Twijfelen over belijdenis doen in Gereformeerde Gemeenten

M.M. van Winkelen / Geen reacties

21-02-2020, 11:04

Vraag

Op het moment volg ik belijdeniscatechesatie in de Gereformeerde Gemeenten. De laatste weken beginnen echter de twijfels toe te nemen omdat ik volgens mijn familie niet anders meer mag denken over bepaalde opvattingen van de leer en ook niet meer naar ‘lichtere’ kerken mag kijken.

Verder werd tijdens catechisatie er op gewezen dat andere liederen dan psalmen verkeerd zijn. Alleen luister ik die nogal graag. Doordat van alles niet meer mag en kan, krijg ik het erg benauwd. En thuis met mijn ouders kan ik geen gesprek voeren, omdat ze erg star zijn in hun denken en tradities. De reden waarom ik wel graag belijdenis wil doen is omdat ik graag wil bevestigen dat ik in God geloof en naar Zijn dienst wil leven.


Antwoord

Beste vragensteller,

Je geeft aan te twijfelen over de vraag of je wel belijdenis moet doen in de Gereformeerde Gemeenten omdat er een aantal zaken zijn die je moeilijk vallen. Nu is het goed om vooraf over deze zaken na te denken. Vooral is het belangrijk de vragen rond het doen van belijdenis voor Gods aangezicht te brengen. Ik wil je voor de bezinning hierover een aantal overwegingen meegeven:

Allereerst: Bezin je grondig over de kern van het belijdenis doen. Natuurlijk, met een belijdenis word je van een dooplid een belijdend lid van een gemeente en zal men ook in zogenaamde ‘middelmatige zaken’ verwachten dat je voegt naar plaatselijke gebruiken. Maar belijdenis doen gaat in wezen over iets wat je voor Gods aangezicht belooft en waar de kerk getuige van is. Wat je daar belooft, gaat niet over bijzaken, maar over de meest wezenlijke zaken van het leven. Als je twijfelt over de vraag of je wel of niet belijdenis kunt doen, moet dat ijken aan deze vragen die je straks gesteld zullen worden. Ik herhaal nog even de vier vragen van Voetius:

 • Vraag 1: Verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schriften? 
 • Vraag 2: Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en in haar zult leven en sterven? 
 • Vraag 3: Belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren? 
 • Vraag 4: Belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien (wat God verhoede) het mocht gebeuren, dat gij u in leer en leven kwaamt te misgaan?

Daarnaast: Je geeft aan het een beknellende gedachte te vinden als er na je belijdenis je niet meer kunt openstellen voor andere leeropvattingen. Nu heb ik er geen beeld van op welke punten van de leer je de behoefte voelt om je breder te oriënteren dan je eigen kerk. Dit is echter iets wat je voor jezelf goed scherp moet krijgen. Met het doen van belijdenis belijd je immers dat de leer van de kerk een leer is die overeenkomt met de Bijbel en daarom de ware en zaligmakende leer is (eerste vraag van Voetius). Als het gaat om het verwoorden van de Bijbels leer kunnen er best accentverschillen zijn, die zijn er altijd geweest. Maar toch is het ook belangrijk dat je de vraag over de leer op de dag van je belijdenis met een hartelijk “ja” kan beantwoorden. Als daar dingen in de weg liggen, zoek dan mensen op met wie je daar in vertrouwen over kunt praten. 

Ten derde: Als het gaat om het thuis luisteren naar geestelijke liederen acht ik het verstandig als er ruimte is voor een persoonlijke afweging. Natuurlijk zijn er geestelijke liederen die bijvoorbeeld een twijfelachtige inhoud hebben of gestoeld zijn op een theologie die op gespannen voet staan met de Schrift, daar mag ook op gewezen worden. Maar dat betekent niet dat alle geestelijke liederen verwerpelijk zijn. Lees de kanttekeningen op Ef. 5:19 er maar eens op na. 

Tenslotte: Je mag belijdenis doen in een kerk omdat je daar door geboorte een plaats hebt gekregen. Dat is iets groots! Je denkt na over de dingen die je moeilijk vindt en dat is belangrijk. Maar heb ook oog voor de goede dingen die je er ziet, voor datgene wat in overeenstemming is met Gods Woord. Je losmaken van een kerkverband is een zwaarwegende stap waar God ons ook eens verantwoording van zal vragen. Zet zo’n stap daarom niet lichtvaardig. 

Ik wens je wijsheid toe en hoop van harte dat je mag komen tot het doen van openbare belijdenis. 

M. M. van Winkelen

Lees meer artikelen over:

belijdenis
Dit artikel is beantwoord door

M.M. van Winkelen

 • Geboortedatum:
  18-07-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Actief
56 artikelen
M.M. van Winkelen

Bijzonderheden:

Ouderling in Gereformeerde Gemeenten.

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de kleding van vroeger en de kleding van nu. Vroeger droegen Adam en Eva (en de andere mensen uit de Bijbel) rokken van vellen, die toog de Heere hun aan in Genesis. Ook hadden z...
6 reacties
20-02-2014
Is het bijbels om te stellen dat de kandelaar uit Nederland al is weggenomen en dat de Heilige Geest uit de kerken is geweken? Dat zou dan dus ook betekenen dat daar niemand meer bekeerd wordt/tot gel...
10 reacties
20-02-2017
Ik heb een vraag. Ik zit er al een tijdje mee. Ik vind het erg lastig om over het geloof te praten met mijn familie. Wij zijn in ons gezin daar niet heel open over. Sinds ongeveer 1,5 jaar trekt het g...
Geen reacties
20-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering