Lauren Daigle

G. Slurink / 10 reacties

04-09-2019, 12:35

Vraag

Ik heb misschien een rare vraag hoor, maar het gaat over het nummer "You say" van Lauren Daigle. Zij maakt christelijke muziek en daarmee prijs je God. Dit nummer staat dus in de Top 50 van Nederland, gewoon tussen alle soorten muziek. Ik zat dus te denken, veel mensen luisteren dus dat nummer omdat ze het mooi vinden, maar ik denk wel dat velen niet weten dat het een christelijk nummer is.

Maar wordt God ook geprezen als mensen die niet weten dat het een christelijk nummer is, het nummer luisteren? Een onchristelijke vriendin van mij zette dit nummer een keer op en ik zei dat het een christelijk nummer is. Ze wist dat niet, maar ze vond het een mooi nummer. Wordt God dan ook zo geprezen? En dit nummer is natuurlijk een voorbeeld maar het kan in principe met elk lied of psalm. Misschien dat mensen zelfs zo met het geloof te maken krijgen, en dat het daarom door Gods leiding in de Top 50 staat? Of denk ik nu heel raar?
 
Vraag 2: Ik ben een meisje van 17 jaar en ik luister veel christelijke muziek van best wel verschillende artiesten, bijvoorbeeld Christian Verwoerd maar ook Lauren Daigle. Van deze laatstgenoemde artiest kwam ik pas een filmpje tegen op internet, waarin iemand ‘aantoonde’ dat zij geen oprechte christen kan zijn (kledingkeuze, ontbreken van getuigenis geven van God in bijv. interviews).

Mijn vraag is: is het dan nog goed om naar liedjes van haar te luisteren? Ze heeft namelijk liedjes geschreven die ik prachtig vind en waar ik hoop uit haal (bijvoorbeeld “You say” of een cover van de hymn “Turn your eyes upon Jesus”). Dus mag je liedjes luisteren die op zichzelf niet onbijbels zijn, maar die geschreven of gezongen zijn door een artiest die niet tot eer van God leeft? 

Antwoord

Beste vragensteller(s),

Bij de eerste vraag moest ik denken aan wat ik eens meemaakte toen ik in Schotland was. Ik was mee met busuitstapje naar de Schotse Hooglanden. De buschauffeur vertelde onderweg over de geschiedenis van Schotland. Het ging daarbij ook over de oorlogen tussen Engeland en Schotland waarbij de reformatie vaak een rol speelde. De buschauffeur was klaarblijkelijk een overtuigd atheïst en zat voortdurend te foeteren op het christendom in het algemeen en op protestanten in het bijzonder. Het grappige was nu dat toen we in de Schotse Hooglanden aankwamen hij doedelzakmuziek door de bus lied klinken om in de sfeer te komen. En wat schetst mijn verbazing: daar klonk “Amazing Grace” op de doedelzak. “Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind but now I see.” Natuurlijk de ideale doedelzakmuziek maar ook een enorm getuigenis van Gods genade en ontferming. Ik moest inwendig wel lachen. Het was alsof God zei: jongen je kan wel allemaal dingen roepen, maar Mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. En zo bracht deze buschauffeur door het afspelen van dit lied op een onbedoelde wijze en zelfs zonder dat hij het zelf besefte eer aan God.

Maar eigenlijk zou ik willen zeggen dat het hier niet gaat over dat mensen God loven, maar dat God zelf aan ons Zijn eer verkondigt. En dat doet Hij op allerlei plaatsen en op allerlei wijzen omdat Hij gevonden wil worden. Zoals ook staat in Handelingen 17:27: “Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.” God heeft onze eer niet nodig maar wil ons Zijn eer bekend maken zodat we ons tot Hem zouden richten. In hoeverre God dat nu doet door dingen speciaal te bewerkstelligen of dat dit een gevolg is van dat er in onze samenleving (gelukkig) nog volop verwijzingen naar God te zien zijn, vind ik moeilijk te zeggen. Maar hoe dan ook, ik ben ervan overtuigd dat God er altijd voor zal zorgen dat Zijn getuigenis altijd ergens zichtbaar is zodat Hij gevonden kan worden en er niemand is die zich verontschuldigen kan.

Waarom het liedje “You say” in de Top 50 staat vind ik moeilijk te zeggen maar God kan het zeker wel gebruiken. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik met de inhoud ervan wel wat problemen heb. Want in feite zingt ze in het lied: “U zegt dat ik genoeg ben zoals ik ben.” Maar dat is niet wat God zegt. God zegt dat Zijn genade door de Heere Jezus voor ons genoeg en dat is toch heel wat anders. En daar zie ik toch wel een probleem, want ook als het goed bedoeld is, is er toch een gevaar dat het een misleidende boodschap afgeeft, zeker ook wanneer je bedenkt dat de boodschap die je tegenwoordig hoort in bijna alle liedjes zich beperkt tot dat God liefde is van je houdt.

Over Lauren Daigle is inderdaad het een en het ander te doen geweest met name in Amerika. Haar optreden in de Ellen Degeneres Show en in de Tonight show van Jimmy Fallon riep de nodige vragen op. Daarna kwam ze in het radioprogramma van Domenick Nati waarin ze een aantal uitspraken deed waar ook mensen over vielen. En ook daarbuiten deed en doet ze allerlei dingen, ook in samenhang met dit nummer “You say” of een van haar andere hits die vragen oproepen. Nu richt dergelijke kritiek zich vaak op bepaalde uiterlijke zaken, zoals kleding, bepaalde uitspraken die iemand doet of juist niet doet, terwijl iemand daar de kans toe had. Ik wil zelf voorzichtig zijn daar te veel conclusies uit te trekken. Ik heb zelf ook als jonge christen allerlei dingen gedaan waarvan ik achteraf denk dat ik dat anders had moeten doen. En ik zie ook bij andere (jonge) oprechte christenen dat ze bij bepaalde dingen voorbeeldige keuzes maken en bij andere zaken ineens dingen doen waarvan ik denk: hoe kan je dat nu doen? Zoiets kan voortkomen uit onkunde of zwakte. Dan moet je zo iemand de tijd geven te groeien.

Ondertussen heb je natuurlijk wel te maken met haar liedjes. Ik wil zelf altijd wat meer weten over de denkwijze van zo iemand en ik heb dus wat meer geluisterd naar wat Lauren Daigle zoal te vertellen heeft in interviews en in haar liedjes. En eerlijk gezegd heb ik daar gemengde gevoelens bij. Ze maakt duidelijk dat haar muziekcarrière op nummer 1 staat. Dat is ook de reden waarom ze al die publiciteit zoekt. Tegelijkertijd heeft ze naar het schijnt er geen benul van dat dit wel eens in tegenspraak zou kunnen zijn met het christen zijn. Dat komt voor een deel ook voort uit de omgeving waarin ze is opgegroeid en zich in beweegt. Tegelijkertijd zie ik ook dat ze tegengeluiden bewust naast zich neer lijkt te leggen en die afwijst omdat die haar niet goed uitkomen. Dat hangt ook weer samen met haar Godsbeeld en hoe ze het geloof ziet. Zij ziet God als iemand die 'in haar gelooft' (zoals ze ook zegt in het liedje You Say). God houdt van ons en wil ons bemoedigen. Dat is de strekking van vrijwel al haar liedjes, althans de liedjes die ze zelf (met anderen) heeft geschreven. Ik ben in geen enkel liedje ook maar iets tegengekomen van een besef van zonde en schuld. Dat wil niet zeggen dat ze dat niet heeft, maar het legt wel een stempel op haar liedjes. Ik wil al met al geen uitspraken doen over haar christen zijn, alhoewel ik, gebaseerd op wat ze zelf zegt, wel denk dat ze het hard nodig heeft zich meer te laten gezeggen door wat de Bijbel zegt, net zoals we dat allemaal voortdurend nodig hebben overigens. Maar ook zonder uitspraken te doen over haar zelf heb je wel te maken met haar liedjes en voor zover ik heb gezien is er best een behoorlijk verschil tussen haar eigen liedjes en de hymnes die ze zingt.

Daarom zou ik op de vraag “mag je liedjes luisteren die op zichzelf niet onbijbels zijn, maar die geschreven of gezongen zijn door een artiest die niet tot eer van God leeft” het volgende willen zeggen:

1. Er is niemand die voldoende tot eer van God leeft, we schieten daar allemaal hopeloos in te kort, dus tenzij iemand opzettelijk dingen doet die tegen God ingaan zou ik voorzichtig willen zijn dat als criterium te gebruiken.

2. Ik meen dat een goed christelijk lied niet per se door een christen hoeft te worden uitgevoerd mits het op een integere wijze wordt uitgevoerd en de boodschap zuiver wordt doorgeven zonder er schade aan te doen door bijvoorbeeld de uitvoering of presentatie. Ik denk daarbij ook aan de woorden van de Heere Jezus in Luk 9:50 “Verbied het niet, want wie niet tegen ons is, die is voor ons.” Ook een ongelovige die goed van God spreekt kunnen we rustig laten begaan. Zie ook het artikel 'Muziek van Pentatonix'.

3. Ik denk dat we wel voorzichtig moeten zijn een lied dat de schijn heeft christelijk te zijn te snel als bijbels te beoordelen. Ik denk dat bijvoorbeeld het lied “You say” daarin nogal te kort schiet. Daarentegen is het lied “Turn your eyes upon Jesus” wel volop bijbels. In zou zelfs willen zeggen dat “You say” en “Turn your eyes upon Jesus” een haast tegengestelde boodschap afgeven. Het eerste zegt in feite: kijk naar jezelf, jij bent genoeg, terwijl het tweede zegt: kijk naar Jezus, Hij is genoeg. Dat is een wereld van verschil, ook in het dagelijks leven. Zoals bijvoorbeeld ook het refrein zegt: “Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim, in the light of His glory and grace” (“Richt je ogen op Jezus, kijk naar Zijn schitterend aangezicht en de dingen van de aarde zullen hun glans verliezen in het licht van Zijn glorie en genade”). Als Lauren Daigle werkelijk leert te beseffen wat ze hier zingt dan zal haar muziekcarrière veel minder belangrijk voor haar worden.

Dus wat simpel gezegd: met “Turn your eyes upon Jesus” gezongen door Lauren Daigle (alhoewel ik meen dat er mooiere uitvoeringen van zijn) heb ik geen probleem omdat het lied inhoudelijk goed is en ze het redelijk integer uitvoert, terwijl ik met “You say” wel een probleem heb omdat het inhoudelijk problematisch is.

Ik hoop dat dit de vragen beantwoordt.

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

gospel
10 reacties
rJWK
04-09-2019 / 13:52
Mooi antwoord. Ik heb zelf een brede muzieksmaak, en heb daarin een hele zoektocht achter de rug (wat kan wel en niet, wat is wel en niet tot Gods eer). Ik luister(de) vaak naar GrootNieuws radio, maar ik merk dat ik me daar steeds minder op aangetrokken voel. De muziek die daar gedraaid wordt is vaak mooi om te horen, maar ook vaak zo oppervlakkig. De boodschap lijkt vooral te zijn: jij bent zoals God het wil, Hij is altijd voor jou bezig en het westerse ideaal van zelfverwezelijking valt in deze liederen samen met Gods wil voor ons. Mooi gezegd door Gerard: God gelooft in deze liedjes vooral in ons in plaats van andersom, en voor moeilijke, onbeantwoorde vragen in het leven lijkt er nauwelijks plaats te zijn.

Ook vind ik populaire christelijke muziek vaak niet origineel en vooral erg commercieel ingesteld: Is Adele populair, dan krijgen 'wij' Lauren Daigle, voor Coldplay hebben 'wij' For King and Country bijvoorbeeld.

Zelf kom ik vaak terug bij de muziek van Andrew Peterson: die is niet bang om zonde, genade en de onbegrijpelijkheid van het leven op een schriftuurlijke manier plaats te geven in zijn liedjes. Hetzelfde geldt voor Keith en Krystin Getty, Rich Mullins, Casting Crowns en anderen.

Nu ik dit hier toch schrijf: heeft iemand wat dit betreft nog meer muziektips?
Gracious
04-09-2019 / 14:30
Casting Crowns vind ik ook heel mooi! Daarnaast nog:
I surrender - Hillsong
O come to the altar - Elevation Worship
Spirit Lead Me - Influence music
O praise the name - Hillsong
Yet not I but through Christ in me - CityAlight
Build my life - Housefires
Great I am - New Life Worship
Goodness of God - Bethel Music
Jezus Overwinnaar - Mozaïek Worship
Witter dan sneeuw - Psalm Project
Psalmen Medley - Kinga Bán

Ik kan me voorstellen dat er misschien namen van muzikanten tussen zitten waar je je twijfels bij hebt, zoals bovenstaand omschreven bij Lauren Daigle.
Ik wil dus even als sidenote melden dat ik heel goed naar de teksten luister en dat ik het belangrijk vind dat de muziek die ik luister God verhoogt en/of mij aanspoort om een Christelijke levenswandel met het oog op Hem na te streven. En persoonlijk heb ik dat onder andere bij deze nummer. Maar muziek blijft een smaak kwestie, dus skip vooral de nummers die je niet aanspreken :-).
Nadine95
04-09-2019 / 18:12
'You Say' heeft veel voor mij betekend in een tijd waarin ik veel te veel bezig was met wat anderen over mij denken, en waarin ik erg negatief over mezelf dacht. De boodschap dat het uiteindelijk niet uitmaakt wat mensen zeggen, maar wat Gód over je zegt, heeft mij dichter bij Hem gebracht. Het loslaten van alle verwachtingen en patronen, en neerleggen aan Zijn voeten.
De boodschap was passend voor op dat moment.
Ik denk dat dat belangrijk is, dat je voor jezelf de variatie en de balans erin houdt. Je kunt net zo goed doorslaan in het alleen luisteren van liederen die gaan over zonde en schuld.

Tips:
Shane&Shane: His mercy is more
Casting Crowns: Even When You're Running
This is amazing grace (versie van Bethel Music is het mooiste)

Ps. Het is Lauren Daigle ipv. Diagle
henkv
04-09-2019 / 20:51
Indelible grace
Lekkerbek
04-09-2019 / 22:46
Ik ben niet de vraagsteller maar ik wil G. Slurink een enorm compliment geven. Zijn antwoorden zijn zo onderbouwd, je ziet dat hij met de vraag niet zomaar een beetje bezig geweest is, hij doet er echt onderzoek naar. Ik waardeer zijn antwoorden écht! Heb zelf genoeg aan de psalmen, die vind ik zó rijk! Maar toch lees ik de antwoorden altijd, daar leer ik ook weer van. Komt soms van pas tijdens discussies met mn neefjes en nichtjes. Nou ja, ze zijn inmiddels een kop groter dus neven en nichten ;-). Bedankt meneer Slurink!
pietnelemans
05-09-2019 / 08:13
Een mooi, eerlijk antwoord, en ik deel de constatering dat veel populaire christelijke liedjes een halve waarheid verkondigen. Ja, "je mag komen zoals je bent" en "God staat altijd met open armen op je te wachten", maar dat God ook iets te zeggen heeft over hoe je je leven daarna inricht, dat wordt vaak vergeten.

Dat is overigens wel begrijpelijk, als je bedenkt dat veel van dat soort liedjes geschreven zijn door/voor mensen die uit een milieu komen waar ze vooral hebben opgepikt dat God boos op hen is, omdat ze verkeerde keuzes maken/hebben gemaakt, en dat God je daarom niet meer wil.
In dat licht is het begrijpelijk dat je vaak - als tegengeluid - liedjes over de open armen van God hoort. Maar het blijft altijd zoeken naar de wisselwerking tussen uitnodiging en uitdaging, om het zo te zeggen.

Dat gezegd hebbende, wil ik toch een lans breken voor You Say, waar je deze spagaat terugvindt.
De heer Slurink legt de nadruk op het ik-gerichte karakter van het liedje.
Maar bekijk 'm eens als volgt:

Lauren Daigle zingt (terecht) dat in onze levens allerlei stemmen dingen over ons zeggen. Ons eigen zelfbeeld, mensen om ons heen, stemmen uit de media en stemmen via Facebook/Instagram. Middenin deze wereld roept ze ons op om liever te luisteren naar de stem van God, en om Hém te laten bepalen hoe we over onszelf denken. "I believe what YOU say of me."
Couplet 2: "Het enige wat ertoe doet is hoe U over me denkt. In U vind ik mijn waarde en identiteit."
En de bridge: "Alles wat ik heb - elke fout en elke overwinning - leg ik aan Uw voeten neer."
De titel van het liedje is niet "I am loved", "I am strong", "I am held" of zelfs niet "I am Yours", maar "You say".

Dus ja, ik voel de eenzijdigheid wel, maar wil ook even benoemen dat je deze tekst vanuit verschillende hoeken kunt bekijken.

Succes allemaal, luister mooie en goede muziek, weet dat God altijd met open armen op je staat te wachten, dat je in de kern geliefd en sterk bent (je bent immers naar Gods evenbeeld gemaakt), én geef tegelijk toe dat de praktijk helaas veel weerbarstiger is, en bid en doe wat je kunt om, met Gods liefdevolle hulp, met vallen en opstaan, elke dag weer een beetje meer op Jezus te gaan lijken. ☺️
K80
05-09-2019 / 09:39
Toen ik de eerste keer dat liedje hoorde op de radio, dacht ik dat het Adele was.
Kan mooi zingen zeg.
Gouwenaar
05-09-2019 / 16:10
@rJWK

Op mij maakt de muziek van Neal Morse altijd een onuitwisbare indruk.
toegankelijk is het niet altijd, maar deze artiest meent wat hij zingt.
elbert
30-09-2019 / 11:02
Ik ben het wel eens met de reactie van pietnelemans: je kunt dit liedje ook anders interpreteren. De beantwoorder gaat ervan uit dat het liedje zegt dat “U zegt dat ik genoeg ben zoals ik ben.” en dat "God in haar (de zangeres) gelooft", maar dat lees ik er zo niet in terug. Het uitgangspunt van het lied is dat degene die aan het woord is, voortdurend beseft tekort te schieten. Er zijn voortdurend stemmen buiten haar en in zichzelf die dat bevestigen. Maar dat besef alleen kan alleen maar tot depressie leiden. De boodschap van dit liedje is dat het er ten diepste om gaat wat God van ons zegt: wat is onze identiteit? Ligt die in onszelf, of in Hem?
Het antwoord dat in dit lied wordt gegeven, is: "In You I find my worth, in You I find my identity". Dat betekent dat onze identiteit niet in onszelf ligt, maar in Hem. Dat heeft dus niet met "Gods geloof in ons" te maken, maar in Zijn genade. Want als onze identiteit in Hem ligt, kan die nooit in onszelf liggen en kan God dus ook niet in ons geloven, maar kan Hij ons wel genadig zijn. Zo interpreteer ik dit lied althans.
Cleo
05-10-2019 / 00:13
Ik ben het eens met de reactie van Elbert. Ik haal nergens uit het lied 'U zegt dat ik genoeg ben zoals ik ben.' Wel inderdaad dat wat God over ons zegt belangrijker is dan wat wij zelf of anderen van ons vinden. Het lied zegt 'Ik geloof wat U tegen mij zegt.' en geeft voorbeelden van de tegenstellingen die bestaan in onze (negatieve) ervaringen en de waarheid van God waarin wij als zijn kinderen door genade mogen staan. Vanuit wiens perspectief bekijk je de omstandigheden in je leven.

Terug in de tijd

Ik heb weleens begrepen dat de Gereformeerde Gemeente in Nederland zich ziet als een voortzetting van de Gereformeerde G...
8 reacties
04-09-2013
Onze dochter is 3,5 jaar. Ze is erg bijdehand. Mijn man en ik zijn helaas net uit elkaar. Ook heb ik een maand in het zi...
4 reacties
04-09-2013
Als je wilt trouwen en je moet de eerste vier jaar zeker blijven werken om het financieel (voor het huis) te kunnen opbr...
geen reacties
04-09-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering