Vragen over engelen

Ds. G.C. Bergshoeff / 2 reacties

06-02-2013, 11:43

Vraag

Ik heb wat vragen over engelen. Zijn ze nu alleen in de hemel? Zijn ze ook op aarde, in mijn huis, op straat? Wat doen ze daar op dit moment? Waren ze vroeger (in de tijd van de Bijbel) meer actief dan nu? Waarom zie wij geen engelen meer en vroeger wel? Hoe zit dat met de gevallen engelen? Wat doen zij nu op de aarde? Ik hoorde een dominee eens zeggen, dat de engelen niet zo actief zijn als in de tijd van de Bijbel. Waarom niet? De Heere is toch niet veranderd? Hij stuurt zijn engelen toch nog steeds uit ter nutte van de gelovigen? Hoe doen ze dat dan bijvoorbeeld?

Antwoord

De Bijbel spreekt nadrukkelijk over engelen die hun plaats hebben rondom de troon van God. Zij zijn immers dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven (Hebr. 1:14). Daarmee wordt direct ook gezegd dat ze niet slechts in de nabijheid van God verkeren, maar ook naar deze aarde uitgezonden worden. Het woord "engel" betekent ook letterlijk: bode, boodschapper. Hierbij kunnen ze zelfs menselijke vormen aannemen (zie bijvoorbeeld Genesis  18).

Meestal zijn ze echter niet zichtbaar. Daardoor lijkt hun optreden veel op dat van de Heilige Geest. In Handelingen 8 wordt de ene keer ook over de Heilige Geest gesproken die tot Filippus spreekt en de andere keer over een engel. Doordat ze niet altijd zichtbaar zijn, kun je niet zeggen of ze vroeger minder actief waren dan nu. Wat je wel kunt zeggen is dat ze in de Bijbel meer zichtbaar aanwezig waren. Daar kun je twee redenen voor noemen. In de eerste plaats was er nog geen schriftelijke bron, zoals wij nu hebben in de Bijbel. Daarom was er meer hemels 'verkeer' nodig. In de tweede plaats heeft de verschijning  van engelen ook te maken het met het werk van Christus. Juist rond het leven van Jezus zie je een enorme activiteit van engelen. Vanaf de aankondiging van de geboorte tot aan de opstanding zie je engelen aanwezig. Dat laatste hangt ook nauw samen met hun taak. Een belangrijke taak van engelen is dat ze geroepen zijn tot behoud van de gelovigen (zie Psalm 91:11 en 12 en Hebreeën 1:14). Er was hen dus veel aan gelegen dat het werk van Christus zijn doorgang kon vinden. Petrus schrijft ook dat ze zelfs met verlangen uitzien naar de uitwerking van de verzoening (zie 1 Petrus 1:12).

Wellicht -we kunnen dat niet zo uit de Bijbel halen- waren de engelen ook dermate betrokken op de verzoening door Christus, omdat zij er zelf ook belang bij hebben. En dan niet omdat de engelen verzoening nodig hebben, maar omdat er in hun midden een grote opstand is geweest (zie Judas 1:6). En de vraag zou kunnen zijn: wie zegt dat dit niet opnieuw gaat gebeuren? Het verzoeningswerk van Christus is dermate omvattend, dat dit doorwerkt tot in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er zal dus -ook onder de engelen- geen tweede val meer plaatsvinden.

Wat kun je concreet van engelen verwachten? We mogen bidden om een engelenwacht rondom ons (zie Psalm 34:8). Bijvoorbeeld rond de kerk, zodat we een rustige dienst mogen hebben. Je kunt ook denken aan een gevaarlijke reis die je moet maken. Het is ook mooi om 's avonds te bidden om een engelenwacht als je gaat slapen. Voor kinderen geldt dat zelfs in het bijzonder. Zie wat Mattheus daarover schrijft:  Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is (Matt. 18:10). Blijkbaar zijn er engelen die in het bijzonder gericht zijn op de zorg voor onze kinderen. Kortom er is wel degelijk activiteit vanuit de hemel door middel van engelen, hoewel die meestal niet is te zien.

Hopelijk geeft dit antwoord je enige richting.

Bergambacht,
Ds. G. C. Bergshoeff

Ds. G.C. Bergshoeff

 • Geboortedatum:
  29-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Scherpenzeel
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

engelen
2 reacties
EVA
06-02-2013 / 11:55
ds mm van campen heeft daar pas 2 preken over gehouden, 1x over goede engelen en 1x over demonen

http://www.maranathakerk.nu/erediensten/5-prekenarchief/1716-2012-09-30-1700
vlokje
06-02-2013 / 19:13
Lieve vraagsteller, ook de dominee maakt misschien weleens een vergissing. Wie kan weten waar en wanneer er precies engelen actief zijn (geweest) Jezus zegt als je geloof had als een mosterdzaadje. Alles komt neer op geloven. Zoals Tara vertelt, als je als kind stellig iets gelooft, dan vertrouw je daarop met je hele hart, en dat alleen al komt neer op wat kinderlijk geloof eigenlijk is, volledig kunnen geloven in al het onmogelijke.
Wat weten wij kerkmensen af van alles wat er in de buitenwereld ook allemaal nog gebeurt. Misschien heeft iedereen wel een soort beschermengel, waar verdiepen we ons eigenlijk in.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag m.b.t. betrekking tot de feestdagen. Is het niet zo dat Kerst en Pasen ver-christende feesten zijn en i...
geen reacties
06-02-2004
Kan de gemeenschap der heiligen gezien worden als een gave? Dat de een van Gods kinderen deze gave bezit en anderen mind...
geen reacties
07-02-2018
Wat is de precieze betekenis van de uitdrukking “meewerken met de genade”? Deze uitdrukking kom ik ook weleens in een ni...
geen reacties
06-02-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering