Charlie Challenge

prof. dr. M.J. Paul / 9 reacties

30-05-2015, 09:45

Vraag

Hoe om te gaan als ouder met een kind die in de brugklas zit op een christelijke school, met de Charlie Challenge. Er waren kinderen in de klas die dit aan het uitproberen waren. Mijn kind verbiedt me om contact op te nemen met de school. Wat kan ik doen (buiten bidden) en hoe kan ik mijn kind hierover informeren op een wijze die aansluit bij de leeftijd (13 jaar). Graag hoor ik meer van u?
 

Antwoord

De Charlie Charlie Challenge is op dit moment een bijzonder populair spelletje op scholen. Een papier wordt in vier vakken verdeeld door gebruik te maken van twee potloden die boven elkaar liggen in de vorm van  een kruis. Op het papier staan zowel links als rechts de woorden “ja” en “nee”. Vervolgens stellen de deelnemers een vraag aan Charlie, een Mexicaanse geest. Bij een ‘succesvolle’ poging zou het bovenste potlood draaien en wijzen richting “ja” of “nee” om zo een antwoord te geven.

De genoemde Charlie Charlie Challenge (met varianten daarvan) bestaat al een paar jaar, maar deze maand kwam er grote belangstelling voor. De claim is dat het spel uit Mexico komt en dat Charlie de geest is van een overleden Mexicaanse jongen. Het is echter de vraag of dit waar is en ook is ‘Charlie’ eerder een Amerikaanse dan een Mexicaanse naam. Maar ongeacht de oorsprong van het spel is het wel de bedoeling een geest antwoorden te laten geven.

Het ‘spel’ is een variant van het oude ouijabord (met letters en cijfers), ‘glaasje draaien’ en oudere vormen van geesten oproepen met potloden (vaak vier of zes potloden). Op video's op internet is te zien dat mensen die ‘Charlie’ oproepen enorm schrikken als de potloden gaan bewegen. Dat wijst op de mogelijke aanwezigheid van een geest. Er zijn ook mensen die natuurlijke verklaringen geven: door de zwaartekracht, de positie van de potloden en een zuchtje wind of de adem van een deelnemer gaat een potlood bewegen. In dat geval hoeft er helemaal geen geest te zijn.

De Bijbel geeft aan dat er een geestelijke werkelijkheid is van geesten (demonen) en het is mensen verboden zich hiermee in te laten. Zie Leviticus 19:26, 31 en Deuteronomium 18:9-14 (een algemeen verbod); 1 Samuël 28 en 1 Kronieken 10:13-14 (over Saul); 2 Koningen 17 en Jesaja 8: 19-22 (over Israël). In het Nieuwe Testament staan heel wat gedeelten waarin Jezus en de apostelen demonische machten (geesten) overwinnen. Ook is het mogelijk te wijzen op de ervaringen van de Vroege Kerk in de omgang met demonische machten. De boodschap is: wij moeten ons daar ver van houden.

Ongeacht of er nu werkelijk een geest met de naam Charlie is, of dat een andere geest zich wel of niet manifesteert via de potloden, een christen mag zich hiermee niet bezig houden, omdat dit onderwerp met het rijk van de duisternis (van Gods tegenstander) te maken heeft. Door het oproepen van geesten stellen mensen zich open voor geestelijke krachten die bezit van hen kunnen nemen. Lang niet altijd zijn de negatieve gevolgen direct merkbaar, maar er zijn allerlei voorbeelden bekend dat mensen op den duur niet meer loskwamen van de invloed van de negatieve geestelijke krachten. Normaal gesproken kunnen demonen niet veel invloed op ons uitoefenen, maar als je ze zelf oproept, dan wel. De gevolgen zijn bijvoorbeeld: nachtmerries, dwanggedachten, negatieve gedachten en gevoelens. Gelukkig mogen verkeerde dingen bij God beleden worden en is er bij Hem vergeving en bevrijding. Zie ook dit antwoord en een blog van Eline van Huis van Belle over de gevaren van dit ogenschijnlijk onschuldige spel.

Nu de concrete vraag over uw kind in de brugklas. Het is goed om met uw kind een gesprek te voeren over het bovenstaande. Het liefst ook over veel meer verwante zaken, want het bovenstaande is een tijdelijke hype, en binnenkort is er weer een ander geestelijk probleem. Ook is een advies aan hem/haar: als anderen het spel doen, ga niet kijken en loop er bij weg. Als de andere kinderen dat flauw vinden of niet begrijpen? Dan mag de reactie zijn dat een christen hieraan niet mee wil doen.
 
Ik kan begrijpen dat uw kind liever niet heeft dat u contact opneemt met de schoolleiding, uit vrees voor de reacties daar, maar dat is toch niet doorslaggevend? Het lijkt me dat u als ouder de verantwoordelijkheid heeft om wel contact op te nemen en dan wel op een manier die veilig is voor uw kind, zodat het niet gelijk hierop aangekeken wordt. U kunt ook contact zoeken met andere ouders om gezamenlijk uw zorg voorleggen aan de schoolleiding.

Het gebed is van groot belang: voor uw kind, voor de andere kinderen, voor de school, en voor de schoolleiding om met dit probleem op een verstandige manier om te gaan.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

occult
9 reacties
AHHK76
30-05-2015 / 17:45
Vandaag stond er iets over in het RD. Wij als ouders van de leerlingen van de Jacobus Fruytierschool hebben een mail ontvangen hierover. Het feit dat kinderen er bang van worden, lijkt mij voldoende bewijs om te zeggen, dat kinderen hier niet aan mee mogen doen. Ongeacht of je christen bent of niet. Dus als u het aan de school meldt, dan verwacht ik dat de school er iets mee doet. Het lijkt mij wel dat de school begrijpt dat het voor uw kind niet fijn is, als er over gepraat wordt, dat u het heeft gemeld. Daar kunnen zij rekening mee houden... Wijsheid toegewenst...
Jelte
30-05-2015 / 19:16
Wat een aandacht en tijd wordt er geschonken aan iets wat het totaal niet waard is. Ik vernam dat ze op EO jongerendag er zelfs bij stil willen gaan staan. Ik moest een beetje denken aan mijn jeugdjaren. Het logo van de Ariel was occult teken. Op de jeugdvereniging moesten we urenlang naar onverstaanbare terugdraai muziek luisteren. Achteraf bleek de soep minder heet te zijn dan het ons toen werd oogediend. Goed! We waren van de straat maar de Charlie hype lijkt dezelfde eer te krijgen. En dan te bedenken dat in Mexico nog nooit iemand hiervan gehoord heeft. Volgens mijn zoon is het van oorsprong een reclame geweest voor een horrorfilm uit Amerika. En die reclamestunt heeft door de sociale media goed zijn werk gedaan. De apostel Paulus zou er wel raad mee weren. In brief aan Kolosse drukt hij ons op het hart om onze gedachten en aandacht te richten op de dingen die die van Boven zijn. Vooral op de kurios Jezus die de voorrang heeft op alles. Hij heeft de machten openlijk aan het kruis ontwapent. Ook de Kolossers waren bang voor allerlei machten en krachten. Ze gaven die zoveel eer dat ze bijna Christus suprioriteit over alles uit het oog te verliezen. Kortom, scholen moeten het snel verbieden want elke angst die het oproept is niet uit God. De ware liefde drijft de angst uit. Ik was van plan het hele fenomeen te negeren maar nu zelfs Mart Jan Paul er aandacht voor vraagt ben ook ik in de pen gekropen. En de vergelijking met het quijabord is eel heel erg snel gemaakt. In Amerika zijn interessante youtube filmpjes te vinden die zeer ontnuchterend werken. Wij hebben hier twee pennen op elkaar gelegd op tafel en na enige oefening konden we ze alle kanten op laten draaien. Niets occult aan! Gewoon luchtverplaatsing. Maar snel verbieden want zowel het spelen, er geloof aan hechten, er angstig van worden als er veel over schrijven is echt ZONDE van de tijd. En ik zou een lans willen breken voor wat meer nuchterheid. Want of de specialisten (Paul / Robbert Doornenbal) zich er ook echt wetenschappelijk in verdiept hebben is voor mij zeer de vraag. Christus is Heer over ovr de ganse Schepping. Sinds Zijn verhoging draait er nog geen potlood zonder Zijn autoriteit. Wie meent dat het anders is valt in de valkuil van de dualiteit en mist het ware zicht op Zijn Soevereiniteit.
Jelte
30-05-2015 / 19:48
Christus is Kurios over alle dingen. Als Heer over de ganse schepping (cosmocrator) kan er geen potlood bewegen zonder Zijn toestemming. Ieder die naast Hem enige aandacht en eer opeist valt in het zwaard van de dualiteit. Paulus advies is helder. Richt je aandacht en gedachten op de dingen die Boven zijn (Kol 3:3).
Omega
30-05-2015 / 21:07
Dat Christus Kurios is, betekent niet dat je het gevaar van occulte besmetting niet serieus hoeft te nemen. Spelen met de geestelijke boosheden in de lucht, is levensgevaarlijk, ook al wil satan je graag doen geloven dat het allemaal vrij onschuldig is. Hij heeft meer dan 6000 jaar ervaring en kent de Bijbel beter dan alle christenen bij elkaar. Waarom zou je enig risico willen lopen en grenzen gaan opzoeken? Wat is het nut en de noodzaak daarvan? "Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen" (Ef. 5:15).

Ik lees trouwens nergens dat de Kolossenzen bang waren voor allerlei machten en krachten, maar dat Paulus ze waarschuwt voor "gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond" en ze daarom oproept tot heiliging.
cees0102
30-05-2015 / 23:58
Fijn dat hierop gefundeerd wordt ingegaan door dhr. Paul. Het zich realiseren van de macht van de satan en het er tegen strijden door het te onderkennen en te waken dat we niet in verzoeking komen geldt helaas ook in 2015.
@Jelte,
U schrijft dat de apostel Paulus wel raad weet met dergelijke demonische hypes. Daarin hebt u helemaal gelijk. Echter weet Paulus ook dat hij vleselijk is en heeft ook hij een strijd te voeren tussen vlees en geest. ( rom 7) Ook na ontvangen genade! Laten we daar dan ook nuchter in zijn. Wellicht is de Charlie hype voor u geen valkuil, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat dit voor andere broeders en zusters met hun kinderen weldegelijk een issue kan zijn.
Nog een kleine aanvulling op uw betoog:
Vanaf voor de grondlegging der wereld draait er geen potlood zonder de wil van de hemelse Vader.
mortlach
31-05-2015 / 12:43
Even een zijdelingse reactie. Wist je dat het Ouija-bord destijds is ontwikkeld door The Parker Brothers, dezelfde bordspelfabrikant die groot is geworden met Monopoly. Het werd ook echt gepresenteerd als bordspel for het hele gezin, niet als iets occults.

Ik geloof dan ook niet dat er iets occults aan de hand is, maar dat fenomenen allemaal gewoon verklaarbaar zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je er maar mee moet inlaten. Maar als het vrees opwekt bij kinderen, is het misschien beter het op deze manier aan te pakken - laten weten dat het allemaal 'nep' is, dan te vermanen voor allerlei boze geesten.
sjaloom
01-06-2015 / 11:51
Ook wij hebben een brief gekregen van de school waar onze zoon op zit.
Ik wil de vraagsteller het advies geven om hierover zeker contact met de school op te nemen. het lijkt misschien een onschuldig spelletje, maar ik ben er van overtuigd dat de duivel onschuldige spelletjes kan gebruiken om mensen in zijn macht te krijgen en angst aan te jagen. Laten we ons ver houden van alles wat met boze machten van de duisternis te maken zou kunnen hebben.
Soms lijkt het misschien overdreven, maar waarom zou je het risico nemen?
In de bijbel wordt duidelijk gezegd dat er boze machten en krachten in de lucht zijn en dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Nou..... hou je er ver vandaan en praat met je kinderen over wat zou kunnen gebeuren als je je inlaat met bovennatuurlijke kwade geesten.
De satan geeft angst, verwarring, haat en wanhoop en uiteindelijk de dood.
Jezus geeft ons vreugde, liefde en vrede en uiteindelijk het eeuwige leven.
pannenkoek
02-06-2015 / 21:21
Reactie van je kind negeren, en contact opnemen met school.
Onze kinderen zitten op een vrijgemaakte school in Groningen, en ik heb de directeuren van de 2 locaties gemaild.
Dit mag niet gedaan worden onder onze jeugd!
Buitenman
04-06-2015 / 22:33
Ik zou Jelte aanraden om eens een kijkje te nemen op de website van de Stichting Sense, voorheen 'Bijbel of New Age', die al heel wat jaren waarschuwt tegen de gevaren die mensen lopen wanneer ze zich inlaten met het bovennatuurlijke, oftewel met door Gods tegenstander gemanipuleerde krachten en verschijnselen. Zie www.stichting-sense.nl Dat er daardoor bindingen (kunnen) ontstaan aan deze sterk negatieve onzichtbare wereld, zoals Paul aangeeft, is wel zeker. Wie hierin 'dualiteit' meent te zien, maakt een denkfout. God laat wel meer dingen toe die niet de bedoeling zijn. Er is een terrein waarop de mens kan handelen, ten goede of ten kwade!

Terug in de tijd

Hoe zit als je nooit met je vriend samen mag zijn? Daar word ik helemaal niet goed van. Ik woon op kamers en hij nog thu...
geen reacties
30-05-2004
Ik ben een jonge vrouw die graag als ervaringsdeskundige in de GGZ wil gaan werken. Daarom zit ik erover te denken om de...
1 reactie
31-05-2018
In Johannes 16 vers 8-11 gaat het over de Heilige Geest, Die komt om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en...
geen reacties
30-05-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering