Praten met geesten

prof. dr. M.J. Paul / 2 reacties

04-02-2013, 13:03

Vraag

Ik heb een vraag over praten met geesten. Mijn vriend vertelde mij kort geleden dat hij kan praten met geesten. Hij ziet ze niet, maar neemt ze wel waar. Hij kan ze horen en met ze praten. Dit maakt mij behoorlijk bang, aangezien ik niet weet of dit goed is. Ik weet niet of hij nu occult belast is omdat hij dat kan. Ik weet niet of hij dit moet toelaten en of het volgens de Bijbel mag. Ik heb zelf ook een gave. Ik kan met mijn gedachten de toekomst 'bepalen'. Op het moment dat ik ergens negatief over nadenk, heeft dat een positieve uitwerking. En andersom ook. Bijvoorbeeld toen ik heel erg negatief dacht over een ex-vriend kwam hij de volgende dag naar mij toe en vroeg hij mij verkering. En toen ik positief over hem droomde maakte hij het zomaar uit. Wat moet ik met deze gave?

Antwoord

Beste vraagstelster,

Wanneer Elisa en zijn knecht opgesloten zitten in Dothan, vraagt de profeet dat de ogen van zijn knecht geopend zullen worden, zodat hij ziet wat er aan de hand is. Wanneer dit gebeurt, ziet de knecht niet alleen een heel leger van vijanden om de stad, maar ook de geestelijke strijdmacht: vurige wagens en paarden (2 Kon. 6). Dit is een van de voorbeelden dat er geestelijke machten om ons heen zijn. De Bijbel maakt duidelijk dat er goede en slechte engelen zijn. Gewoonlijk kunnen wij die niet waarnemen, maar zij zijn er wel.

Het waarnemen van geesten heeft in veel gevallen te maken met paranormale vermogens en die kunnen een occulte achtergrond hebben. Daarmee rijzen er diverse vragen: sinds wanneer kan je vriend dit? Is er een speciale gebeurtenis geweest waarna hij dit vermogen heeft? Komt dit waarnemen van geesten ook in zijn familie voor? Zo ja, op welke wijze? Het is inderdaad mogelijk dat hier sprake is van occulte belasting, maar om dat vast te stellen is meer informatie nodig. Wie zijn die geesten? Doen ze zich voor als geesten van overleden mensen? Het spreken met deze geesten is niet goed en de Bijbel waarschuwt om je niet in te laten met zulke praktijken (bijv. Deut. 18).

Ongeacht onze vermoedens van goede of kwade invloeden is het van belang deze 'gave' in het gebed aan God voor te leggen. Wat wil Hij dat wij doen zullen? Dat houdt ook de bede in om bepaalde vermogens weg te nemen als ze niet van Hem komen of tegen Zijn wil ingaan.

Wat je eigen 'gave' betreft denk ik in eerste instantie aan toevallige samenlopen van omstandigheden. Gaven van God hebben een positieve uitwerking: we zijn dan op Hem gericht en mogen die gaven inzetten in Zijn dienst, tot opbouw van de gemeente (1 Korinthe 12). Die gaven van God (of van de Geest) werken niet door het tegenovergestelde te gaan denken. Toen je ex-vriend kwam en verkering vroeg, heb je toen verteld dat het gunstig werkt als je negatief over hem denkt? Ik vermoed dat dit eerder verwijdering geeft dan toenadering. Tenzij je meer aanwijzingen hebt, neem ik aan dat het geen echte 'gave' is die je hebt.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

geestenoccultparanormaal
2 reacties
rian2
04-02-2013 / 13:28
N.a.v. een preek, houd je er verre van!
De duivel kan geniepig zijn gang gaan, het word van kwaad tot erger.
Totdat hij je helemaal heeft.
De belangrijkste vraag is, is Hij al je lijdsman, je Redder al geworden?
Ken je Hem en Zijn Liefde, volg Hem.
Laat je leiden door Zijn Woord en Zijn Geest.
Hij zal je brengen bij Zijn Woord alleen, Zijn beloftes!
We hebben allemaal te strijden tegen de boze machten in de lucht, niet tegen vlees en bloed!
Ik ook, en reken er op dat de duivel actief is.
Hij heeft zoveel verschillende manieren, gelukkig staat Hij er boven en is Hij de grote overwinnaar.
De duivel weet dat hij verloren heeft van God, toch zal hij proberen zoveel mogelijk mensen van Hem af te houden.
Daniel
05-02-2013 / 15:00
@rian2.....waarom niet rian1. wees trots op jezelf.
En ik kan geweldig zeuren, niets van aantrekken hoor, maar het is leidsman, misschien goed voor een volgende reactie....je bent de enige niet hoor...

Het blijft een lastig fenomeen: het gebruik van de werkwoorden leiden en lijden. Wanneer gebruik je nu eigenlijk welk werkwoord?

Waar ik mee beginnen wilde, maar ik was even afgeleid, ik ben het helemaal met je eens in jouw advies aan vraagstelster....

Trouwens ik heb ik heb ook een gave, ik kan het verleden voorspellen.

Terug in de tijd

Mijn verloofde heeft, door overspel van haar ex-man, een soa opgelopen (genitale herpes). Nu hopen wij over een tijdje t...
12 reacties
04-02-2011
In Jacobus 4 vers 7 staat: “Onderwerp u aan God, weersta de duivel en hij zal van u vluchten.” Als je probeert tegen de ...
geen reacties
04-02-2016
Graag zou ik mij wat verdiepen in de vroeg-christelijke kerk. Bestaan er bloemlezingen met primaire teksten van kerkvade...
2 reacties
04-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering