Nieuwsgierig naar God

Ds. A. Simons / 2 reacties

18-09-2009, 00:00

Vraag

Aan ds. Simons. Ik zie erg uit naar wederkomst, voor eeuwig bij Hem te mogen wonen. Voor eeuwig Hem groot maken. Voor eeuwig aan Zijn voeten te mogen zitten. Nu is mijn vraag: Mag je nieuwsgierig zijn naar God?

Antwoord

U/jij vraagt aan mij of je nieuwsgierig mag zijn naar God? Ik weet niet precies wat je bedoelt met nieuwsgierig zijn. U/jij schrijft dat je uitziet naar de wederkomst om dan voor eeuwig bij Hem te mogen wonen en Hem groot te maken. Ik vermoed dat je bedoelt: Mag je verlangen/heimwee hebben om bij Hem te mogen zijn?

Je kunt op verschillende manieren een verlangen hebben om bij Hem te zijn. Niet al deze verlangens zijn zo geestelijk en geoorloofd. We kunnen ook zo moe zijn van alle teleurstellingen in het leven dat we bidden: Neemt U me maar weg. Kijk bijvoorbeeld maar naar Elia onder de Jeneverstruik (1 Kon. 19:4). Dit was geen oprecht verlangen van Elia. Hij zag het leven niet meer zitten. Zo kan Gods kind soms ook op een ongeoorloofde manier uitzien om verlost te zijn van alle druk, kruis en teleurstellingen. Maar de Heilige Schrift leert ook dat we uit kunnen zien naar Hem, om meer van Hem te mogen kennen. Een heimwee om aan Zijn voeten onderwezen te worden (Lukas10:39). Meer van Zijn heerlijkheid, van Zijn liefde, van Zijn genade te mogen zien. Ik denk aan Mozes: Toon mij nu Uw Heerlijkheid (Ex. 33:18). Of aan Paulus: Opdat ik Hem kenne! (Fil. 3:10).

Terwijl ik jouw/uw vraag beantwoord moet ik ook denken aan de dichters van de psalmen: Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U o God (Ps. 42). Ook denk ik aan Gods kinderen in het Nieuwe Testament: ze verlangen soms om ontbonden te zijn en bij Christus te zijn (Fil. 1:23) of met Zacheria in de tempel: Nu laat gij Heer Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw Woord (Lukas 2:29). Heimwee naar boven. Eeuwig verlost van dood en verderf. Eeuwig verlost van je bedorven bestaan. Eeuwig verlost van ongeloof en strijdt. Volmaakt Hem te aanschouwen.

Is dit een geoorloofde nieuwsgierigheid? Uit het bovenstaande blijkt dat het naar het Woord is. Het is goed om elkaar er op te wijzen dat alle verlangens onderworpen moeten zijn aan Zijn wil. Lees de geschiedenis van Mozes (Exodus 32/33). Hij begeerde uit de volheid van zijn hart dingen, waar God van zei: Nee, Mozes je kunt Mij niet zien. Of zoals Paulus het belijdt in de Filipensenbrief: Wat nuttiger is weet ik niet te blijven of ontbonden te zijn. Nee, niet Gods kind beslist. Paulus zegt: Hetzij dat wij sterven, hetzij dat we leven, maar mijn grootste begeerte is dat Christus groot gemaakt wordt hetzij in mijn leven, hetzij in mijn sterven (Fil. 1:20).

Luister eens; Is het jou/u ook te doen om de verheerlijking van Hem alleen, hetzij in uw/jouw leven of sterven? Houdt ook in gedachtenis: die heimwee hebben komen thuis!

Vriendelijke groet,
Je ds. A. Simons, Vinkeveen

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief
2 reacties
Roozemond
18-09-2009 / 20:38
Ik herken wat ds Simons schrijft. Ik heb ook situaties gekend dat ik zei: Heere: neem me maar alsjeblieft weg. Dat zijn vaak situaties dat je overmand bent door verdriet. Maar als kinderen van God is het toch heel gewoon dat we uitzien naar Zijn wederkomst? We verwachten die dag met groot verlangen, we zijn hier immers vreemdelingen lees ik in Psalm 119! Eenmaal zullen we zijn in het Vaderhuis met Zijn vele woningen.

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij Zijn kinderen thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zullen wij vol aanbidding voor Hem buigen
en zingen onze zielen : o Heer, hoe groot zijt Gij!

Maar soms benauwd het me ook, misschien is het niet helemaal het goede woord, maar ik vind het heel erg moeilijk om mijn familie bijv. verloren te zien gaan. Je zou ze het liefst allemaal er bij willen hebben... en als het dan donker is, zing ik ook wel eens, ondanks dat ik ze het van harte gun:

O Heer Jezus, ja kom spoedig, kom en help ons uit dit dal, twordt zo donker, tis zo angstig, tranen vloeien overal. O Heer Jezus kom, O Heer Jezus kom, ja kom haastig, ja kom haastig, kom Heer Jezus kom!

En wij verwachten naar Zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde!

Ik denk dat het 'heel gewoon' is om daar naar uit te zien. Daarnaast geeft God ons ook een roeping in dit leven die we tot die tijd in getrouwheid moeten vervullen!

Gods zegen!!
eduard1
21-09-2009 / 20:28
Het woord nieuwsgierig heeft in onze taal doorgaans een wat negatieve klantk. Als we echter kijken wat er staat: gierig naar nieuws, of: gretig naar nieuwe dingen, graag willen weten wat nog onbekend is, verlangen naar openbaring van wat nu nog bedekt is. Voel je wel dat het steeds positiever wordt?
Kijkt u, kijk jij ook reikhalzend uit naar de toekomende openbaring van Christus? Dan zullen wij Hem zien gelijk Hij is, en (wonder aller wonderen!!) wij zullen Hem gelijk zijn!

Maranatha! Kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk!

Terug in de tijd

Waarom wordt heel vaak het kerkgebouw onterecht als Gods huis aangeduid, terwijl Paulus in 1 Tim. 3:15 zeer duidelijk is...
2 reacties
18-09-2017
Wat te denken van spellen als Game of Thrones? Kan je die spelen als christen/christin?
geen reacties
19-09-2019
Ik ben op zoek naar een dagboek dat ageert tegen hypercalvinisme. Een dagboek wat de geloofsopdracht benadrukt. Een dagb...
geen reacties
20-09-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering