Herstel van het volk Israël

Ds. A. Simons / geen reacties

24-06-2019, 09:11

Vraag

Een tweetal vragen:

1. Wat wordt bedoeld in Deuteronomium 28:68? Wanneer zijn de Israëlieten in schepen teruggekeerd naar Egypte/slavernij? Ze zijn toch ongehoorzaam geweest?

2. In Ezechiël 20:33-40 gaat het over het herstel van het volk Israël. Is dat van toepassing op de huidige staat Israël of betreft het hier een profetie voor de toekomst?

Antwoord

Wat wordt bedoeld in Deuteronomium 28:68? Eerst misschien wat breder: wat wordt bedoeld in Deuteronomium 28? Mozes plaatst de zegen (1-14) tegenover de vloek (15-68). Als het volk gehoorzaamt zal het zegeningen ontvangen, maar als het de Heere verlaat komt de vloek. God zal dan zijn belofte verbreken (Ex. 13:17 + Ex. 14:13 + Deut. 17:16). De joden zullen zich laten inschepen om zichzelf in Egypte te verkopen, maar er zal geen mens zijn die hen kopen wil. Dit is volgens mij de betekenis van het hoofdstuk. 

De tweede vraag is: in Ezechiël 20:33-40 gaat het daar om het herstel van de huidige staat Israël of betreft het een profetie voor de toekomst? Ik geloof stellig dat dit nog niet vervuld is. Het dal van de dorre doodsbeenderen is nog niet vol (Ez. 37). De Geest heeft nog niet geblazen in het gehele volk (Rom. 11:25). Wat Paulus ons heeft bevestigd in het Nieuwe Testament moet nog komen. We zien uit dat God Zijn Israël zal regeren. De tijd dat heidense mannen de slip van een Joodse man zullen vastgrijpen moet nog komen (Zach. 8:23). Het moment waar Paulus over spreekt in Romeinen 11, dat er nog een herleving moet plaatsvinden met Zijn Israël en dat zal zijn als een opstanding uit de doden. Het verwerpen van de Zaligmaker door Zijn volk was een verzoening der wereld. Maar de aanneming zal nog grotere vrucht dragen.

We zien uit met elkaar naar de dag dat God het deksel van Zijn volk zal wegnemen (2 Kor. 3). Maranatha. 

Groeten,
Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

(Messiasbelijdende) Joden
geen reacties

Terug in de tijd

Ik vroeg me af wat enigszins een vuistregel kan zijn voor het gebruik van alcoholische dranken. Onder christelijke jonge...
4 reacties
24-06-2013
Ik ben een jongeman van 23 jaar en een aantal jaren geleden tot geloof gekomen en de Bijbel gaan lezen. Het gevolg is da...
3 reacties
24-06-2016
Ik heb al jaren last van mijn ene borst. Ik weet dat bij vrouwen de ene borst altijd wat groter is dan de ander, maar mi...
2 reacties
24-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering