Het lijkt wel een roomse kerk

J.W.N. van Dooijeweert / 35 reacties

14-02-2013, 11:45

Vraag

Aan evangelist Van Dooijeweert. Ik zit in de Gereformeerde Gemeente. Toch vraag ik me vaak af of hier wel bijbels gepreekt wordt. Allereerst gaat het vaak over uiterlijkheden. De dominee benadrukt dat je je moet kleden alsof je naar een begrafenis gaat als je aan het avondmaal gaat, of je kind laat dopen. Het gevolg is dat mensen gaan kletsen over personen die er iets anders uitzien. De dominee werkt dit in de hand, want als er iemand gekleed is niet overeenkomstig zijn prediking, dan vraagt hij van mede-gemeenteleden dat zij dat gemeentelid erop aanspreken omdat anders "Gods Geest gaat wijken." Maar ik hoor zo weinig over de vruchten van de Geest, heilig leven, niet praten over elkaar, matig zijn. Wat ik het meest mis is de verkondiging van het evangelie. Het gaat zoveel over uiterlijkheden. Onze dominee zegt ook dat hij een afkeer heeft van Bijbelstudies. Mensen gaan daar volgens hem "bekeerd zitten praten." Bij mij zijn mijn ogen opengegaan toen ik de Bijbel ging lezen. Het gevoel bekruipt mij dat ik in een roomse kerk zit. Daar mochten de mensen de Bijbel ook niet lezen. Hier willen ze dat ook niet, want stel je voor dat gemeenteleden gaan ontdekken hoe evangelisch de Bijbel eigenlijk is! Wat moet ik hiermee aan? Ik hoop dat u mij kunt helpen.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik zucht een keer als ik deze dingen lees. Het is zo’n herkenbare noodkreet. Ik krijg deze opmerkingen bijna dagelijks. En dan denk ik steeds weer: "Herkennen onze predikanten en kerkenraden deze noodkreet niet?" Als ik al die kreten lees denk ik soms wel eens dat onze kerk, onze leer, de sfeer in onze kerken, helemaal aan het veranderen is. Van een kerk waarin wet en evangelie evenwichtig gepreekt werden, lijken we af te glijden naar een kerk waarin dogmatiek en vorm de meeste aandacht krijgen. Een kerk waarin we "het" geloof belijden, maar steeds minder aandacht gaan schenken aan het persoonlijk geloven in Jezus Christus.

Ik wil uw vraag graag een beetje breder behandelen. Niet zomaar op een paar opmerkingen ingaan, maar er dieper over nadenken samen met u en misschien ook nog met anderen die dezelfde problemen hebben.

Wat is de bedoeling van een kerkdienst? De gemeenschap met het lichaam van Christus maakt ons tot kerk. Misschien mag je ook zeggen: de gemeenschap met het evangelie maakt ons tot kerk. Velen onder ons durven niet geloven dat zij gemeenschap met Christus hebben. Maar die diepe gemeenschap met het evangelie is er wel.

Iemand schreef eens het volgende: "Wij komen op zondagochtend, het begin van de dag van de Heere, niet bij elkaar als een vereniging, maar als 'volk van God' dat zich voelt aangetrokken door de kracht van het evangelie van Jezus Christus. De boodschap van een liefde die al het menselijk denken overstijgt."
 
Mooi he, als we zo naar de kerk gaan en zo in de kerk zijn. Waar mensen zo samenkomen wil de Heere Zelf aanwezig zijn. Daar wil Hij werken met Zijn Geest. Daar vinden mensen, arme zondige mensen, gemeenschap met hun Heiland en Redder. In de prediking mogen ze Hem ontmoeten en meer en meer leren kennen. Het doel van de kerkdienst is immers de geestelijke ontmoeting met Christus. Om daarin kleinen en groteren te leiden en de weg te wijzen is de prediker daar met zijn preek. Als gezant van God. Met een boodschap van God. Hij behoort te trachten om alles in ons in beweging te brengen om naar Jezus te gaan (te vluchten kun je ook zeggen) zoals we zijn. Om door Hem opgeraapt, gesterkt of bemoedigd te worden. We hopen in de prediking een omhelzing van Hem te ervaren. Een liefdesblijk van hem te ontvangen. Weet u het nog? "Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, in ’t huis dat Gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik  Uw woning, de tent o Hemelkoning, die G’ U ter eer hebt opgericht." Dan kan de ziel zo verblijd worden. In de gemeentezang looft de gemeente de Heere voor Zijn onuitsprekelijke gaven.
 
De prediking wil ons als gemeente meenemen naar een andere, diepere dimensie van ons mens-zijn. In de prediking worden de diepste verlangens en hunkeringen van onze ziel aangeraakt. De prediking erkent en herkent ons heimwee naar onze Schepper. Onder de prediking wordt het evangelie heel persoonlijk. Het gaat om MIJ! Om MIJ? Ja!! En juist onder deze prediking wordt onze ziel klein voor God en zo kunnen we dan ook arm en naakt voor God staan zeggen: "Hier ben ik lieve Heere, grote Ontfermer, mag ik van U zijn en eeuwig blijven. O Heere zie mij aan." Dan is naar de kerk gaan een feest. Dan groeit er onder de prediking hoop voor mijn ziel, hoop voor de toekomst. Deze hoop is geen valse hoop! Is de echte hoop van het geloof. Dit is de enige echte hoop voor een mensenkind. Dit maakt geen "bekeerde mensen" of "mensen die de zakken vol hebben." Dit maakt kleine, arme mensen, die hun geluk niet op kunnen als ze over Jezus horen. De Zaligmaker van zondaren. Van zondaren. Dat geeft hoop.
 
Deze prediking mag je verwachten, daar mag je naar uitzien. Jezus en Jezus alleen! In deze prediking is totaal geen plaats voor de vraag: ben je wel bekeerd, heb je wel zekerheid, ken je dit en ken je dat, of is er wel wat gebeurd in je leven?" Hier staat een mens helemaal ontdaan van zichzelf, met lege handen tegenover zijn God. Die hij of zij hartelijk lief krijgt. Een mensenkind dat niet meer zonder Hem kan leven. Wat een droefheid kan er dan in de ziel ontstaan als de kerkdienst helemaal niet gaat over Jezus. Als er helemaal geen liefdevolle, nodigende boodschap voor een hongerende of dorstende ziel is.

Je schrijft het volgende: "Want als er iemand gekleed is niet overeenkomstig zijn prediking, dan vraagt hij van medegemeenteleden dat zij dat gemeentelid erop aanspreken omdat anders "Gods Geest gaat wijken." Maar ik hoor zo weinig over de vruchten van de Geest, heilig leven, niet praten over elkaar, matig zijn. Wat ik het meest mis is de verkondiging van het evangelie. Het gaat zoveel over uiterlijkheden. Onze dominee zegt ook dat hij een afkeer heeft van Bijbelstudies. Mensen gaan daar volgens hem "bekeerd zitten praten."

Op deze manier krijgen we heerschappijvoering in de gemeente van Christus. Dit kan en mag niet gebeuren. Nooit mogen we naar elkaar gaan kijken of elkaar aan gaan spreken in verband met de kleding. Van ieder gemeentelid mag verwacht worden dat hij of zij zich weet te kleden op een normale manier. Bij bijbelstudies gaan mensen "bekeerd zitten praten." Wat zijn we dan een angsthazen. De dominee zou de eerste moeten zijn die van tijd tot tijd met vreugde zo'n bijbelstudiegroep bezoekt. Wat is bijbelstudie voor veel mensen tot zegen, wat is het nodig om samen het Woord van God te onderzoeken.

De gemeente van Christus mag niet benaderd worden als een groep slechte, zondige mensen die alles verkeerd doen en die steeds allerlei voorschriften opgediend moeten krijgen. Zij moet benaderd worden als gemeente van Christus, mensen die de Heere zoeken. De dominee en de kerkenraad zijn dienaars van dit geestelijk lichaam, om de mensen te leiden naar Jezus: de Deur van de Schaapskooi. Geen dogma, geen gestrengheid, geen vorm, geen voorschrift, geen kledinggewoonte, geen emotioneel geloven, geen gevoel, kan ons doen binnengaan in de schaapskooi! Alleen Jezus! Hij is de deur tot de eeuwige schaapskooi. Door hem alleen kunnen we binnengaan. Daarom mag Jezus alleen gepredikt worden. Geen enkele andere prediking heeft waarde voor de eeuwigheid.

Met allerlei dogma's kunnen we lijken de Koning en Zijn gemeente te dienen, maar het is alleen een deur forceren en onze eigen ideeën proberen aan de gemeente op te leggen. Je komt er niet mee binnen!

Als de prediking ontaardt in het opnoemen van wat mag en niet mag, is het hoog tijd om eens met de voorganger (dominee) te gaan praten. Denk na over deze dingen. Misschien kunt u eens met anderen hierover van gedachten wisselen. Maar wees er bovenal biddend mee bezig.

Ik begrijp goed dat ik geen sluitend antwoord op je vraag gegeven heb, maar je mag er net zo vaak op terug komen als je wilt. Gods zegen in Zijn huis!

Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

35 reacties
Annemarie7
14-02-2013 / 12:36
Wat een drama dat door jongeren de wekelijkse kerkgang zo beleefd wordt. Prachtig antwoord van de heer van Dooijeweert!
1a2b3c
14-02-2013 / 12:44
Ik ben altijd heel blij met de antwoorden van J. W. N. van Dooijeweert.
Boaz
14-02-2013 / 13:27
'Onze dominee zegt ook dat hij een afkeer heeft van Bijbelstudies. Mensen gaan daar volgens hem "bekeerd zitten praten'

Als de visie van de predikant echt zo is, is dit zeer zorgelijk want het staat haaks op de Bijbel.
In Psalm 1 staat dat je Gods Woord bij dag en bij nacht moet overdenken: hoe kan dat als je niet weet wat er staat? Daar is gedegen Bijbelstudie voor nodig!

Neem je verantwoordelijkheid, bid er voor en kaart dit aan bij je kerkeraad. Als men er niets mee doet zal je een andere weg moeten kiezen.
matthew
14-02-2013 / 13:39
ik vrees dat het niet alleen maar jongeren zijn...
Vreselijk...
Daniel
14-02-2013 / 13:46
De heer van Dooijeweert geeft inderdaad een warm antwoord en bij de Roomse kerk denk ik aan de beeldenstorm:

Bij de zestiende-eeuwse beeldenstormen vernielden of roofden woedende menigten de inventaris van honderden katholieke kerken, kapellen, abdijen en kloosters. Altaren, beelden, doopvonten, reliekhouders, koorgestoelten, kansels, orgels, kelken, schilderijen, missalen en gewaden moesten het ontgelden. Ook het met religieuze voorstellingen beschilderde stucwerk aan de wanden werd vaak vernield.

Wat zijn wij protestanten altijd lieverdjes geweest, maar in de naam van het geloof mag veel.

Geloven in God is een groot goed, zelf kan ik niets met het zwart wit denken, lezen in de bijbel doe ik regelmatig en lees nergens dat Jezus mij een zwart pak wil aanpraten, trouwens in die tijd bestonden zwarte pakken niet.
Sun87
14-02-2013 / 14:06
Heel herkenbaar. Ik zit ook zo vaak ontgoochelt in de kerk en denk: 'Is dit nou kerk zijn? Is dit nu de God waarvan ik lees in de Bijbel?'. Ik heb soms het gevoel dat de gebruiken van de rooms katholieke kerk zo via de achterdeur weer de kerk binnen sluipen. Als ik zo leeg en ontgoochelt in de kerk zit, denk ik maar bij mezelf: 'het gaat om Jezus, de Redder en Verlosser van zondaren, dat is wat telt, daarom zit ik hier, en niet om wat mensen er omheen weven' en de rest schud ik dan van me af.
rotterdam
14-02-2013 / 19:29
Evangelist Van Dooijeweert ; profeet of roepende in de woestijn ?
Jammer dat Peru te ver weg is om zondags naar de kerk te gaan.
vlokje
14-02-2013 / 21:03
Ik heb één diepe hartewens, volledig onbijbels....Maar mijn wens wordt steeds heftiger naarmate ik meer op refoweb lees.
Deze ene wens is dat ik zo graag Jezus zelf voor één dagje bij ons zou willen hebben om ons allemaal weer terug te brengen bij de kern van zijn boodschap. Evangelist van Dooijeweert is als een soort Johannes de Doper, hij doet volmaakt zijn best om de kern te raken, maar oh, hadden we maar weer eens een dagje Jezus Zelf erbij. Het is geen redelijke wens, maar soms denk ik deed God maar eens een onbijbels wonder door ons allemaal weer even te laten zien hoe het origineel was.
Maar God is wijzer dan wij. Vermoedelijk weet God dat het er zelfs dan niet beter op zal worden in gelovig Nederland...
Hoe lang laat God ons noch doortobben?
MUS
14-02-2013 / 22:18
Dit soort kenmerken doet mij meer aan een sekte dan aan de RK kerk denken.
Spatie
15-02-2013 / 08:52
Ontzettend verdrietig, maar wel gedeeltelijk herkenbaar.
Ook in onze kerk (welk kerkgenootschap is niet belangrijk) gebeuren vreemde dingen. De prediking is niet evenwichtig. Een enorm deel is bevinding en een piepklein deeltje "evangelie". In de gebeden wordt de gemeente gewaarschuwd, de vorige preek herhaald en aangevuld met eigen wijsheden, informatie gegeven over de zieken enz. Diverse malen de kerkenraad hierop aangesproken, maar zonder resultaat.
Het enige wat nog rest is weggaan.

Iedereen moet hier persoonlijk uit zien te komen. Anderen kunnen wel advies geven, maar het gaat om je eigen ziel.

@Tara
Het gaat in deze vraag over 1 Ger.Gem. Gelukkig niet over alle.
Deze dominee heeft een afkeer van bijbelstudie, staat er in de vraag. Van daaruit trekt vraagsteller de vergelijking met de Rooms katholieke kerk. In de RK mocht de gewone man ook de bijbel niet lezen.
1a2b3c
15-02-2013 / 09:11
@Tara: ... het min of meer belachelijk maken van een ger. gem. dominee en de regels/voorschriften in zo'n gemeente.

Die regels en voorschriften zijn belachelijk, daar kan de vraagsteller niets aan doen.
Dan moet je de vraagsteller niet zomaar verwijten dat die de zaken aardig aandikt.
Ik heb het nog wel erger meegemaakt dan vraagsteller hier beschrijft.
QuadCoreInside
15-02-2013 / 10:20
@vlokje:
Wij moeten aan de Bijbel genoeg hebben. Als dat niet zo is, zal het ook niet helpen als Jezus ons zou bezoeken.

Lees de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus uit Lukas 16 maar eens:

27 En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis;
28 Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging.
29 Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.
30 En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren.
31 Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
blijblij
15-02-2013 / 12:46
En daar is het fabeltje: "in de RKK mogen mensen niet zelf een Bijbel lezen"
Onderzoek heeft aangetoond dat er ook al voor de reformatie Bijbels in de landstaal waren.
Dat de RKK niet al die vertalingen goedkeurde (denk even aan de HSV-discussie: die is immers van den duvel is) is een ander verhaal.

Kleding in de RKK? Volgens mij wordt daar helemaal niet op gelet. Dat is echt een Refo-regel.
Heb zelfs een keer in een Franse dorpskerk meegemaakt dat de bedelaar die bij de deur stond gewoon binnen kwam en de eucharistie mee vierde.
mieptruus
15-02-2013 / 20:44
Tara:
dit geluid hoor je bij veel meer ger gem .Maar niet bij alle ger gem gemeentes.
Ik zie het meer zo dat de ger gem op de RK gaat lijken. En dan niet inhoudelijk qua leer.

En waarom zou dat negatief bedoeld zijn? Omdat in de ger gem geleerd word dat de RK een dwaling is. De RK heeft een negatieve lading gekregen binnen onze richting. En toch lijken we op ze.
mieptruus
15-02-2013 / 20:47
Ik kan me vinden is de vraag van vraagsteller!!!
Dankzij de ger gem leer die ik in onze gemeente heb gehad en de opvoeding, plus de kerkgemeente om je heen, zie ik God als een strenge God, Die mij nooit als kind van Hem kan zien.
Is dat bijbels?
1a2b3c
15-02-2013 / 22:59
@Tara:

- @1a2b3c: Als je de regels en voorschriften belachelijk vindt, dan word je toch geen lid van zo'n kerk of dan vertrek je toch uit zo'n kerk? Eindelijk probleem, lijkt mij.

Einde probleem is er alleen als we naar Gods Woord luisteren.
Daarin staat duidelijk dat we de Bijbel dienen te onderzoeken, en ook na te gaan of het klopt wat er gepreekt wordt. 1 Kor.14:29, Hand.17:11.... (een afkeer van Bijbelstudie, ongelooflijk!)

En wat de verdere regeltjes betreft: lees Kol.2:16:23 maar eens waarin het gaat over de dwaasheid van menselijke bepalingen.
In Gal. 5 staat ook dat we ons geen juk moeten laten opleggen.
Dus weggaan is op zijn best 'einde probleem' voor de degene die vertrekt, maar het probleem zelf verdwijnt daardoor niet. Dat blijft gewoon voortbestaan.

- "Je kunt nu eenmaal niet verwachten dat men in een vereniging, in een maatschappij, in een school, in een kerk en noem maar op, de geldende regels en voorschriften naar jouw persoontje aan gaat passen".

Nee, ik verwacht dat de geldende regels en voorschriften van verkondigers van Gods Woord, ook naar Gods Woord zijn.
Gal.5:1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.

En wat mijzelf betreft: ik ben al lang vertrokken uit die kringen. (gaat niet alleen over G.G.)
1a2b3c
16-02-2013 / 10:57
1 Waar ik me druk over maak is dat het tot oneer van God is.
2 Waar ik me verder druk over maak zijn de mensen die door een dergelijke prediking niet tot geloof(zekerheid) komen.
3 Als je vertrokken bent uit die kringen hoeft dat niet automatisch in te houden 'einde probleem' zoals jij zegt. Je wordt gevormd wanneer je zo bent opgevoed en kunt lang last houden van dat verkeerde beeld van God, en van een verkeerd gevormd geweten.

Gelukkig heb ik er persoonlijk niet zo veel last meer van, maar da's heus niet van de ene op de andere dag gegaan.
1a2b3c
16-02-2013 / 11:22
4 De onkerkelijken worden op deze manier ook niet aangetrokken. Er gaat smaak noch geur vanuit.
mieptruus
16-02-2013 / 20:58
Tara ik begrijp je reactie.
Maar waar je vroeger gezeten hebt heeft je gevormd en achtervolgt je soms figuurlijk en letterlijk.
Dus daar lekker afstand van doen is makkelijk gezegd dan gedaan. Ik kan 1a2b3c helemaal volgen. In veel gevallen zijn er nog familie leden die wel helemaal Ger Gem zijn. En ook zo leven als omschreven. Daar word je dus mee geconfronteerd. Ook persoonlijk!
mieptruus
18-02-2013 / 20:50
Tara, er is in alle dominantie's wel wat . Maar kritiek moet je ook kunnen verdragen.
Jij ervaart jouw gemeente niet als RK. Dat is fijn.
Maar andere wel, en het zijn er niet een paar die dat zo ervaren. Het zijn veel mensen die dat zo ervaren. Omdat ik zoveel mensen spreek die vertrokken zijn alleen al uit onze gereformeerde gemeente.

De prediking kan een idee geven van hoe me moet leven. Alleen op hameren dat de aarde een voetbank onder Gods voeten is. Of dat wij niets zijn. Zo zijn er nog meer dingen Gebruik je die in verkeerde context, dan kan je een verdraaid beeld krijgen van hoe het werkelijke bedoeld word.

Terug in de tijd

Al een paar jaar ben ik heel goed bevriend met een jongen. Zelf ben ik een meisje van 28 jaar. Vanaf het begin wist ik d...
geen reacties
14-02-2004
Ik ben een man van 24 jaar en zit met het volgende. Ik ben opgegroeid in een katholieke familie en heb toen ik jong was ...
2 reacties
14-02-2012
Ik heb een vraag aan een Ger. Gem.-dominee: In de Ger. Gem.  proberen we met alle dingen heel schriftuurlijk om te gaan....
geen reacties
14-02-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering