Christelijke liederen in een moderne vorm

G. Slurink / 1 reactie

03-09-2018, 11:48

Vraag

Ik ben iemand van 16 jaar en luister altijd muziek tijdens het in slaap vallen. Tot voor kort was dat altijd wereldse muziek. Tot op een dag dat iemand overleed in zijn slaap en ik het besef kreeg dat dat een ieder kan gebeuren, dus ook mij. Nu luister ik vaak liederen van Sela. Nu komt mijn vraag. Je hebt ook een Engelse zangeres (Riley Clemmons) die christelijke liederen zingt in een moderne vorm. Is het Bijbels om zulke liederen te luisteren?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik vind het mooi dat je vraagt of het Bijbels is. Dat betekent dat de Bijbel belangrijk voor je is. Wanneer is iets Bijbels? Ik denk dat iets Bijbels is wanneer de essentie ervan, datgene waar het in de kern over gaat, hetzelfde is als de essentie van de Bijbelse boodschap, dat wil zeggen met wat God ons te zeggen heeft. Daarin zitten zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Je kan er niet iets uitpikken en dat maken tot de hoofdzaak en de rest weglaten. Dan verander je de boodschap. Niet dat ik denk dat elk lied altijd alles moet bevatten, je kan best in het ene liedje één bepaald iets benadrukken en in ander liedje wat anders. Maar het moet wel duidelijk zijn dat het altijd is met de essentie van de Bijbelse boodschap in gedachten.

Wat is nu de essentie van de boodschap van God aan ons? Ik denk dat je die als volgt kan samenvatten, en je moet er je Bijbel maar verder op nalezen: de God van de Bijbel is de Schepper van alle dingen en heeft ook ons gemaakt. Wij zijn Zijn eigendom. Wij komen echter steeds weer in opstand tegen onze Maker, we denken het beter te weten en doen liever wat we zelf willen dan naar Hem te luisteren. Dat was zo bij Adam en Eva en dat is nog steeds zo bij jou en mij. Als gevolg daarvan doen de mensen voortdurend slechte dingen, in het klein en in het groot. Dat stuit God tegen de borst en is absoluut niet iets dat God kan accepteren. God wil graag vergeven, maar dat betekent niet dat Hij geringschattend denkt over het kwaad en onrecht dat we doen. Hij vraagt om berouw en bekering. Zijn absolute heiligheid omvat ook Zijn absolute rechtvaardigheid en Hij zal de schuldige zeker niet voor onschuldig houden. Hij heeft ons een waarschuwend voorbeeld gegeven met de zondvloed, waarbij Hij de hele toenmalige wereld vernietigde. Hij spaarde echter Noach en Zijn gezin om Zijn plan verder te uit te voeren. Want Hij wil zich een groot volk verzamelen dat wel naar Hem luistert.

Maar er is één groot probleem: onze zonde. Zoals Paulus zegt in Rom 3:23 “Allen hebben gezondigd en derven (=komen tekort, kunnen niet voldoen aan) de heerlijkheid van God.” Deze zonde veroorzaakt een kloof tussen ons en God, die wij van onze kant niet kunnen overbruggen. En daarom riep God Abraham en later Mozes en weer later koning David en vele anderen, en gaf Hij het volk Israël de wet en de offerdienst en de profeten, die allemaal vooruit wezen naar waar het plan van God uiteindelijk vervuld zou worden: in Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus. Want Hij is gekomen om onze zonden weg te dragen en ons te verzoenen met God om ons zo tot Zijn volk te maken. Om Koning en Herder te worden van allen die hun geloof en hoop vestigen op Hem. Want zoals Paulus vervolgt in Rom 3:24-25: “We worden om niet (=zonder dat we zelf iets daarvoor hoeven te doen) gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Want Hem heeft God aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed.” God vraagt van ons dat we ons bekeren tot Hem en vertrouwen op het offer dat de Heere Jezus voor ons bracht. Dat is de weg waardoor God tegen ons zegt: “Hiermee is het in orde tussen ons.”

Dus als je dan de kern van de Bijbelse boodschap heel kort wil samenvatten zijn er twee zaken die absoluut centraal staan: onze zonde en de verzoening door het bloed van de Heere Jezus. Waar dit uit het beeld verdwijnt of een bijzaak wordt gaat het mis en zal de boodschap onherroepelijk veranderen.

Ik heb de liedjes van Riley Clemmons geluisterd en de teksten gelezen en ik heb daar grote problemen mee. Want ik hoor daar een heel andere boodschap, een boodschap die je in onze tijd heel veel hoort: “God is liefde. Je bent mooi zoals je bent want dat is hoe God je heeft gemaakt. Jij denkt dat je niet volmaakt bent maar God ziet het mooie in jou en wil dat naar boven brengen. Je bent perfect en God heeft je onvoorwaardelijk lief zoals je bent. Daarom moet je jezelf leren accepteren zoals je bent.”

Is dat nog dezelfde boodschap? Waar is Gods heiligheid gebleven? Waar is Gods rechtvaardigheid gebleven? Waar is de zonde gebleven? Waar is bekering gebleven? Waar is de verzoening gebleven? Waar is het offer gebleven? Waar is Heere Jezus gebleven? Als wat zij zegt waar is, dan was het lijden en sterven van de Heere Jezus op Golgotha overbodig. Immers als ik al goed ben zoals ik ben in Gods ogen, waar was het offer van de Heere Jezus dan nog voor nodig? Het verandert de hele boodschap.

En als het nu alleen een enkel liedje zou zijn dan zou ik nog zeggen, nou ja, het is denk ik wat ongelukkig uitgedrukt, maar in zekere zin zit er een kern van waarheid in dat we onszelf niet hoeven mooi te maken voor God, maar moeten vertrouwen op de Heere Jezus alleen. Maar het is de rode draad in vrijwel al haar liedjes en er is niets anders. En opvallend is daarbij dat je in haar teksten nergens de naam van Jezus tegenkomt. Dat betekent niet per sé dat ze niet in Hem gelooft, maar Hij krijgt zeker niet de nadruk en al helemaal niet als Degene die ons met God verzoent. En het zijn niet alleen de liedjes van Riley Clemmons die dit zo zeggen. Zij maakt onderdeel uit van een grote groep van mensen die deze boodschap zo verkondigen. En er zijn een heleboel mensen die hier in meegaan. En ook niet-christenen vinden dit een mooie boodschap, maar hebben verder geen enkel plan zich te bekeren. En waarom zouden ze ook. Deze God vindt hen immers al prima zoals ze zijn.

Het gaat me niet om wat te zeggen over Riley zelf, het gaat me om deze misleidende boodschap waar zij zich ook door laat misleiden. Ik begrijp heel goed dat je je als tiener onzeker kan voelen over jezelf. En het is goed als tiener te horen dat je niet moet richten op wat mensen allemaal zeggen omdat mensen nogal eens geneigd te kijken naar allerlei zaken die er in Gods ogen echt niet toe doen. Maar dat is niet het evangelie. En helaas wordt dit wel vaak verkondigd als het evangelie en komt het daarmee in de plaats van het echte evangelie. Maar Jezus is niet gekomen zodat we onszelf leren accepteren, Jezus is gekomen om onze zonden weg te dragen en ons te verzoenen met God. Wat Riley zingt is misschien wel heel aandoenlijk, maar het komt niet overeen met de Bijbelse boodschap.

Ik weet niet of dit ook is wat je met je vraag bedoelde. Misschien bedoelde je wel te vragen of het wel Bijbels is dat christelijke liederen een moderne vorm hebben. Daar ben ik met opzet niet op ingegaan. Want ik denk dat we er veel meer aan hebben te leren kijken naar de inhoud en te leren onderscheiden of wat er wordt gezongen samen gaat met de Bijbelse boodschap of niet. Dan leren we vanzelf ook wel de vorm te beoordelen, want waar de vorm twijfelachtig is, is vaak ook de inhoud twijfelachtig.

Je zegt dat er, ik vermoed nog niet zo lang geleden, iemand overleed in zijn slaap en dat je besefte dat dat ieder mens kan gebeuren, ook jou. Dat is inderdaad zo en het is een geschenk dat je ogen open gaan voor die realiteit. Bij mij was dat net zo toen ik tot geloof kwam. Ik besefte ook dat ik nog diezelfde dag zou kunnen sterven en dan voor God zou staan om verantwoording af te leggen over mijn leven. En dat het er dan voor mij bepaald niet goed uit zou zien om dat mijn zonde tussen Hem en mij instond en ik niet verzoend was met God. Misschien herken je dat. Maar ik hoef je vast niet te zeggen dat het luisteren van welke muziek dan ook daar niet zal helpen. Laat niet je geweten in slaap sussen door de zoetgevooisde klanken van wie dan ook. Er is maar één Persoon waar je moet zijn en waar je je geweten tot rust moet brengen en dat is bij de Heere Jezus. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en om zondaars te verzoenen, zondaars zoals jij en ik. Die van zichzelf helemaal niet zo ‘mooi’ zijn maar voor wie Hij Zijn bloed heeft gestort aan het kruis op Golgotha. God besloot om ons zalig te maken door het geloof in Zijn Zoon, die kwam om mijn en jouw schuld te dragen. Daarin zit Gods liefde, dat Hij zich over zondaars ontfermde die zich gedragen als vijanden van Hem. Deze liefde is duizendmaal groter dan de liefde waar Riley Clemmons het over heeft.

Ik hoop dat dit je helpt en je vraag beantwoordt.

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

gospel
1 reactie
Ali636
11-09-2018 / 08:50
Mooi gezegd Gerard. Soms begint niet Christelijke muziek me enorm te irriteren omdat het soms heel religieus wordt: ik...God....liefde...hemel op aarde...
Maar natuurlijk wordt de Naam van Christus niet genoemd en nog veel minder ons probleem: de zonde. Dus...geef zo duidelijk mogelijk een Christelijk commentaar op YouTube. Mensen worden boos. Jammer dan. Maar het is erger als ze met hun valse hemelse gevoel verloren gaan.

Terug in de tijd

In verband met een onregelmatige cyclus tijdens de borstvoedingsperiode slik ik de minipil, terwijl we voorheen de NFP-m...
geen reacties
03-09-2009
Ik ben sinds vier maanden getrouwd en daarmee stiefmoeder geworden. Het valt me tegen! Ik zou niemand aanraden om zo'n s...
2 reacties
03-09-2012
Mijn zoon heeft heel lang zijn nagels afgebeten, maar nu zie je dat zijn nagels niet meer groeien. Kan dit het gevolg va...
4 reacties
04-09-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering