Engelen preken niet

Ds. H. van der Ham / 6 reacties

22-10-2019, 14:03

Vraag

Hoe komt het dat God geen engelen gebruikt om het evangelie te verkondigen, maar zondige, zwakke en onwaardige mensen (dominees, zendelingen, gemeenteleden, etc.)?

Antwoord

Beste jongere,

Bedankt voor je vraag. In de Bijbel kwamen engelen bij Abraham. En de Heere Jezus is in Gethsémané door een engel ondersteund. En vaker. Engelen doen veel. Maar wij zien ze niet. Ze kunnen je voor vreselijke ongelukken bewaren. Absoluut. Maar het evangelie preken, dat is de opdracht van predikanten. Dat is Gods wijsheid om het zo te doen. Het is goed (zo). Een predikant is ook maar een gewoon mens. Een zondaar ook. Daarom is het wonder ook verbazend groot, dat de Heere hun werk rijk kan en wil zegenen. Jona (in Ninevé) was ook slechts een mens.

De Heere Jezus is verreweg de beste Prediker. Ze hebben heel lelijke dingen van Hem gedacht en gezegd. Laten we veel bidden dat de Heere nog wonderen wil doen. Dat Hij de prediking wil gebruiken. En dat er wonderen gebeuren, dat jonge mensen (en ouderen) echt tot bekering komen. En vernieuwd worden.

Hartelijke groet,
Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Schipperspredikant

Tags in dit artikel:

engelen
6 reacties
CrA
22-10-2019 / 21:09
Engelen hebben geen verlossing nodig. Ze zijn wel begerig om zich te verdiepen in het verlossingsplan van de mens (1 Pet. 1:12), maar ze hebben er zelf geen ervaring mee. Ze weten niet wat het is om verlost te worden. Mensen wel. Wie kunnen er nu beter het evangelie verkondigen dan ervaringsdeskundigen?
WillemB
23-10-2019 / 09:11
Een kleine aanvulling. Engelen zijn wel degelijk gebruikt om het Evangelie, de blijde boodschap, te brengen, juist op zeer bijzondere momenten. Ik denk bv aan:
- de aankondiging van Jezus’ geboorte aan de maagd Maria
- het brengen van de boodschap van Jezus’ geboorte aan de herders
- het brengen van de boodschap van Jezus’ opstanding
- de belofte en opdracht aan de discipelen bij de hemelvaart.
CrA
24-10-2019 / 11:19
Mooie aanvulling Willem, maar je ziet dat er bij Pinksteren geen engelen meer betrokken waren. God de Vader maakt geen gebruik meer van ze om die blijde boodschap te verkondigen. Ds. Schreuders geeft als verklaring dat de Heilige Geest die taak Zelf overneemt. https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/26893/geen-engelen-betrokken-bij-pinksteren/
De Heere Jezus heeft, toen Hij nog op aarde was, die taak aan mensen gegeven (Joh. 20:21-22). Zoals Hij gezonden is door de Vader, zo zendt Hij hen ook. En Hij blies op hen en zei: “ontvang de Heilige Geest”. Dit was de belofte met het teken. Dit is vervuld met Pinksteren.
Je ziet dan ook dat God de Vader, door het zenden van de Heilige Geest, daar Zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Dat de taak om het evangelie te verkondigen, bij mensen komt te liggen.
Dus vraagsteller, waarom mensen? Omdat Jezus het bevolen heeft, God de Vader het daar mee eens is en ook de Heilige Geest, door ze voor dit werk geschikt te maken.
WillemB
25-10-2019 / 11:08
@CrA, nog een aanvulling op uw reactie:
Ook na Pinksteren worden engelen nog ingezet:
- Bij de bevrijding van Petrus uit de gevangenis
- Bij de roeping en opdracht aan Cornelius in Hand. 10.
Bij dit laatste voorbeeld wordt een engel dus ook na Pinksteren nog ingezet voor het Evangelie, de blijde boodschap!
CrA
26-10-2019 / 16:30
Je noemt voorbeelden @ Willem, waaruit blijkt dat de engelen goed hun taak vervullen (Heb. 1:14). Ook in Hand. 27:24 is daar sprake van. En het was een goede boodschap die de engel bracht aan Cornelius, maar het was niet de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. Het bevatte wel een bedekte aanwijzing daartoe, want de engel gebiedt Cornelius om Petrus te laten halen, maar het liep uit op de prediking van De goede boodschap door Petrus (Hand. 10: 34-43), waarin de Heilige Geest meekwam (Hand. 10:44).
Samanthi
29-10-2019 / 12:18
Vreest niet, want zie ik vetkondig u grote bljdschap.

Terug in de tijd

Sinds enkele jaren heb ik dagelijks last van veel vloekgedachten/spottende gedachten in mijn hoofd. Daarbij heb ik last ...
2 reacties
22-10-2012
Via deze weg wil ik graag proberen een paar vragen te stellen aangaande het copyright op de Herziene Statenvertaling. De...
geen reacties
22-10-2014
Mag je, wanneer de gemeente vacant is, je voorkeur voor een dominee uitspreken naar de kerkenraad? Of moet de kerkenraad...
1 reactie
22-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering