Wie zoekt zal vinden

Kand. G.A. van Ginkel / geen reacties

27-01-2020, 09:18

Vraag

Er staat in de Bijbel: Wie zoekt zal vinden. Maar zoeken is toch doen? Dus is dat dan niet door werken zalig worden?

Antwoord

God is altijd en in alles de Eerste. God handelt zonder aanzien des persoons, uit eeuwige verkiezende liefde. God spreekt en werkt. God spreekt en werkt nog! God van het Woord. God van de daad.

Maar dat ontslaat mij, zondaar, niet van mijn verantwoordelijkheid: hoor Zijn Woord en verblijd je in Zijn daad! Gebruik Gods genademiddelen: kom onder de bediening van het Woord; zoek Zijn aangezicht voortdurend in het gebed; bid om de gave van de Geest!

Nee, je kunt nooit het fundament voor je zaligheid “werken”. Het fundament van zaligheid is louter Gods werk:  Christus in Zijn gerechtigheid (=vervulling van Gods wet in liefde) en offer (Golgotha/Pasen). Terzijde: hier wordt ook de tekst Filippenzen 2:12 vaak misverstaan! Paulus roept hier gelovigen die zich mogen verblijden in het werk van God (zie 1:6) op tot uitwerking van het geloof; praktijk der godzaligheid.

Maar hoe je je verhoudt ten opzichte van de verkondiging van dit Evangelie is ten volle jouw verantwoordelijkheid. “Zoek de HEERE en leef!”, roept het Woord (Zie Amos 5; Jesaja 55). Je zou nooit zoeken, als God niet de Eerste was. De God Die roept: “Zoek!” Je zou nooit vinden, als Hij niet sprak: “En je zult vinden!” Zoek en vind! Verheug je in het “éénzijdige werk Gods”.

Kand. G. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

verantwoordelijkheid
geen reacties

Terug in de tijd

Een vriendin van mij (ze is christelijk) is zes maanden zwanger. Ze is niet getrouwd en het is net uit met haar ex-vrien...
geen reacties
27-01-2003
Mijn moeder ging vroeger altijd aan het Heilig Avondmaal, maar op een zondag ging ze opeens niet meer. In de kerk moest ...
3 reacties
27-01-2015
Geachte meneer Van Dooijeweert. Ik heb een paar vragen waar ik ontzettend mee worstel. Misschien moet ik eerst wat over ...
geen reacties
27-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering