Verwarrend bijbelgedeelten over gebedsverhoring

Ds. C. Harinck / geen reacties

25-05-2018, 16:52

Vraag

Deze vraag stel ik aan ds. C. Harinck. In Gods Woord lezen we in Matth. 7:7 over gebedsverhoring: “Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.” Ook vers 8 spreekt er van. Maar als ik vervolgens Jesaja 65:1 lees staat daar het volgende: “Ik ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden, Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten; tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Zie hier ben Ik, zie, hier ben Ik.”

Als ik deze bijbelgedeelten tegenover elkaar zet vind ik dit verwarrend. Uit m’n eigen leven ervaar ik dat Jesaja 65:1 waar is, maar ook Matth. 7:7. Maar dan wordt er gezegd: als je gaat zoeken, dan ben je door de Heilige Geest zoekend gemaakt. Eigenlijk gaat het altijd van God uit toch?!

Antwoord

Gods Woord is betrouwbaar. Zo ook in Matth. 7:7. Die zoekt zal dus vinden enz. Jes. 65 spreekt over een andere zaak. God zoekt zelfs naar mensen die Hem niet zoeken. Gelukkig dat God dit doen wil. Het ontslaat ons echter niet van de verplichting  Hem te zoeken. Die twee waarheden zijn vrienden en geen vijanden. Ze zijn beiden waar.

Verder zal de zondaar, die door God opgezocht en uit de geestelijke dood is opgestaan, niet op een gemakkelijke stoel blijven zitten, maar ook gaan zoeken, kloppen en bidden. Het is dus niet verwarrend. Er is hier geen tegenspraak. Gods opwekking om te zoeken en de  belofte van vinden weerspreekt Jes. 65 niet en andersom  weerspreekt  Jes. 65 Matth. 7 niet.

Het begint ook niet met de kennis dat God je heeft gezocht. Dat ziet de zondaar tot zijn verwondering pas achteraf. Dan krijgt God de eer van de eerste te zijn geweest en mij zocht voordat ik zocht.

Als je pas wil gaan zoeken wanneer je weet door God gezocht te zijn, zul je nooit gaan zoeken. Het is een kennis die niet voorafgaat aan ons zoeken, maar daarop volgt.  Die kennis bezit je dus vooraf aan het vinden van God niet. Gods kinderen leren dit achteraf zien. Terugziende zeggen zij: U zocht mij eerst.

Gods opwekking om te zoeken is ons bekend. En dat zoekers zullen vinden weten we ook. Of we behoren tot de mensen die God zoekt weten we niet. Dat is achterafkennis. Daar kunnen we dus niet mee werken. 

Ik raad je aan veel meer te denken dat je een verloren mens bent en God en Zijn genade nodig hebt. Dit zal tot zoeken brengen en tenslotte vinden worden.

Ds. C. Harinck

Lees ook het vervolg: 'Verloren mens en/of gered kind van God'

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

bidden
geen reacties

Terug in de tijd

Pas lazen wij in de Hebreeënbrief over de Ark des Verbonds. Daar wordt gesproken over de items in de ark. "Hebbende een ...
3 reacties
24-05-2014
Mijn vriend heeft er moeite mee dat ik mijn gevoelens niet uit als ik er ergens mee zit. Hij wil dat we dit samen oploss...
2 reacties
24-05-2012
Beste dominee. Als lid van de ger. gem. bezoek ik iedere zondag trouw de diensten. Dat valt me de laatste tijd steeds mo...
geen reacties
24-05-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering