Het Onze Vader te letterlijk nemen

J.P. van den Brink / geen reacties

24-12-2019, 08:13

Vraag

Aan iemand uit de Gereformeerde Gemeenten. Ik heb een vraag over mijn man. Hij is niet gediagnostiseerd m.b.t. autisme, maar alle kenmerken zijn er. Pas wilden we het Onze Vader gaan bidden, waarop hij tegen mijn zoontje zei: “Je bent een kind van God, want we bidden iedere dag het Onze Vader.” Hij neemt alles letterlijk. Hoe moet ik hier mee omgaan en wat zijn uw gedachten hierover?

Antwoord

Ik ben geen specialist op het gebied van autisme. Wel ken ik een aantal verschijnselen omdat ik in mijn werk veel met mensen in aanraking kom die meer dan gemiddeld een lichte vorm van autisme hebben. Onderzoeken hebben aangetoond dat bij mensen met een technische opleiding autisme verhoogd voorkomt. Behalve een ernstige beperking in het sociaal-emotionele vlak, mag toch ook wel de keerzijde genoemd worden; mensen met autisme hebben vaak een bijzondere gave om in het analytische vlak of juist in het creatieve vlak bovengemiddeld te kunnen presteren. Zij hebben vaak inzichten die ‘gewone’ mensen vaak niet hebben!

Voor specifieke vragen over autisme en geloofsbeleving verwijs ik je naar de organisatie Helpende handen; zij hebben verschillende doelgroepen, o.a. het platform “Autisme in de kerk”. Daar kan men je vast verder helpen. Als je hierover wat wilt lezen noem ik het boek: “Veilig bij God. Over autisme, geloof en kerk”. In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op vragen van autisme en geloofsbeleving. Als je in Refoweb de zoekterm “autisme” ingeeft, vind je veel antwoorden bij soortgelijke vragen die je nu stelt.

Maar om nog even concreet op jouw voorbeeld in te gaan: mensen met een stoornis in het autistisch spectrum zijn inderdaad vaak zwart-wit in hun redeneringen en daar past de redenering die je als voorbeeld geeft ook bij. Nu is het theologisch ook best nog wel ingewikkeld om evenwichtig over het kindschap van Gods kinderen te spreken. Alle mensen zijn immers kinderen van God krachtens de Schepping. En gedoopte mensen in het bijzonder zijn kinderen van God krachtens het verbond, waar God bij de doop beloofd en toegezegd heeft ons een Vader te willen zijn. Dat hoeven we niet te ontkennen en dat mogen we ook niet. Dan zouden we de Heilige doop versmallen tot een uitwendige zaak en zo zouden we Gods verbond krachteloos maken!

Wij weten allen dat je hierbij meer moet zeggen, want er zijn tweeërlei kinderen van het verbond. Ons doopformulier onderwijst ons op Bijbelse gronden dat onze gedoopte kinderen wederom geboren moeten worden. Als wij de eeuwigheid willen aandoen met een uiterlijk gedoopt voorhoofd, zonder waarachtig geloof en bekering, zullen we bedrogen uitkomen! 

Echter, iemand met een autismestoornis zal die evenwichtige analyse niet altijd mee kunnen maken en mogelijk zelfs in verwarring raken of boos worden. Ik zou willen adviseren om voorzichtig positief op deze uitdrukking van je man te reageren en eraan toe te voegen dat het daarom zo’n bijzonder voorrecht is om gedoopt te zijn: wij mogen in het onze Vader aan Hem vragen wat er bij ons ontbreekt, want wij zijn onvolmaakte kinderen van God. Hoe vaak mopperen wij niet op God en zijn we het niet met Zijn weg in ons leven eens. Denk maar aan het volk Israel in de woestijn. Velen van hen zijn nooit in Kanaän aangekomen vanwege hun zonde en ongehoorzaamheid. Dan wordt de nood van een onbekeerd hart voor ons werkelijkheid en dan zullen we Hem niet laten gaan, tenzij Hij ons zegent.

Ik hoop dat je met de verwijzingen en dit korte antwoord wat verder op weg bent geholpen. Als je het in de praktijk van alledag aan wijsheid ontbreekt, vraag naar de Heere, die mildelijk geeft en niet verwijt of onthoudt. Als jij niet meer weet wat je zeggen moet, kan de Heere op het gebed soms op een heel bijzondere wijze door Zijn Woord opening geven in de geheimen van Zijn Koninkrijk op een manier die aansluit bij de denk- en belevingswijze van je man!

Gode bevolen!
J. P. van den Brink

J.P. van den Brink

J.P. van den Brink

 • Geboortedatum:
  10-06-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Eindhoven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Ouderling

Tags in dit artikel:

autismeOnze Vader
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. M. M. van Campen. Ik heb uw preek gehoord over het vierde gebod en dat was best wel heel anders dan ik gewend wa...
4 reacties
23-12-2009
Met de Kerst op komst heb ik een vraag die me erg bezig houdt. In onze (evangelische) kerk is een beweging aan de gang d...
geen reacties
23-12-2014
Ik heb al meer dan twee jaar verkering met een erg lieve jongen. Hij heeft in het verleden te kampen gehad met een licht...
11 reacties
23-12-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering