(On)gelovige ouders

ds. D.M. Elsman / geen reacties

26-11-2019, 10:26

Vraag

Is het goed als een gelovige vrouw met een ongelovige man trouwt, mits ze er beiden voor kiezen om hun kinderen christelijk op te voeden? Dat is bij mijn ouders het geval (ik weet niet wat mijn vader gelooft, het enige wat hij kwijt wil is dat hij ook niet in de oerknal gelooft, waarschijnlijk is hij agnostisch). Ze sturen me naar een christelijke school, ik ga met mijn moeder naar de kerk.

Jammer genoeg heb ik niet het idee dat mijn moeder Jezus echt kent en dat mijn vader haar in dingen ‘getrokken’ heeft die je als christen beter niet kunt doen. Het gaat vooral om kleine dingen, zoals Radio538 luisteren, televisieprogramma’s kijken die niet helemaal christelijk verantwoord zijn. Ze stellen het niet op prijs dat ik hier kritisch tegenover sta.

Zelf zal ik NOOIT met een ongelovige vrouw trouwen. Dat zou voor mezelf al niet goed zijn, maar ook niet voor mijn kinderen en bovenal ook niet voor mijn relatie met God. Misschien heb ik daarmee mijn vraag al beantwoord, maar ik weet niet wat ik tegen mijn ouders moet zeggen en hoe ik hiermee om moet gaan. Ik heb hier namelijk veel verdriet van, ook wanneer ik soms zie dat sommige leeftijdsgenoten wel twee gelovige ouders hebben. Aan de andere kant moet ik natuurlijk wel dankbaar zijn voor de ouders die ik gekregen heb. 

Een 15-jarige jongen.

Antwoord

Beste vriend, als we met jouw vraag (”is het goed als een gelovige vrouw met een ongelovige man trouwt?”) aankloppen bij Gods Woord, worden we geleid naar 2 Korinthe 6: 14 en 15, waar de apostel Paulus schrijft: “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?”

De bedoeling is duidelijk. Voor wie een kind van het licht mag heten geldt het woord: “Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere” (Ef. 5:8a). Een ongelovige verkeert in de duisternis en staat (onwetend) onder de macht van de duisternis (Belial); wie gelooft staat onder de heerschappij van Christus: “Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde” (Kol. 1:13). Het één is onverenigbaar met het ander; daarom zal er geen wérkelijke harmonie kunnen bestaan binnen een vaste en duurzame relatie tussen een gelovige en een ongelovige.

Het is daarbij wel nodig om op te merken dat de apostel Paulus hier spreekt over ware gelovigen, die niet alleen de Heere Jezus belijden met hun mond, maar Hem van harte liefhebben en voor Hem leven (Mat. 15:8; Gal. 2:20).

In jouw vraag lees ik iets van die spanning die je in het huwelijk van je ouders ervaart. Wat ik mooi vind in wat je schrijft, is dat je zelf de hartelijke intentie hebt om voor de HEERE en naar Zijn wil te leven. Je zoekt naar echtheid en zou graag een goed voorbeeld hebben van waarachtig geloof. Ik zou je van harte gunnen en willen toebidden dat je dat bij je ouders zou zien en ik begrijp je verdriet. Tegelijk wil ik je vragen om je ouders te eren zoals de HEERE dat van je vraagt en biddend in het gezin te staan. De HEERE weet altijd wat Hij doet; beschouw het niet als toevallig dat Hij jou juist in dit gezin geboren deed worden. Je schrijft dat ook, dat je dankbaar moet zijn voor de ouders die je gekregen hebt. 

Dat betekent niet dat je met alles mee kunt doen. Als het om zaken gaat die de eer en de heiligheid van de HEERE tegenstaan – probeer in liefde het gesprek daarover met je ouders te voeren, waarbij je tegelijk je plaats kent als kind van je ouders. Het zou wat zijn als jij nog tot een voorbeeld voor hen zou mogen zijn, niet alleen door het getuigenis van wat je zegt, maar ook en vooral door het getuigenis van je hart. 

Beste vriend, het kan een eenzame weg zijn – als je je niet begrepen voelt en zo verlangt naar echtheid en geborgenheid in Christus. Zoek dat! Laat je leiden door het woord van 2 Kor. 6 (geen ongelijk span met ongelovigen) in het aangaan van vriendschappen, de plaatsen waar je je begeeft en de dingen die je doet. Wees trouw in de omgang met Gods Woord, ga trouw naar de kerk en de catechisatie, en bid of de HEERE je Zijn kinderen op je pad wil brengen die je tot een voorbeeld mogen zijn. Bid of de HEERE jou wil schenken wat je zo verlangt bij een ander te zien: waarachtig te zijn! Daarvoor zal ook ik voor jou bidden.

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

relatie met niet-gelovige
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb echt intensieve pastorale hulp nodig. Kom er niet meer uit. Ik ben helaas geen lid van een reformatorische kerk, ...
4 reacties
26-11-2014
Op 17 april gaat een film over het leven van Noach (en dan vooral de periode rond de bouw van de Ark en de Zondvloed) in...
4 reacties
26-11-2013
Een aantal jaren geleden ben ik helaas gescheiden, om een andere reden dan overspel. Mijn ex-man en ik hebben beiden wee...
geen reacties
28-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering