Christian Verwoerd

G. Slurink / geen reacties

19-09-2019, 14:50

Vraag

Beste meneer Slurink. Al veel antwoorden van u over muziek heb ik gelezen en dat heeft mij erg geholpen. Nu heb ik zelf ook nog een vraag voor u. Hoe kijkt u tegen de liederen van Christian Verwoerd aan? De meeste muziek van hem spreekt mij erg aan. Hij zingt ook van zonde en genade en dat je in dit leven je tijd niet moet verspillen zonder de Heere. Graag zou ik uw mening hierover willen hebben.

U bent expert op dit gebied en ik wil graag muziek luisteren die tot eer van God is. De psalmen blijven voor mij het mooist, maar soms onderweg in de auto luister ik graag naar de liederen van Christian. Natuurlijk zit in het ene lied wel meer diepgang als in het andere, toch ervaar ik het niet als lichtzinnige liederen.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik ben blij te horen dat mijn antwoorden je hebben geholpen. Ik hoop bovenal dat ze vooral ook helpen bij waar het mij uiteindelijk om te doen is: dat we onze harten steeds meer binden aan de Heere Jezus. Dat is ook het meest tot eer van God. Dat we Hem niet alleen met onze lippen eren (alhoewel dat ook) maar bovenal dat we onze hoop en verwachting alleen op Hem zetten, voor nu en voor later.

Je vraagt naar de liedjes van Christian Verwoerd. Hij is al een paar keer genoemd in eerdere vragen en ik heb altijd met opzet ontweken iets over zijn liedjes te zeggen omdat ik dat erg lastig vind. Want ik zie bij hem positieve dingen, maar er zijn ook een paar dingen waar ik minder gelukkig mee ben en die ik voor mijn geweten niet zomaar aan de kant kan leggen.

De liedjes van Christian zijn zeker niet lichtzinnig. Er zijn heel mooie liedjes bij die ingaan op wat belangrijk is. Ze zijn niet vaag maar spreken heldere taal. Zeker in vergelijking met wat er verder aan vergelijkbare muziek is steekt hij er wat mij betreft positief bovenuit. Hij zingt inderdaad ook over zonde en genade. Inhoudelijk heb ik over het algemeen genomen weinig problemen met wat hij zingt. Ik heb in de loop der jaren heel wat liedjes en artiesten onderzocht, waarvan er veel bijbels gezien ronduit problematisch zijn, omdat ze -ondanks dat ze meestal ook wel waarheden- bevatten, uiteindelijk toch antwoorden geven die missen wat nu eigenlijk ons werkelijke probleem is en waar het om gaat. Bij de liedjes van Christian is dat gelukkig veel minder het geval.

Misschien heb je wel eens opgemerkt in mijn antwoorden dat ik een voorliefde heb voor oudere hymnes. Dat is vooral wegens de rijke inhoud en omdat ze de Heere Jezus centraal stellen. Maar ook omdat er eigenlijk meestal geen naam aan verbonden zit. Niemand vraagt naar de liedjes van Augustus Toplady of van John Newton, maar mensen kennen wel “Vaste rots van mijn behoud” of “Amazing Grace”. De liederen hebben waarde in zichzelf, de persoon die het geschreven heeft verdwijnt naar de achtergrond en degene die de muziek heeft gecomponeerd al helemaal. En tenzij de persoon of groep die het uitvoert zelf de aandacht opeist, is dat vaak ook van ondergeschikt belang. En het beste is als de gemeente het zingt. Dat is denk ik hoe het zou moeten zijn. Daarmee wordt de aandacht gericht op de inhoud van het lied, dat als het goed is gaat over wat God heeft gedaan door de Heere Jezus en wat Hij heeft beloofd. Want de blik moet niet op onszelf gericht worden, maar weg van onszelf, op de Heere Jezus, want daar is vreugde, schoonheid, richting en houvast.

Dat is helaas bij de moderne liedjes vaak anders, het gaat dan om de liedjes van artiest X, in jouw geval om de liedjes van Christian Verwoerd. Of andere vragen om de liedjes van Sela, of van Lauren Daigle of van Riley Clemmons, of van Kari Jobe of van wie dan ook. Het zijn altijd de liedjes van bepaalde personen of bepaalde groepen. Dat maakt ook dat je de liedjes niet meer op zichzelf kan beoordelen. Ze zijn vaak zo nauw verwant met de degene die het lied gemaakt en/of uitgevoerd heeft, dat je ze eigenlijk niet meer los van elkaar kan zien.

En dat brengt me bij twee zaken waar ik moeite mee heb. Ik heb ook Christian zelf daarover gemaild en wat vragen gesteld hoe hij daar precies in staat en hem kenbaar gemaakt waarom ik daar problemen mee heb, hem gevraagd hoe hij dat zag en hem de gelegenheid gegeven daar vooraf op te reageren. Natuurlijk zijn een paar emails te weinig om deze zaken echt uit te diepen maar ik wil het toch even aankaarten.

Het eerste is zijn herhaalde samenwerking met Stichting Opwekking en soortgelijke organisaties en evenementen. Kort samengevat is denk ik het verschil tussen Christian en mij dat ik daar meer problemen in zie dan hij. Christian geeft aan dat hij ook niet gelukkig is met sommige trends wat de inhoud betreft, maar tegelijk ook hele mooie opwekkingsliederen kent waar hij graag gebruik van maakt. En dat hij een uitnodiging ziet als een kans om iets te brengen waarvan hij gelooft dat het opbouwend is voor het Lichaam van de Heere Jezus.

Ikzelf meen dat veel van wat er onder de paraplu van Stichting Opwekking wordt gedaan en gezegd misleidend kan zijn omdat er voorbij wordt gegaan aan wat ons werkelijke probleem is, namelijk onze zonde. En waar dat ontbreekt komen antwoorden die misschien wel prettig klinken, maar die missen waarvoor de Heere Jezus gekomen is. En daar komen dan allerlei andere dingen voor in de plaats. Natuurlijk zijn er ook wel goede liedjes, die zijn er altijd ook wel, maar dat verandert niets aan de hoofdlijn die reeds vele jaren geleden is uitgezet en die onveranderd voortduurt.

Ik heb overigens niet de indruk dat Christian daar zelf in meegaat. En ik hoop dat dat zo blijft. Maar ik ben er minder positief over dat iemand een blijvende samenwerking kan hebben zonder op de duur toch meegetrokken te worden. Ik heb dat al zo vaak gezien bij mensen die goed begonnen, die een uitnodiging zagen als een kans, die vervolgens merkten dat “het toch hele aardige mensen waren die ook over Jezus spreken” (wat ongetwijfeld zo zal zijn) en die vervolgens steeds meer compromissen aangingen en waarbij de inhoud van hun boodschap sluipenderwijs veranderde er er steeds meer andere zaken centraal kwamen te staan. Ik heb Christian ook gezegd dat dat voor mij niets te maken met gereformeerd of evangelisch zijn, maar met het blijven bij waar het om gaat, te blijven in de Heere Jezus (Joh. 15).

Daarbij is mijn zorg dat hij door mee te doen aan bijvoorbeeld een opwekkingsconferentie of een CD van hen ook een signaal afgeeft (vooral ook aan jongeren) dat wat er bij Opwekking gebeurt (grotendeels) prima is. Jongeren zullen zeggen: Christian Verwoerd speelt daar ook en hij heeft goede Bijbelse liederen. En zo kan hij (misschien onbedoeld) jongeren meenemen die kant op.

Het tweede is zijn betrokkenheid bij de “Weg Uit Babylon”-beweging (WUB) waar hij bij betrokken is en ook achter staat. Dat is een wat lastig onderwerp omdat het vele zaken omvat en er heel snel dingen door elkaar worden gehaald. Er zijn bepaalde zaken waar ik voor een deel in mee kan gaan en die ook niets nieuws zijn. Er zijn ook zaken waar ik de intentie van kan waarderen en die je zou kunnen opvatten als wat Paulus zegt in 1 Kor 9:20: “Ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen”, mits je ook de rest ervan in acht neemt: “hoewel persoonlijk niet onder de wet – om hen, die onder de wet staan, te winnen; hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen, die zonder wet zijn, te winnen.”  

Met hun duiden van bepaalde gebeurtenissen uit de geschiedenis en hun uitleg van bepaalde bijbelgedeelten ben ik het, op een aantal uitzonderingen na, niet eens. Ik meen dat er een hoop valt in te brengen -zowel vanuit de Bijbel als vanuit de geschiedenis- tegen wat de sprekers van WUB zeggen. En sommige van hun verregaande conclusies vind ik ronduit problematisch, onterecht en potentieel misleidend. Maar wat mij betreft is toch het grootste bezwaar dat ik het als totaal niet anders zien kan dan een terugkeren naar de schaduw van de toekomstige dingen, zoals Paulus dat noemt (zie Kol 2:16-19). Want Jezus is de vervulling van al de dingen die zij weer willen opbouwen. De essentie van wat het betekent in Christus te zijn en in Hem te blijven, wordt daardoor gemist en lijkt te worden vervangen door een “in Israël” zijn. Ik moest bij het horen van hun sprekers dan ook voortdurend denken aan wat Paulus schrijft aan de Galaten. Onze ontkoming is in de Heere Jezus, niet in Israël. De verlossing van de komende toorn is in de vergeving van de zonden, door het bloed van de Heere Jezus (Kol 1:14). Op Hem moeten we ons richten. Dan kan je nog zoveel Jezus noemen, maar als je dat los laat of daar zaken aan toevoegt dan stap je uit de genade. Christian ziet dit anders, alhoewel hij er niet veel over gezegd heeft. Maar aangezien je vraagt hoe ik er tegen aan kijk kan ik dit voor mijn geweten niet onbenoemd laten.

Dus kort gezegd, met de inhoud van de liedjes heb ik over het algemeen genomen weinig problemen, maar de twee genoemde zaken baren mij toch zorgen en ik denk dat die er toch ook bij meekomen.

Ik hoop dat dit de vraag beantwoordt.

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

gospelopwekking
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb twee jaren van incest en mishandeling achter de rug. Ik dacht dat ik alles wel verwerkt had. Ik woon nu op mezelf...
5 reacties
18-09-2010
Dominee Heikamp. Mijn man (35) heeft autisme waar ik niet mee om kan gaan. We wonen gescheiden en ik zie het niet zitten...
geen reacties
19-09-2018
Aan ds. Van Vlastuin. Dominee, pas kwamen de woorden in mijn hoofd: “gedoopt” zijn in de Naam van de Heere Jezus” (en de...
geen reacties
18-09-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering