Oprecht bidden en verloren gaan

Kand. G.A. van Ginkel / geen reacties

27-03-2019, 14:56

Vraag

Kan het echt zo zijn dat kerkelijke mensen verloren gaan zonder ooit oprecht gebeden te hebben? Ik geloof daar niet in. Al die mensen zullen toch heus wel eens oprecht gebeden hebben om bekering? Of als ze eigenlijk niet bekeerd willen worden zullen ze dat toch ook wel oprecht bij God gebracht hebben in gebed? En dan toch verloren gaan?! Ik snap dat niet...

Antwoord

Ook een kerkganger kan verloren blijven en verloren gaan. Ook hij of zij heeft vernieuwing van hart en leven nodig. Door Woord en Geest (Zie Joh. 3; Nicodemus). Ik hoop van harte dat iedere kerkganger daar om bidt. Hoe oprecht dat gebed is kan ik niet beoordelen. Wel weet ik dat niemand zalig wordt door het gebed. Wel op het gebed.

Immers: het blijft staan wat Jezus zegt: “Bidt, en u zal gegeven worden” (Bergrede). En ook: “En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen” (Joh. 14).

Je kunt wel eens twijfelen aan een kerkganger, maar twijfel nooit aan de woorden van Jezus.

Kand. G. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

bidden
geen reacties

Terug in de tijd

In een vorige antwoord van de heer Van Groningen wordt iets gezegd over de oproep tot bekering (ik ben niet degene die d...
geen reacties
27-03-2005
Ds. J. L. Schreuders, u hebt op 8-3-04 geantwoord op de vraag hoe je zeker kunt weten een kind van God te zijn, zonder d...
geen reacties
27-03-2006
Ik ben een single meisje van 17 jaar en altijd al onregelmatig ongesteld geweest. Dit verschilt van 3 weken tot 6 maande...
geen reacties
27-03-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering