Preken in het gebed

Ds. J. van Rossem / geen reacties

02-09-2004, 00:00

Vraag

Waarom preken de dominees in het gebed? Ik bedoel, als een dominee staat te bidden, houd hij vaak al een hele preek. Is het dan nog bidden?

Antwoord

Waarschijnlijk maakt de vragensteller of vragenstelster het mee dat de predikant in de kerkdienst lang bidt. Daar kan reden voor zijn. Als het hart vol van de liefde en van de vreze van de Heere mag zijn, kan het lang duren voordat men leeggebeden is  Om een beeld te gebruiken: als een zak vol met water is kan het lang duren voordat deze geheel leeg gestroomd is. Bovendien worden in de kerkdienst, in de voorbeden, de noden en zorgen van de gemeente aan de Heere worden opgedragen. Dat kunnen er soms heel veel zijn. Bovendien: in het gebed naderen we als arme zondaren tot de Heere. Dan is het net als een bezoek aan de Koningin: daar moeten we de tijd voor nemen. Haast is een vijand van het oprechte gebed. Zaken waar we de tijd niet voor nemen, zijn ook geen zaken waar ons hart naar uit gaat.

Bovendien: naast verschillen tussen bidden en preken zijn er ook overeenkomsten. Zowel in het gebed als in de prediking hebben we de eer van de Heere te zoeken. Dat vraagt om tijd. Preken kan ook soms voor de voorganger een gebed zijn: dan leeft de worsteling is zijn hart of de Heere onder de prediking nog mensen wil bekeren en redden van het eeuwig verderf Zo kan ook de voorbereiding van de prediking een voortdurende gebedsworsteling zijn of de Heere licht en duidelijkheid over een bepaalde tekst wil geven. Laten we elkaar in ieder geval niet beoordelen (en ook niet veroordelen) op de lengte van het gebed. Als we van iemand houden zijn we graag lange(ere) tijd bij hem of haar. En als de ziel langs de weg van de wedergeboorte, van de Heere mag houden en bij de Heere mag schuilen, zal deze ook in het gebed graag lang bij de Heere zijn. Bovendien bidt de prediker in het gebed ook namens jou. En is dat verspilde tijd, ook als het wat langer duurt?

In de hemel is het één lange dankdienst. Een dankgebed waar geen einde aan komt. Daar wordt niet op tijd gekeken, want daar is geen tijd! Bidden is het handwerk van een christen. Bidden is het liefdeswerk van een christen. En daar kunnen we nooit lang genoeg mee bezig zijn.

Is bidden preken, is preken bidden? Allebei. Als het hart maar vol van de Heere is. In de prediking wordt het Woord  biddend uitgelegd, terwijl in het gebed meer de noden en de zorgen naar voren komen. Bovendien is bidden spreken tot God en preken is preken in de Naam van God. Maar in beiden gaat het om de Heere en om jouw en mijn zaligheid. Om van de Heere te preken in de prediking moeten we het eerst van de Heere in het gebed verwachten. Dan vloeit het oprechte gebed over in de prediking en is de oprechte prediking een gebed,.

Ons past de bede: Heere, leer ons bidden om in de prediking te leren luisteren. En zo spreekt de Heere gewis tot elk die voor Hem leeft. Zijn  er verschillen tussen bidden en preken? Ja. Zo is er verschil is tussen de linker- en de rechterhand en tussen beiden  staat mijn kloppend hart, waar de beide handen in samenkomen.Dat is de binding tussen beiden. Is er verschil tussen preken en bidden?Ja. Maar tussen beiden, als het goed is, is de Heere. Dat is in alle verschil, de verbinding. En dan kunnen ze niet zonder elkaar.

Ik wens je veel gebed toe en veel zegen onder de prediking. Bid maar veel voor de dominees. Als het uit het hart mag gebeuren zal het aan hun gebed en aan de prediking te merken zijn.

Gods zegen, ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.

Tags in dit artikel:

biddenkerkdienst
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn laatste bevalling is ingeleid vanwege een (iets) te hoge bloeddruk. Er waren geen eiwitten in de urine aanwezig. Na...
geen reacties
03-09-2015
Hartelijk dank voor Refoweb en alle vragen die daarop beantwoord zijn. Tot mijn groot verdriet heb ik een miskraam gekre...
geen reacties
02-09-2019
Hoe moet ik omgaan met ouders van een cliënt (met ADHD/Autisme) met principiele bezwaren tegen medicijngebruik? De cliën...
9 reacties
02-09-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering