Belangstelling voor studie theologie

Ds. W. C. Meeuse / geen reacties

22-10-2010, 14:00

Vraag

Ik ben een jongen die in de vijfde klas zit van het Atheneum en heb dus nog ongeveer twee jaar om een vervolgopleiding te kiezen. Ik heb en krijg steeds meer belangstelling voor de studie theologie. Ik heb het verlangen om iets te doen met geloof, en het lijkt me super om anderen het Woord te verkondigen. De belangrijkste reden (denk ik) om theologie te gaan studeren is om daarna de master predikantschap te gaan doen. Dat lijkt me mooi, maar ik voel me niet geroepen ofzo, en ik ben ook nog niet bekeerd. Ook heb ik er grote twijfels bij of ik dit wel zou kunnen. Ten eerste: vindt u dat een dominee bekeerd moet zijn? Ik denk dat het antwoord hierop “ja” is. Maar mijn tweede vraag is eigenlijk nog belangrijker. Is de studie theologie alleen interessant als je predikant wilt worden? Op de sites van de universiteiten staat natuurlijk van niet, maar dat is misschien niet helemaal objectief. Wat zijn andere opties om te doen na een studie theologie, die ook te maken hebben met het geloof, en waarbij je ook binnen de kerk werkt? Naar iets als godsdienstleraar heb ik geen belangstelling, dat wordt ook vaak genoemd om te gaan doen na een studie theologie. Bij voorbaat dank voor het antwoorden.

Antwoord

Het zijn belangrijke vragen die je stelt en waarmee je wellicht worstelt. Paulus schrijft dat wie het ambt van een opziener begeert, een voortreffelijk werk begeert (1 Tim 3:1). Daarna noemt hij enkele voorwaarden op waaraan zo'n ambtsdrager moet voldoen. Lees het maar eens na.

Theologie is een mooi vak. En een studie theologie is in ons land een vereiste om de opleiding tot predikant te volgen. Dit laatste is niet altijd een logisch gevolg van een theologiestudie. Daarmee kan men nog veel kanten op. Maar als je werkelijk  denkt aan de opleiding tot predikant dan moet je wel beseffen dat je om dominee te worden, er door de Heere Zelf toe geroepen moet zijn. En dat kan niet alleen rusten op een “super” vinden om anderen het Woord te verkondigen. Trouwens, waarom vind je dat? Dat kan toch alleen als je zelf door dit Woord gegrepen bent. Is dat geen bekering? 

Je schrijft: ik heb geen roeping en ben ook niet bekeerd. Nu, die roeping komt van Boven en de opdracht je te bekeren lees je op veel bladzijden in de Bijbel.  Het Woord kan niet verkondigd worden dan alleen door degenen die de Heere daartoe gezonden heeft. Lees Romeinen 10:13-15.

Wil je wel theologie studeren en geen gemeentepredikant worden, dan zijn er ook wel andere beroepen waar theologie voor vereist is. Denk b.v  aan wetenschappelijk medewerker op een Universiteit. Er zijn ook predikanten-met-een-bijzondere-opdracht: voor de zending, evangelisatie, gemeenteopbouwer, ziekenhuis- of instellingspredikant. Je kunt ook denken aan een functie binnen de landelijke organisatie van de kerk. Maar dat is per kerkgenootschap verschillend.
 
Het advies wat ik je wil geven is dat je dit verlangen biddend voor de Heere neer legt. Jesaja bad zelfs om gezonden te worden (Jes 6:8b). En niet om er zelf iets mee te worden (zie vers 6), maar in ootmoed en zelfverloochening.

Veel sterkte met het afronden van je studie. Neem als het kan de vakken Grieks, Latijn en Hebreeuws er alvast maar bij...

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

Tags in dit artikel:

roepingTheologie studeren
geen reacties

Terug in de tijd

Met mijn zoontje wil ik ook ‘s morgens graag een ochtendgebedje zingen. Kent u ochtendgebedjes voor jonge kinderen? Graa...
8 reacties
23-10-2020
Mag je, wanneer de gemeente vacant is, je voorkeur voor een dominee uitspreken naar de kerkenraad? Of moet de kerkenraad...
1 reactie
22-10-2012
Mijn vriend wil/moet dominee worden en voelt heel sterk een roeping. Ik heb het hier enorm moeilijk mee en kan hier eige...
3 reacties
22-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering