Vriendje vertoont occult gedrag

N.J. Teerds / 4 reacties

12-05-2020, 08:03

Vraag

Mijn zoon van 11 speelt met een vriendje uit de buurt. Dat vriendje gaat soms luisteren naast een huis of er geesten zijn. Ook vertelde hij aan onze zoon dat hij weleens aan glaasje draaien doet. Onze zoon wist niet wat hij er mee moest. Wij weten als ouders dat dit gevaarlijk terrein is waar dit vriendje zich op begeeft. Onze zoon, een diepe denker, wil graag duidelijkheid hebben over deze dingen. Wij als ouders vinden het erg moeilijk om dit uit te leggen.

Hij heeft er ook angsten van: hier in dit huis kan ook een geest zijn? We hebben afgesproken dat hij grens moet/mag gaan trekken: als hij speelt met dat vriendje gaat het niet over geesten. Ook willen we hier nog met zijn moeder in gesprek. Maar nu rest ons nog de uitleg over dit moeilijke onderwerp. Hoe leggen we dit uit aan een kind van 11?

enlightened Heb je ook een vraag voor onze 120 panelleden?
Mail (vragen@refoweb.nl), whatsapp (0630277889) of gebruik het anonieme formulier  yes

Antwoord

Waarmee kunnen onze kinderen anno 2020 allemaal in aanraking komen? Onder andere met veel nare dingen. Dat geldt ook voor uw zoon van 11 jaar. De verhalen waarmee hij thuiskomt hebben invloed op hem en brengen voor u grote zorgen mee. Het vriendje van uw zoon leeft blijkbaar in een wereld waarin geesten een rol spelen en waarin hij wel eens aan glaasje draaien doet. Wat in uw verhaal niet helemaal duidelijk wordt, is wat de uitkomst daarvan is. Het vriendje luistert naar geesten, maar hoort hij ze ook echt?  Als hij glaasje draait, wat gebeurt er dan? Wat duidelijk is, is dat u merkt dat uw kind er onrustig en bang van wordt. Hij vraagt zich af of er in uw huis ook geesten zijn. 

Allereerst wil ik iets in het algemeen schrijven en dan wat dieper op uw vraag ingaan. Luisteren of er geesten zijn en glaasje draaien hebben te maken met occultisme. Occultisme is een verzamelwoord voor alle praktijken en rituelen waarbij gebruik gemaakt wordt van verborgen bovennatuurlijke krachten. Daar passen dus inderdaad het luisteren naar geesten en glaasje draaien helemaal in. Dan wordt onder meer geprobeerd om het onderbewustzijn naar boven te krijgen en in contact te komen met overledenen. Vanuit Gods Woord wordt dit als duivelse praktijken gezien, als werken van de vorst der duisternis.

Veel jongeren in onze samenleving komen op allerlei manieren in aanraking met delen van occultisme. Het zit verwerkt in computerspelen, muziek, leesboeken, films, en degelijke. Alles vindt plaats in een wereld vol fictie en het bovennatuurlijke speelt een belangrijke rol. In die wereld groeien ook onze kinderen op. Wat ze daaruit leren, kan in hun spel naar voren komen. Veel kinderen en jongeren leven in een dubbele wereld: de werkelijke wereld en de fictieve wereld en ze schakelen makkelijk van de ene naar de andere wereld. Dat schakelen kunnen kinderen gewoon gaan vinden en ze blijven de werkelijkheid wel zien. Maar het kan ook, dat ze in die fictieve en bovennatuurlijke wereld blijven hangen. Dan krijgen fictie en occultisme de overhand.

Er is tegelijk ook een andere kant. U weet waarschijnlijk uit ervaring dat veel jonge kinderen in hun spel hun fantasie vrijelijk laten lopen. Dat is een goede ontwikkeling en ook passend bij de leeftijd van de kinderen. Met het ouder worden wordt dat wel minder en anders. Uw zoon is op een leeftijd waarin die fantasie nog steeds een rol kan vervullen. Wat bouwen ze bijvoorbeeld graag hutten en leven daarin hun fantasie uit. Die fantasie zou bij zijn vriend ook nog wel een rol kunnen spelen. Maar u maakt zich zorgen over al die occulte verhalen en dat is te begrijpen. Het is goed dat u grenzen stelt. Blijf wel vragen stellen aan uw zoon, want hij moet het niet gaan verzwijgen als het vriendje hem met occulte zaken in aanraking brengt. 

Neem zelf op een rustig moment, in een gesprek met uw zoon, de Bijbel er eens bij. In de Bijbel is occultisme streng verboden. (Ex. 22 vers 18; Lev. 19 vers 26, enz.). Vooral de geschiedenis van Saul is een sprekend voorbeeld. Dat verhaal zal uw zoon wel eens thuis en/of op school gehoord hebben, maar het is in deze context toch verstandig om het nog eens te lezen (1 Sam. 28 vers 7-25). Wat voorspelt de geest aan Saul? Waaruit blijkt dat Saul een verkeerde beslissing heeft genomen om naar deze vrouw te gaan? De Heere wil ons hiermee wat leren. Het is niet goed om de duivel om raad te vragen, maar we vragen biddend om raad. 

Een andere geschiedenis is de verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn. (Matth. 4 vers 1-11). De duivel probeert Jezus te verleiden, maar Hij wijst alle pogingen van de hand: “De Heere uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.” We zien, dat de duivel altijd probeert mensen te verleiden tot occulte daden.

Hopelijk mag het gesprek met uw zoon -soms na meerdere keren- effect hebben.  Misschien kan uw zoon wel tegen zijn vriendje zeggen: “Ik geloof niet in die geesten, waarin jij gelooft! Ik geloof in de God van de Bijbel.” Zo zou u ook een gesprek met de moeder van het vriendje kunnen aangaan. Dan kunt u uitleggen dat u in de God van de Bijbel gelooft en dat in de Bijbel staat dat het niet goed is om met zulke occulte zaken bezig te zijn!

Van harte veel wijsheid en Gods Zegen in de opvoeding toegewenst!

N. J. Teerds

N.J. Teerds

N.J. Teerds

 • Geboortedatum:
  24-09-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik Ido Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  ouderling; docent

Tags in dit artikel:

geloofsopvoedingoccult
4 reacties
martijn123
12-05-2020 / 09:07
Je kunt je zoon ook nog geruststellen door te zeggen dat er maar één Geest in jullie huis en hart woont, namelijk de Heilige Geest (als het goed is).

Daarnaast is er een engelenmacht rondom jullie die jullie beschermt tegen welke kwade geest dan ook. (Psalm 91:11)
lihar
12-05-2020 / 19:53
Je kunt er niet omheen; de duivel bestaat en zijn engelen ook. Bovengenoemde psalm is belangrijk en ook de geestelijke wapenrusting uit de Efezebrief.
Kinderen begrijpen heel veel als je zelf begrijpelijke woorden gebruikt. Wij wonen als zendelingen temidden van mensen die naar toverdokters gaan, hallucinerende drank nemen om in contact met geesten te komen. En er gebeuren bizarre dingen als gevolg hiervan, 'wonderen'. Kinderen voelen deze machten aan, zijn nog minder aan het redeneren dan volwassenen. Begrijpelijk dat het je zoon angst aanjaagt!
Wij leggen het vaak zo uit: Ja, de duivel bestaat, geesten ook en ze hebben bovenmenselijke kracht. Maar Jezus heeft de duivel overwonnen toen Hij opstond uit de dood en naar de hemel ging. Als je bij Hem hoort, beschermt Hij je. Bij elke deur en elk raam van ons huis, heeft Hij een engel gezet. Wij zien ze niet, maar ze zijn er wel! Als een boze geest hier binnen wil komen, jagen de engelen hem weg. Als we naar buiten gaan, net zo. Ook dan lopen er engelen naast ons. Dat betekent niet dat ons nooit iets ergs zal overkomen, maar wel dat dat nooit buiten Gods toelating gebeurt. Denk aan Job, wie de duivel alles afnam.
Onze kinderen van 10, 8, 7 en 5 begrijpen dit heel goed. Zij zien dagelijks de angst van degenen die God niet kennen, maar weten dat zij geborgen zijn. Het zet hen juist aan hun vriendjes te vertellen dat ze Jezus nodig hebben.
Pol
17-05-2020 / 22:34
Wij hebben dit ook meegemaakt met een vriendje. Dit vriendje was heel bang want met hun klas (hij zat op de openbare school) hadden ze glaasje zitten draaien en er was een geest gekomen. Dit vertelde hij tegen onze kinderen, ze waren toen 8 jaar. De schrik zat er bij iedereen goed in want je gaat dan denken.. stel dat ze samen dit ook gaan doen. Ook keek dat vriendje Harry Potterfilms en vertelde de gruwelen ervan aan onze zoon. Zoonlief stelde natuurlijk 1000 vragen en was ook diep onder de indruk en ik heb hem verteld over de geestelijke strijd hier op aarde. Maar dat Jezus Overwinnaar is, ook over de duivel en dat je dus nooit met de geestenwereld mag spelen.Dat vriendje heeft hier toen ook zitten luisteren en pikte ook nog wel eens bijbelverhalen mee We hebben heel veel gebeden. We hebben de moeder van dat jongetje ook ingelicht en die was ook heel boos dat de juf zulke praktijken met kinderen van 8 jaar deed. Ongeveer een maand later was dat liedje "kind van de duivel" een hit en onze zoon werd door iemand nageroepen dat hij een kind van de duivel was. Hij kwam huilend uit school, zo hard kwam dat bij hem aan. Dat vriendje was net bij ons thuis en die sloeg zijn arm om hem heen en zei; "we weten toch.. Jezus is Overwinnaar!

Mijn advies praat erover, bid voor en met de kinderen en vertel dat de kwade geesten overwonnen zijn!
lihar
18-05-2020 / 04:30
Als dat de reactie van het onkerkelijke vriendje was, wat hebben jullie dan een prachtige overwinning op de duivel behaald!

Terug in de tijd

Ik ben al heel lang met het geloof bezig, soms wat minder en soms lijkt het net alsof God van mij weg is. Hoe komt dat? ...
geen reacties
11-05-2003
Onze dochter is kleuter en komt via school en vriendinnetjes veel in aanraking met Frozen. Dit is -zoals waarschijnlijk ...
2 reacties
11-05-2021
Ik heb een vraag over evangelist Ronald Plat. Deze man profileert zich op Facebook en ook verder op internet als gebedsg...
3 reacties
11-05-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering