Gevolgen van glaasje draaien

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

22-04-2006, 00:00

Vraag

Ik heb wel eens gehoord dat mensen die aan glaasje draaien gaan doen, etc. last van angsten, depressies en zelfmoordneigingen krijgen. Is dat echt zo? En waarom laat de duivel zich wel oproepen en als je om een teken van God vraagt, gebeurt er helemaal niets.

Antwoord

Glaasje draaien gebeurt met een ouija-bord en een omgekeerd glas. Op het bord staan “ja” en “nee”, de letters van het alfabet en de cijfers 0-9. Wanneer geesten aangeroepen worden, en een vraag gesteld wordt, gebeurt het vaak dat het glas beweegt en naar bepaalde letters en cijfers toegaat. Op die manier krijgt de vraagsteller een antwoord op de vraag. Nu lijkt het aantrekkelijk om zo een antwoord te krijgen, maar de prijs die satan voor deze diensten vraagt, is erg hoog. Velen ervaren angst en duisternis. Inderdaad kunnen depressies en zelfmoordneigingen het gevolg zijn. Ook nachtmerries en dwanggedachten kunnen iemand blijven achtervolgen. Niet altijd zijn de gevolgen direct zo negatief, maar zelfs als het fascinerend en boeiend is, ontstaat er ook een bepaalde geestelijke binding waardoor men het wil blijven doen. Hoe meer men ‘gebonden’ is, des te erger kunnen de negatieve ervaringen worden. Koning Saul ervaart Gods zwijgen en wendt zich daarom maar tot een vrouw die de geest van Samuël moet oproepen. Hij wil beslist weten hoe het de volgende dag gaat in de strijd met de Filistijnen. Wanneer hij echter hoort dat hij zal sterven, wordt hij ontzettend bang, valt op de grond en weigert te eten. Kennis van de toekomst kan verlammend zijn! Wat het eerste deel van de vraag betreft: deze verschijnselen komen inderdaad vaak voor.

Het tweede deel van de vraag gaat over het vragen van een teken aan God. Ik vermoed dat de vraagsteller dit zelf heeft geprobeerd, maar geen antwoord kreeg. Hoe zou dat komen? Laat ik een paar mogelijke factoren noemen: als wij een teken willen voordat we geloven, reageren we hetzelfde als de Farizeeën. De Heere Jezus weigert een teken aan mensen die Hem voorwaarden gaan stellen. Een tweede mogelijkheid is dat we wel een teken van God willen, voor een bepaalde keuze in ons leven, maar Hem niet willen toebehoren. Waarom zou de Heere ons dan helpen? Wie slechts de gaven wil, maar niet de Gever, doet Hem tekort. Een derde mogelijkheid is dat de Heere ons op de proef stelt. Volharden we wel? Velen bidden om bekering maar ervaren niets. Ze leggen de verantwoordelijkheid bij de Heere omdat ze niets ervaren. Echter, de Heere vraagt niet slechts dat we bidden, maar bedoelt dat we vertrouwend bidden. D.w.z.: verwachten dat Hij geeft wat beloofd staat. Daarbij is het van belang dat we uitspreken dat de Heere ons leven mag hebben. Mag de Heere Jezus de Koning zijn van ons leven en ons leven leiden? Als we leven vanuit dat geloof zullen we soms een inwendige overtuiging ervaren wat we moeten doen in keuzes, en andere keren inderdaad een teken ervaren.

Het is aangrijpend als God ver weg lijkt en satan dichtbij. Maar hopelijk laten we ons niet verleiden! Laat ik een voorbeeld vertellen uit een gesprek van deze maand. Een mevrouw van 44 jaar is godsdienstig opgevoed. Haar vader overleed toen ze nog jong was. Maar deze vrouw kon niet persoonlijk geloven. Ze werd steeds depressiever, moest stoppen met haar studie en heeft ongeveer 20 jaar lang thuis gewoond, ongeschikt om iets te doen. Keer op keer waren er woedeaanvallen, waarbij zij huisraad kapot smeet en haar moeder sloeg en verwenste. Om even later weer huilend te beseffen wat ze gedaan had. Teleurgesteld wendde ze zich af van de kerk en het bidden liet ze wekenlang achterwege. De laatste maanden heeft ze steeds op bed gelegen en geprobeerd door liters alcohol de ellende te vergeten. Het liefst zou ze sterven. Vorige maand kwam ze door het lezen van een boekje er achter dat ze occult belast was. Haar vader had zich voor zijn bekering bezig gehouden met spiritisme: het oproepen van geesten van overledenen. Bij haar waren de gevolgen al die jaren zichtbaar.

Toen ze vorige maand ontdekte wat er in haar leven aan de hand was, heeft ze in gebed alles aan de Heere beleden en zich toevertrouwd aan Gods beloften. Wonderlijk wat er toen gebeurde. De Heilige Geest kwam in haar en zo leerde ze Christus kennen. Vreugde en blijdschap verdreven de depressiviteit en moedeloosheid. Het geloof betekent nu alles voor haar. De alcoholflessen konden weg. Een totaal vernieuwde persoon ervaart nu dat de Heere Jezus Christus opgestaan is uit de dood en leeft! Nu zoekt ze een gemeente om met anderen Hem te belijden.

Ik beschrijf dit om aan te geven dat we een sprekende en handelende God hebben. Wanneer Hij zwijgt, berust daarin dan niet. Ga zeker niet naar de tegenpartij! Maar vertrouw je toe aan God, in de verwachting dat Hij zal doen -op Zijn tijd en wijze- wat wij zelf niet kunnen.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

occult
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een vrouw van begin 30. Sinds een aantal maanden heb ik contact met een iets oudere man en dit gaat erg goed. We ...
3 reacties
23-04-2020
Ik heb een vraag hoe het komt en wat ik eraan kan doen om weer meer Zijn stem te horen. Het lijkt nu wel of alles qua Bi...
2 reacties
22-04-2011
Het Pascha is in de eerste plaats ingesteld om de uittocht uit Egypte te gedenken (Ex. 12:14). Maar tevens liggen er in ...
geen reacties
22-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering