Niet toegelaten tot het ambt van predikant

Ds. W. F. 't Hart / geen reacties

10-06-2019, 14:51

Vraag

Ik heb theologie (bachelor en master) aan een universiteit gestudeerd en heb deze opleiding met goed gevolg afgerond. Ik zie hierin duidelijk Gods leiding en een bevestiging van Godswege dat Hij mij roept tot een bijzondere taak in Zijn Koninkrijk. Nu is het zo dat het kerkverband waarvan ik de opleiding heb gevolgd en waarvan ik lid ben, mij niet toelaat tot het ambt van predikant. Ik ben ervan overtuigd dat de procedure die het kerkverband hanteert vanuit Bijbels oogpunt niet goed is. Deze overtuiging komt dus niet doordat ik zelf niet toegelaten word, al lijkt dat misschien wel zo. Overigens geven degenen die over de toelatingsprocedure gaan aan dat ze Bijbelstudie erg belangrijk vinden en daar heb ik waardering voor. Dat staat echter los van het feit hoe zij (momenteel) de toelatingsprocedure in de praktijk vormgeven.

Er wordt mij regelmatig geadviseerd om predikant in een ander kerkverband te worden. Zelf geloof ik dat er ook in andere kerkverbanden kinderen van God zitten. Dit in combinatie met het feit dat er in het kerkverband waarvan ik de opleiding heb gevolgd naar mijn stellige overtuiging een onjuiste toelatingsprocedure gevolgd wordt (zoals ik eerder schreef), rechtvaardigt mogelijk een overstap naar een ander kerkverband. Het probleem is wel dat als ik de zaak aan God voorleg, ik geen rust krijg met een overgang naar een ander kerkverband. Daaruit maak ik op dat het Gods wil is dat ik moet blijven in de kerk waarin ik nu zit. Wat ik wel als lastig ervaar is dat het dan Gods wil is dat ik blijf in een kerkverband waarvan ik overtuigd ben dat zij m.b.t. het toelatingsbeleid geen goede koers vaart.

Wat de situatie nog complexer maakt, is dat de prediking in het kerkverband waarvan ik lid ben, naar mijn overtuiging -en ik zeg het voorzichtig- globaal gezien van het hoogste niveau is. Hiermee zeg ik niet dat er in andere kerkverbanden niet schriftuurlijk-bevindelijk gepreekt wordt. Het is een afweging die ik maak. Ik blijf me onverkort geroepen voelen om predikant te worden. Ik besef dat het mogelijk is dat God met mij een andere weg voorheeft, maar ik kan (tot op heden, en dat is al ruim10 jaar) niet van mijn roepingsbesef loskomen.

Mijn vraag is: wat adviseert u mij? Kan ik het beste blijven in het kerkverband waartoe ik behoor en wachten totdat God mijn roeping hierin bevestigt, of is het toch beter om mij aan te sluiten bij een ander kerkverband en daarin te streven naar het predikantschap?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je vraag heeft lang gelegen. Dat heeft als reden dat ik je vraag keer na keer tegen het licht gehouden heb, omdat ik niet wist wat ik er op moet antwoorden. Dat is nog steeds zo, maar toch doe ik een poging. Je hebt theologie gestudeerd, met goed gevolg die studie afgerond. Je overweegt lid te worden van een ander kerkverband, omdat de toelatingsprocedure in je kerkverband onbijbels is. Tegelijkertijd geef je aan dat de prediking in de plaatselijke gemeente van het hoogste niveau is. En nu vraag je mij wat je moet doen.

In de eerste plaats is het mijns inziens van belang te achterhalen in welk kerkverband je door de Heere geroepen bent. En hoe zeker je er van bent dat je tot predikánt geroepen bent en niet tot een ander ambt of tot een andere functie binnen het kerkverband. Wanneer je geroepen bent in een kerkverband weet de Heere ook van de toelatingsprocedure en zal Hij die weg ook voor je ontsluiten. Tegelijk is het dan zo dat je daarin de weg van de Heere hebt te volgen. 

Als je voor jezelf weet dat je niet van kerkverband mag veranderen van de Heere, zoals je dat schrijft, moet je er zeker blijven. Dan zal Hij deuren openen, maar misschien zijn het wel andere deuren dan jij denkt en verwacht. 

Ik hoop dat je op deze manier wat antwoorden gekregen hebt. Ik wens je de wijsheid van Hem toe, die zegt: indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere. Die mild geeft en niet verwijt.

Hartelijke groet,
Ds. W. F. ’t Hart

Ds. W. F. 't Hart

Ds. W. F. 't Hart

 • Geboortedatum:
  16-08-1990
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Tholen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

roeping
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte dominee. In het verleden ben ik jarenlang seksueel misbruikt. Hierbij werd gedreigd dat als ik het aan iemand zo...
2 reacties
10-06-2011
Een tijdje geleden ben ik als jonge vrouw (ongelovig en evolutionist) een relatie aangegaan met een reformatorische jong...
2 reacties
10-06-2010
Onlangs heb ik de "Navolging van Christus" van Thomas á Kempis gelezen. De dag daarop las ik (toevallig) in De Redelijke...
geen reacties
10-06-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering