Lang gemeenschappelijke gebed

Ds. H. van der Ham / 3 reacties

12-07-2012, 12:58

Vraag

Bij ons in de kerk wordt na het lezen uit de Bijbel een (heel) lang gebed gedaan. Voor de zieken wordt uitgebreid gebeden en voor de jarigen eveneens. Er wordt zoveel verteld over hen dat het een uitgebreid nieuwsbericht lijkt. Verder wordt de laatstgehouden preek nog eens dunnetjes overgedaan, aangevuld met de eigen inzichten van de dienstdoende ouderling. Het gebeurd regelmatig dat de gemeente in het gebed vermaand wordt. Ook wordt verteld hoe de Heere werkt. Er blijft maar een heel klein stukje 'echt' gebed over. Als er iets van gezegd wordt, wordt het afgewimpeld met de opmerking: "Van een gebed mag je niets zeggen, want dat is iets tussen degene die bidt en God." Dit klinkt heel vroom, maar mag je echt niets zeggen over het gemeenschappelijke gebed?

Antwoord

Beste jongere,
 
Je vraag kan ik wel een beetje begrijpen. Dat je volledig ongelijk hebt, durf ik niet te zeggen. Natuurlijk is voorzichtigheid en tact belangrijk als wij kritiek leveren. Bij ons is dat ook zo. Als een ander zegt dat wij iets niet goed doen, dan vinden we dat meestal niet prettig. Daar moeten we inderdaad heel voorzichtig mee zijn, kritiek te geven. En hoe zeggen we het... Bovendien hebben we, als we jong zijn, soms een scherp oordeel. Ouderen moeten we respecteren natuurlijk.

Het gebed is niet om anderen te zeggen wat zij verkeerd doen. Zeker is het gebed niet om steken uit te delen. Hoe wel? In de Heidelbergsche Catechismus -Zondag 45- vind je veel onderwijs. Daar kun je absoluut je winst mee doen. Het gebed moet eerbiedig zijn: echt bidden. Een smeekgebed. De lengte van het gebed... Vergeet niet dat er veel te bidden is. Dus dat het gebed in de kerk beslist heel kort moet zijn, dat kunnen we niet volhouden.
 
Kijk ook eens naar je eigen Kerkbijbel. Achterin, na de Dordtse Leerregels, vind je de liturgie. Daar staan (in je eigen Bijbel) christelijke gebeden afgedrukt. Bijvoorbeeld "Gebed des zondags voor de predikatie" en "Een gebed voor de leer van den Catechismus." Lees ze eens. Daar word je nooit dommer van.
 
Ik hoop dat je zelf echt bidt. Laten we toch regelmatig onze knieën buigen en de Heere vragen om genade en om wijsheid. Om Zijn leiding. Om een nieuw hart bovenal.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

Ds. H. van der Ham

 • Geboortedatum:
  25-05-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Schipperspredikant

3 reacties
dkw
12-07-2012 / 13:58
Het gebed is een moeilijk iets.
Sommigen kunnen alleen stamelend bidden, anderen (denken ze) kunnen goed bidden en laten dit graag horen ook.
Om te vertellen welke weg God met Zijn volk gaat hoort niet in een gebed thuis, laten we in acht nemen dat we tegen een Heilig God spreken en die weet echt Zelf wel hoe Hij een mens bekeerd, daar heeft Hij geen woorden van een gebed voor nodig.
Een gebed hoeft ook niet lang te zijn, als we bidden voor de zieken hoeft dit geen 5 minuten te duren maar kan er wellicht een paar namen genoemd worden en vragen of God ze wil genezen en de middelen wilt zegenen, wat heeft het voor nut een omhaal aan woorden te gebruiken? Zou God het dan beter begrijpen met eerbied gesproken? Lees wat God zelf zegt over het gebed in de bijbel, ook over een omhaal van woorden:

En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.
Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Tevens vind ik dat je daar ook gewoon met de ouderling over moet kunnen praten, als de ouderling de gemeente wil vermanen kan er ook afgesproken worden dat dit na een gelezen predikatie gebeurd, een soort eigen toepassing, dit gebeurde vroeger wel meer, maar daar hoeft niet het gebed voor (ge)(mis)bruikt te worden.

Maar een gebed is heel persoonlijk, voorzichtigheid is geboden.
plderoos
13-07-2012 / 21:20
Een dominee die in de eredienst een gebed uitspreekt moet zich realiseren dat hij namens de gemeente tot God spreekt. Eerbied is dus allereerst op zijn plaats. Maar omdat hij tot God spreekt hoeft hij inderdaad niet hele verhalen op te hangen over wat God allemaal met ons doet, dat weet Hij zelf ook wel. In een gebed maak je, als je Hem liefhebt (dus niet omdat het moet) God groot, en vervolgens vraag je gewoon wat je op je lever hebt, in dit geval wat de gemeente op zijn lever heeft. De preek was uitgesproken richting de gemeente dus dat hoef je richting God inderdaad niet nog eens te herhalen, is erg oneerbiedig want Hij heeft ook meegeluisterd en nu doen we net alsof Hij twee keer uitleg van Zijn Eigen Woord nodig heeft.

De dominee moet dat tenslotte niet doen met omhaal van woorden. De heidenen doen dat ook en die menen daardoor verhoord te worden. Wij doen dat omdat de achterban dat van ons verwacht en dat lijkt me van nog minder belang. Jezus gebruikte vier hele korte zinnen om God groot te maken, vervolgens drie voor de meest basale zaken die een mens nodig heeft, en tenslotte een opgaaf van reden: om de grootheid die Hij zojuist van God geschetst had.

Het wordt bijna mijn stopwoordje, maar moeilijker is het echt niet.
MUS
14-07-2012 / 19:00
Soms lijkt een gebed meer op 'college geven' in plaats van aanbidding of voorbidding...
Lange gebeden? Hand 12:5 Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Overigens, hier werd waarschijnlijk door meerderen (hardop) gebeden.

Terug in de tijd

Aan iemand van de Ger. Gem. Als je een belofte van de Heere gekregen hebt, is het dan zo dat die belofte je 'heilig werk...
3 reacties
12-07-2013
Omdat ik geen mogelijkheden meer zie in ons huwelijk van ruim 25 jaar, schrijf ik u. M’n man en ik hebben al vele jare...
17 reacties
13-07-2021
Wij zijn getrouwd en hebben een dochtertje. De laatste tijd hebben we een erg slecht huwelijk. Mijn man is in onze verke...
2 reacties
12-07-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering