Gebed wordt kleine preek

Ds. H. van der Ham / 2 reacties

19-08-2019, 10:19

Vraag

Het komt soms voor dat een dominee/voorganger in het gebed erg uitweidt over bijvoorbeeld de weg tot bekering. Het lijkt dan een kleine preek te worden, er wordt niks gevraagd alleen maar iets verteld wat ook op zichzelf gezien gewoon tijdens de preek gezegd kan worden. Persoonlijk vind ik dit vreemd en oneerbiedig overkomen. Het is toch niet zo dat een dominee/voorganger aan de Heere moet vertellen hoe Hij mensen bekeert? Mijns inziens zijn er een aantal dingen die in het gebed thuis horen. Dit zien we overigens ook terug in het door Jezus geleerde “Onze Vader”. Aanbidding, belijdenis van zonde, dankbetuiging en het vragen om bepaalde zaken.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Dank voor je vraag. Erg uitweiden over de weg tot bekering in het gebed in de kerkdienst is niet gepast. Laat bidden echt bidden zijn/blijven. Het grote gebed ’s zondags moet geen preken lijken. Uiteraard gaat het hier over tere zaken. Wel is er veel te vragen/bidden.
   
Kijk ook eens achter in je kerkbijbel. Daar vind je meestal het onderdeel “De liturgie”. Daar staan christelijke gebeden. Daar kunnen we nog veel van leren. Ik lees bijvoorbeeld: “Gebed des zondags vóór de predikatie.” Enz.

Laten we staan naar een biddend leven. Eén is er Die een biddend leven geleid heeft.

Hartelijke groet,
Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Schipperspredikant

Tags in dit artikel:

bidden
2 reacties
AnnaM
19-08-2019 / 12:33
Mattheus 6:7
7En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.

8 Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.
Van_Berea
21-08-2019 / 20:23
Het is niet voor niets dat men na de Reformatie lange tijd vastgehouden heeft aan formuliergebeden, waarnaar ds. Van der Ham verwijst. Men wilde orde, was bang voor oneerbiedigheid, een teveel aan eigen emoties van de voorganger in de dienst van de gebeden. Kan je in die gebeden iets terug vinden van de HEERE een weg van bekering voor te houden (en dan meestal als de enige mogelijke weg)? Uiteindelijk is het er toch van gekomen: de formuliergebeden werden steeds minder gebruikt. In de plaats daarvan kreeg het vrij uitgesproken gebed de overhand. Nu zou de gemeente het de voorganger zeer kwalijk nemen om een formuliergebed te bidden.

In het openbare gebed zoeken we de HEERE. We ontmoeten Hem. Maar, de Heere is een heilig God. Daarom moeten onze openbare gebeden ook zorgvuldig voorbereid worden. Hoe beginnen we ons gebed? Met een lofprijzing of dankgebed. Welke zaken zijn er in de eredienst aan de orde, welke gemeenteleden hebben ons gezamenlijk gebed nodig. Schrijf het maar (al of niet gedeeltelijk) uit zoals een formuliergebed. Het is inderdaad een tere zaak, maar daarmee is niet gezegd dat correctie op het openbaar gebed niet noodzakelijk kan zijn. Dit is m.i. in dit geval zeker noodzakelijk: Heere, leer ons bidden en laat het “onze Vader” ons daarin als belangrijkste voorbeeld dienen. Wel in alle broederlijke liefde.

Ik vind het nog na honderden keren te zijn voorgegaan steeds het moeilijkste deel van de dienst.

Terug in de tijd

Ik hoor zo vaak over problemen en twijfels in de verkeringstijd. Ik heb dit zelf ook drie keer meegemaakt en weet daarom...
3 reacties
19-08-2010
De laatste tijd ben ik aan het nadenken over de wetten in de Bijbel. Ik heb wat informatie opgezocht en daarvoor onder a...
geen reacties
20-08-2021
Ik ben een vrouw van in de dertig en vanwege heftige menstruatie gebruikte ik zo'n anderhalf jaar de pil. Drie weken gel...
2 reacties
19-08-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering