “ad fontes”, we gaan terug naar de bron en dat is de Bijbel. Dat is lang niet gemakkelijk. Je gaat met een hoofd vol meningen en dikwijls vooropgezette ideeën de Bijbel lezen. Maar probeer daar los van te komen en gewoon tot je te nemen wat er staat.

Nu dan kom je bepaalde dingen tegen:

1. Heel Israël behoorde bij Gods verbond. Het was Zijn volk. In de droevigste tijden blijft de Heere hen zo aanspreken. “Want Mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de Springader des levenden waters, hebben zij verlaten en zichzelf bakken uitgehouwen, gebroken bakken, die geen water houden” (Jer. 2:13). Je ziet toch: “Mijn volk.” Zie ook Rom. 9:4. Gods verbond was met heel Israël. Onze gedoopte kinderen zijn in Gods verbond besloten.

2. Je komt tegen dat het zo waar is wat Paulus schrijft: “Want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn”, Rom. 9:6. Alleen de vernieuwden van hart zijn echte bondelingen. 

Ik wil je niet met meer zaken vermoeien. Maar deze twee zaken moet je voor ogen hebben. Onze kinderen behoren tot Gods verbond. De beloften horen hun toe: Hand. 2:39. Deze zaken zijn door de doop aan hun voorhoofd verzegeld. God huichelt niet. Hij meent het in Zijn beloften en bedreigingen. En toch zijn niet alle kinderen ware kinderen van God. Zij zijn het alleen uiterlijk en niet met hun hart. En hoe komt dit? Omdat zij zich niet tot God  bekeren en de beloofde genade van het verbond  niet geloven. Je moet je kinderen op beide zaken wijzen. 

Wat de woorden van Paulus betreffen over met Christus gestorven en opgestaan zijn. Dat ziet op de innerlijke vernieuwing van het hart. De kennis van Jezus’ dood, de dure prijs die Hij betaalde voor de zonden, doodt de oude mens. De kennis van Jezus’ opstanding, dat is de kennis van Zijn overwinning over dood en graf, wekt ons tot een nieuw christelijk leven. En inderdaad de doop is daar symbool van. Denk dan aan de doop door onderdompeling. De oude mens bleef in  het graf achter en de nieuwe mens stond op. De doop hoort het graf te zijn van onze oude mens en de krachtbron voor de nieuwe mens. Zo hoort het bij gedoopte kinderen ook te zijn. Daar mag en moet je je kinderen op wijzen. Je bent gedoopt! Adeldom verplicht!

Je kunt enerzijds natuurlijk zeggen dat de doop dit uitbeeldt en dat zij als gedoopte zo zouden moeten zijn en leven. Maar zonder dat je dit bij beleving kent en in je wandel toont, geldt dit niet voor ieder gedoopte. 

Er is steeds een spanningsveld in de Bijbelse gegevens. Laat dat staan en functioneren. Vertel je kinderen dat ze daar niet alleen om moeten bidden, maar dat ze dan bidden om zaken die de doop uitbeeldt en door de doop toegezegd worden. Wat de doop belooft en inhoudt mogen ze als pleitgrond gebruiken. 

Ik hoop je vraag wat beantwoord te hebben.

Ds. C. Harinck

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

kinderdoopverbond
geen reacties

Terug in de tijd

De afgelopen twee jaar heb ik een psychische knauw gekregen door omstandigheden. Hierdoor is mijn persoonlijkheid labiel...
geen reacties
14-08-2017
Ik zit al een tijd met de volgende kwestie, en weet niet goed wat ik moet doen. Mijn moeder heeft mij als kind mishandel...
18 reacties
12-08-2011
Ik voel me de hele dag door depri, terwijl ik alleen het tegenovergestelde kan laten zien aan anderen. Denk vaak aan de ...
3 reacties
12-08-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering